1. bookVolume 188 (2019): Issue 1 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Jan 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Archeological research in graves of the Church of Saint Elisabeth of Jilemnice, in the light of environmental analysis

Published Online: 31 Dec 2019
Page range: 59 - 80
Received: 21 May 2019
Accepted: 01 Oct 2019
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Jan 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Archaeological research in the area of the chateau park uncovered the relic of the Gothic church of St. Elisabeth, dated to the second half of the 13th century. It is a single-nave building with a rectangular finish (length 25 m, boat width 13 m, presbytery width 10.5 m). The church probably had an older predecessor - a wooden structure on a stone foundation, dating from the mid-13th century. At the same time, the church site was a burial place: a grave of a young woman and a 1.5-year-old child, dated 13th/14th century were found outside the presbytery wall. In the presbytery, there were 3 graves of men dating back to the 14th century. It is very likely that these are the Lords of the Wallenstein family. Archaeological research in graves in the Church of St. Elisabeth unearthed a small collection of animal bone remains. The occurrence of bones of young and mature cattle and domestic fowls, which are abundant in the archaeozoological assemblage, indicates the prevailing meat consumption of these animals. The butchering marks on their bones document removal of meat from the carcasses.

Keywords

Andelinović Š., Antević C., Škorić E. & Bašić Ž., 2015: Skeleton changes induced by horse riding on medieval skeletal remains from Croatia. – The International Journal of the History of Sport 32: 708–721.Search in Google Scholar

Baillif-Ducros C., Truc M.C., Paresys C. & Villotte S. 2012: Approche méthodologique pour distinguer un ensemble lésionnel fiable de la pratique cavalière. Exemple du squelette de la tombe 11 du site de « La Tuilerie » à Saint-Dizier (Haute-Marne), vi e siècle. – Bulletins et mémoires de la Société d’anthropologie de Paris 24, 1-2: 25–36.Search in Google Scholar

Grayson D.K., 1984: Quantitative zooarchaeology. Topics in the analysis of archaeological faunas. – Orlando: Academic Press, 202 pp.Search in Google Scholar

Higham C.F., 1967: Stock rearing as a cultural factor in prehistoric Europe. – Proceedings of the Prehistoric Society 33, 84–106.Search in Google Scholar

Jaksch, P-K., 1828: Gesetzlexikon im Geistlichen, Religions- und Toleranzfache, wie auch in Güter-Stiftungs-Studien- und Zensurssachen für das Königreich Böhmen von 1601 bis Ende 1800: Aus den Originalakten des k.k. Gubernialarchivs. ausgezogen und geordnet von Peter Karl Jaksch, k.k. Gubernialregistranten der k. böhm. hohen Landesstelle Erster Band, von A–D,, Praha. 560 str.Search in Google Scholar

Kostrouch F. & Sůvová Z., 2015: Záchranný archeologický výzkum na čejkovickém zámku v roce 2006. – Muzejní občasník Masarykova muzea v Hodoníně: 14–20.Search in Google Scholar

Kovačiková L., 2017: Archeozoologická analýza zvířecích kostí nalezených při archeologických výzkumem v areálu zámeckého parku v letech 2016 a 2017. České Budějovice/Prachatice. – In: Prostředník J., Kovačiková L., Kuželka V., Lompart Š., Novák J., Vágner M., 2017a: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického výzkumu. Jilemnice (okr. Semily) – „Archeologický výzkum zahradního domu na st. p. 59 v areálu jilemnického zámku” ZAV 1 (548), ZAV 216/2016, IDAV: 68708; „Obnova pivovarského domu a přilehlých ploch na p. p. č 57/1 a terénní úpravy na p. p. č. 57/2 a 57/3”. ZAV 2 (549) ZAV 217/2016, IDAV: 68709. Svazek 5. 09/2016 – 05/2017. 49–68. Archiv nálezových zpráv Muzea Českého ráje v Turnově.Search in Google Scholar

Kuželka V., 2017: Antropologický výzkum kosterních pozůstatků, nalezených v základech zrušeného kostela sv. Alžběty v Jilemnici. – In: Prostředník J., Kovačiková L., Kuželka V., Lompart Š., Novák J., Vágner M., 2017a: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického výzkumu. Jilemnice (okr. Semily) – „Archeologický výzkum zahradního domu na st. p. 59 v areálu jilemnického zámku” ZAV 1 (548), ZAV 216/2016, IDAV: 68708; „Obnova pivovarského domu a přilehlých ploch na p. p. č 57/1 a terénní úpravy na p. p. č. 57/2 a 57/3”. ZAV 2 (549) ZAV 217/2016, IDAV: 68709. Svazek 5. 09/2016 – 05/2017. 69–78. Archiv nálezových zpráv Muzea Českého ráje v Turnově.Search in Google Scholar

Legge A.J., 1992: Excavations at Grimes Graves, Norfolk 1972–1976. Fascicule 4: Animals, Environment and the Bronze Age economy. – London: British Museum Press, 87 pp.Search in Google Scholar

Novák J., 2017: Jilemnice – analýza uhlíků, dřev a rostlinných makrozbytků. České Budějovice/Roudnice nad Labem. – In: Prostředník J., Kovačiková L., Kuželka V., Lompart Š., Novák J., Vágner M., 2017a: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického výzkumu. Jilemnice (okr. Semily) – „Archeologický výzkum zahradního domu na st. p. 59 v areálu jilemnického zámku” ZAV 1 (548), ZAV 216/2016, IDAV: 68708; „Obnova pivovarského domu a přilehlých ploch na p. p. č 57/1 a terénní úpravy na p. p. č. 57/2 a 57/3”. ZAV 2 (549) ZAV 217/2016, IDAV: 68709. Svazek 5. 09/2016 – 05/2017. 39–48. Archiv nálezových zpráv Muzea Českého ráje v Turnově.Search in Google Scholar

Prostředník J., Kovačiková L., Kuželka V., Lompart Š., Novák J., Vágner M., 2017a: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického výzkumu. Jilemnice (okr. Semily) – „Archeologický výzkum zahradního domu na st. p. 59 v areálu jilemnického zámku” ZAV 1 (548), ZAV 216/2016, IDAV: 68708; „Obnova pivovarského domu a přilehlých ploch na p. p. č 57/1 a terénní úpravy na p. p. č. 57/2 a 57/3”. ZAV 2 (549) ZAV 217/2016, IDAV: 68709. Svazky 01 – 05. 09/2016 – 05/2017. – Archiv nálezových zpráv Muzea Českého ráje v Turnově, 649 pp.Search in Google Scholar

Prostředník J., Lompart Š., Vágner M., 2017b: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického výzkumu. Jilemnice (okr. Semily) – „Archeologický výzkum zahradního domu na st. p. 59 v areálu jilemnického zámku” ZAV 1 (548), ZAV 216/2016, IDAV: 68708; IDAV: 68709. Svazek 4. Sonda 4A-B/2017; 04 – 05/2017. – Archiv nálezových zpráv Muzea Českého ráje v Turnově, 428 pp.Search in Google Scholar

Schaller J., 1790: Topographie des Königreichs Böhmen. XVI. Theil. – Prag und Wien, in der von Schönfeld-Meißnerischen Handlung: 159 pp.Search in Google Scholar

Stloukal M., Dobisíková M., Kuželka V., Stránská P., Velemínský P., Vyhnánek L., Zvára K., 1999: Antropologie: Příručka pro studium kostry. – Praha: Národní muzeum, 510 pp.Search in Google Scholar

Sůvová Z., 2010: Zvířecí kosti. – In: Nováček, K. (ed.): Kladrubský klášter 1115–1421. Osídlení – architektura – artefakty. 336–345. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.Search in Google Scholar

Sůvová Z., 2015: Zvířecí kosti a další archeozoologický materiál. – In: Plaček M. & Dejmal M. (eds): Veselí nad Moravou středověký hrad v říční nivě. 151–168. Brno: Archaia Brno s. r. o.Search in Google Scholar

Szilvássy J., 1986: Eine Methode zur intraserialen Analyse von Gräberfeldern. – In: Herrmann, B.: Innovate Trends in der prähistorischen Anthropologie. Beiträge zu einem internationalen Symposium vom 26. 2. bis 1. 3. 1986 in Berlin (West). Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte 7: 49–62. Berlin: VML Vlg Marie Leidorf.Search in Google Scholar

Zrzavý J., 1985: Latinsko-české anatomické názvosloví. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 378 pp.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo