1. bookVolume 72 (2022): Issue 4 (June 2022)
    Building Web corpora as sources for linguistic research and its applications
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Consistency of morphological dictionary MorfFlex

Published Online: 17 Aug 2022
Volume & Issue: Volume 72 (2022) - Issue 4 (June 2022) - Building Web corpora as sources for linguistic research and its applications
Page range: 855 - 861
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

BENKO, Vladimír: Aranea: Yet Another Family of (Comparable) Web Corpora. In: Text, Speech and Dialogue. 17th International Conference, TSD 2014, Brno, Czech Republic, September 8–12, 2014. Proceedings. Eds. P. Sojka – A. Horák – I. Kopeček – K. Pala. LNCS, Springer International Publishing Switzerland 2014. s. 247–256. Search in Google Scholar

HAJIČ, Jan: Disambiguation of Rich Inflection. (Computational Morphology of Czech). Praha: Karolinum 2004. Search in Google Scholar

HAJIČ, Jan – HAJIČOVÁ, Eva – MIKULOVÁ, Marie – MÍROVSKÝ, Jiří: Prague Dependency Treebank. In: Handbook on Linguistic Annotation. Eds. N. Ide – J. Pustejovsky. Berlin: Springer Verlag 2017, s. 555–594.10.1007/978-94-024-0881-2_21 Search in Google Scholar

HAJIČ, Jan – BEJČEK, Eduard – BÉMOVÁ, Alevtina – BURÁŇOVÁ, Eva – FUČÍKOVÁ, Eva – HAJIČOVÁ, Eva – HAVELKA, Jiří – HLAVÁČOVÁ, Jaroslava – HOMOLA, Petr – IRCING, Pavel – KÁRNÍK, Jiří – KETTNEROVÁ, Václava – KLYUEVA, Natalia – KOLÁŘOVÁ, Veronika – KUČOVÁ, Lucie – LOPATKOVÁ, Markéta – MAREČEK, David – MIKULOVÁ, Marie – MÍROVSKÝ, Jiří – NEDOLUZHKO, Anna – NOVÁK, Michal – PAJAS, Petr – PANEVOVÁ, Jarmila – PETEREK, Nino – POLÁKOVÁ, Lucie – POPEL, Martin – POPELKA, Jan – ROMPORTL, Jan – RYSOVÁ, Magdaléna – SEMECKÝ, Jiří – SGALL, Petr – SPOUSTOVÁ, Johanka – STRAKA, Milan – STRAŇÁK, Pavel – SYNKOVÁ, Pavlína – ŠEVČÍKOVÁ, Magda – ŠINDLEROVÁ, Jana – ŠTĚPÁNEK, Jan – ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora – TOMAN, Josef – UREŠOVÁ, Zdeňka – VIDOVÁ, Hladká Barbora – ZEMAN, Daniel – ZIKÁNOVÁ, Šárka – ŽABOKRTSKÝ Zdeněk: Prague Dependency Treebank – Consolidated 1.0. Data/software, LINDAT/CLARIAH-CZ digital library. Prague: Charles University 2020a. Dostupné na: http://hdl.handle.net/11234/1-3185. Search in Google Scholar

HAJIČ, Jan – HLAVÁČOVÁ, Jaroslava – MIKULOVÁ, Marie – STRAKA, Milan – ŠTĚPÁNKOVÁ Barbora: MorfFlex CZ 2.0. Data/software, LINDAT/CLARIAH-CZ digital library. Prague: Charles University 2020b. Dostupné na: http://hdl.handle.net/11234/1-3186. Search in Google Scholar

HLAVÁČOVÁ, Jaroslava – MIKULOVÁ, Marie – ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora – HAJIČ Jan: Modifications of the Czech morphological dictionary for consistent corpus annotation. In: Jazykovedný časopis, 2019, roč. 70, č. 2, s. 380–389.10.2478/jazcas-2019-0067 Search in Google Scholar

HLAVÁČOVÁ, Jaroslava: Formalizace systému české morfologie s ohledem na automatické zpracování českých textů. Ph.D. thesis, Praha: FF UK 2009. Search in Google Scholar

HNÁTKOVÁ, Milena – KŘEN, Michal – PROCHÁZKA, Pavel – SKOUMALOVÁ, Hana: The SYN-series corpora of written Czech. In: Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC‘14). Reykjavík: ELRA 2014, s. 160–164. Search in Google Scholar

MIKULOVÁ, Marie – HAJIČ, Jan – HANA, Jiří – HANOVÁ, Hana – HLAVÁČOVÁ, Jaroslava – JEŘÁBEK, Emil – ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora – VIDOVÁ, Hladká Barbora – ZEMAN, Daniel: Manual for Morphological Annotation, Revision for the Prague Dependency Treebank – Consolidated 2020 release. Technical report no. 2020/TR-2020-64, Praha: Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University 2020. Search in Google Scholar

Slovník spisovného jazyka českého. Hl. red. B. Havránek. Praha: Nakl. Československé akademie věd 1960–1971. Search in Google Scholar

STRAKA, Milan – STRAKOVÁ, Jana: MorphoDiTa: Morphological Dictionary and Tagger. Data/software, LINDAT/CLARIAH-CZ digital library. Prague: Charles University 2014. Dostupné na: http://hdl.handle.net/11858/00-097C-0000-0023-43CD-0. Search in Google Scholar

STRAKOVÁ, Jana – STRAKA, Milan – HAJIČ, Jan: Open-Source Tools for Morphology, Lemmatization, POS Tagging and Named Entity Recognition. In: Proceedings of 52nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations. Baltimore, Maryland: Association for Computational Linguistics 2014, s. 13–18.10.3115/v1/P14-5003 Search in Google Scholar

SYN. ÚČNK FF UK, Praha. Dostupný z http://www.korpus.cz [25. 06. 2018] Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo