1. bookVolume 73 (2022): Issue 1 (June 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

The faces of style and stylistics

Published Online: 13 Oct 2022
Volume & Issue: Volume 73 (2022) - Issue 1 (June 2022)
Page range: 7 - 26
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

AFELTOWICZ, Łukasz (2012): Modele, artefakty, kolektywy; praktyka badawcza w perspektywie współczesnych studiów nad nauką. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 505 s.Search in Google Scholar

BAŃKO, Mirosław (red.) (2000): Inny słownik języka polskiego. t. 1–2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

BEAUGRANDE, Robert-Alain – DRESSLER, Wolfgang Ulrich (1990): Wstęp do lingwistyki tekstu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 346 s.Search in Google Scholar

BERNSTEIN, Richard J. (2015): Odnowa teorii społecznej i politycznej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. 267 s.Search in Google Scholar

BÖHME, Gernot – DAELE, Wolfgang van den – RAINER, Hochfeld – KROHN, Wolfgang – SCHÄFER Wolf (1983): Finalization in Science: The Social Orientation of Scientific Progress. Dordrecht – Boston – Lancaster: D. Reidel Publishing Company. 336 s.Search in Google Scholar

BROŻEK, Bartosz (2014): Granice interpretacji. Kraków: Copernicus Center Press. 218 s.Search in Google Scholar

GADAMER, Hans-Georg (2007): Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 778 s.Search in Google Scholar

GAJDA, Stanisław (1982): Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym. Warszawa – Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 187 s.Search in Google Scholar

GAJDA, Stanisław (1983): Styl jako humanistyczna struktura tekstu. In: Z polskich studiów slawistycznych. Warszawa, seria VI, t. 2, s. 235–243.Search in Google Scholar

HABERMAS, Jürgen (2012): Między naturalizmem a religią. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 312 s.Search in Google Scholar

KAWALEC, Paweł (2018): Metodologia integralna. Studium dynamiki wiedzy naukowej. Lublin: Wydawnictwo KUL. 388 s.Search in Google Scholar

KMITA, Jerzy (1987): Interpretacja. In: J. Kmita – Z. Cackowski – K. Szaniawski (eds.): Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny. Warszawa: PAN, s. 261–269.Search in Google Scholar

MAINZER, Klaus (2007): Poznawanie złożoności. Obliczeniowa dynamika materii, umysłu i ludzkości. Lublin: Wydawnictwo UMCS. 532 s.Search in Google Scholar

MAJCHEREK, Janusz A. (2004): Źródła relatywizmu w nauce i kulturze XX w. Od teorii względności do postmodernizmu. Kraków: Universitas. 311 s.Search in Google Scholar

MAYENOWA, Maria Renata (1974): Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. 464 s.Search in Google Scholar

MIKO, František (1973): Od epiky k lyrike. Štylistické prierezy literatúrou. Bratislava: Tatran. 294 s.Search in Google Scholar

MRUGALSKI, Michał (2020): Styl – semantyka – pragmatyka. In: D. Ulicka (ed.): Wiek teorii. Sto lat nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego. Warszawa: Instytut Badań Literackich. s. 231–285.Search in Google Scholar

SOLSKA, Ewa (2019): Czas kultury naukowej. Lublin: Wydawnictwo Marii Curie Skłodowskiej. 342 s.Search in Google Scholar

STRÓŻEWSKI, Władysław (2004): Ontologia. Kraków: Aureus. 323 s.Search in Google Scholar

TOFFLER, Alvin (1986): Trzecia fala. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. 663 s.Search in Google Scholar

WALLERSTEIN, Immanuel (2008): Utopistyka. Alternatywy historyczne dla XXI wieku. Poznań: Oficyna Bractwa Trojka. s. 100.Search in Google Scholar

WILSON, Edward D. (2011): Konsiliencja. Jedność wiedzy. Poznań: Zysk i S-ka. s. 404.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo