1. bookVolume 73 (2022): Issue 1 (June 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Non-literary communicative acts in literary style

Published Online: 13 Oct 2022
Volume & Issue: Volume 73 (2022) - Issue 1 (June 2022)
Page range: 101 - 112
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

ČAPEK, Karel (1981): Válka s Mloky. Praha: Československý spisovatel. 276 s.Search in Google Scholar

HALOUN, Karel (2017): Marná práce. Praha: Brkola. 176 s.Search in Google Scholar

UHDE, Milan (1967): Záhadná věž v B. Praha: Československý spisovatel. 152 s.Search in Google Scholar

URBAN, Josef [Miloš] (1998): Poslední tečka za Rukopisy (nová literatura faktu). Praha: Argo. 187 + 22 s.Search in Google Scholar

WEISS, Jan (1998): Dům o tisíci patrech. In: J. Weiss: Dům o tisíci patrech. Zrcadlo, které se opožďuje. Chomutov: Milenium Publishing, s. 3–198.Search in Google Scholar

BRIGGS, Charles L. – BAUMAN, Richard (1992): Genre, intertextuality, and social power. In: Journal of Linguistic Anthropology, 2/2, s. 131–172.10.1525/jlin.1992.2.2.131Search in Google Scholar

DANEK, Danuta (1972): O polemice literackiej w powieści. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. 220 s.Search in Google Scholar

DYBALSKA, Renata (2010): Sekundarne gatunki mowy w reklamie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. 472 s.Search in Google Scholar

GŁOWIŃSKI, Michał (1968): O románu v první osobě. In: Česká literatura, roč. 16, č. 3, s. 289–297.Search in Google Scholar

GŁOWIŃSKI, Michał (1973): Gry powieściowe. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 348 s.Search in Google Scholar

HOLTHUIS, Susanne (1993): Intertextualität: Aspekte einer rezeptionsorientierten Konzeption. Tübingen: Stauffenburg. 268 s.Search in Google Scholar

JONES, Rodney H. (2015): Generic intertextuality in online social activism: The case of the It Gets Better project. In: Language in Society, roč. 44, č. 3, s. 317–339.Search in Google Scholar

KANIEWSKA, Bogumiła (1992): Mimetyzm formalny w polskiej prozie współczesnej. In: Pamiętnik Literacki, roč. 83, č. 3, s. 95–128.Search in Google Scholar

KOŽMÍN, Zdeněk (1989): Zvětšeniny ze stylu bratří Čapků. Brno: Blok. 262 s.Search in Google Scholar

LALEWICZ, Janusz (1979): Mimetyzm formalny i problem naśladowania w komunikacji literackiej. In: C. Niedzielski – J. Sławiński (eds.): Tekst i fabuła. Wrocław (etc.): Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 33–47.Search in Google Scholar

MAREŠ, Petr (2016): Umělecký styl. In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.): Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 1921–1924. Dostupný na: https://www.czechency.org/slovnik/UMĚLECKÝ STYL. [cit. 8. 11. 2021]Search in Google Scholar

MATONOHA, Jan a kol. (2017): Za (de)konstruktivismem: Kritické koncepty (post) strukturální literární a kulturní teorie. Praha: Academia. 519 s.Search in Google Scholar

MISTRÍK, Jozef (1997): Štylistika. 3. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá. 598 s.Search in Google Scholar

PEŇÁS, Jiří (1999): Mystifikace na entou. In: Respekt, roč. 10, č. 9, s. 18.Search in Google Scholar

PIORECKÝ, Karel (2016): Česká literatura a nová média. Praha: Academia. 298 s.Search in Google Scholar

WU, Jianguo (2011): Understanding Interdiscursivity: A Pragmatic Model. In: Journal of Cambridge Studies, roč. 6, č. 2–3, s. 95–115.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo