1. bookVolume 188 (2019): Issue 1 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Jan 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Databáze antropologického podsbírky

Published Online: 31 Dec 2019
Page range: 167 - 172
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Jan 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Dobisíková M., Kuželka V. & Velemínský P., 1999: Antropologické oddělení. – In: Průvodce – Přírodovědné muzeum. – Praha: Národní muzeum: 69–77.Search in Google Scholar

Kučerová K., 2003: Databáze pro evidenci sbírek Antropologického oddělení Národního muzea. – Absolventská práce. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. 41 pp.Search in Google Scholar

Velemínský F., 2014: Návrh databáze pro Antropologické oddělení Národního muzea. – Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Katedra informačních technologií. 34 pp.Search in Google Scholar

Velemínský F., 2016: Přizpůsobení metodiky MMSP pro vývoj webových aplikací v ASP.NET MVC a její využití na reálném projektu. – Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Katedra informačních technologií. 89 pp.Search in Google Scholar

Velemínský P., Kaupová S., Havelková P., Dobisíková M. & Kuželka V., 2017: Antropologické oddělení Národního muzea v roce 2016. – In: Dašková et al.: Přehled sbírek a rok 2016 v odděleních Přírodovědeckého muzea NM. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 186: 218–226.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo