1. bookVolume 64 (2013): Issue 1 (June 2013)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Between Stylistics and Discourse Analysis

Published Online: 08 Oct 2013
Volume & Issue: Volume 64 (2013) - Issue 1 (June 2013)
Page range: 49 - 65
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The research deals with the relationship of linguistic stylistics and discourse analysis and indicates the possibilities of the connectedness and mutual enrichment of both disciplines. The subject of analysis is a text which we understand as a joint startingpoint object of analyses and, at the same time, also as a mean testifying the affinity of both disciplines. We relate the stylistic understanding of the notion of text as a linguistic-thematic structure with a more recent definition of the term discourse within which in the foreground is the social aspect of language and the text functions as a constituent by means of which we penetrate into the purport of the functioning of humans in social interactions with regard to the extra-linguistic factors participating in the social event. On the basis of topical publicistic texts we illustrate the application of the stylistic and discourse-analytical tools within observing the phenomenon of intertextuality (or interdiscoursivity) entailing the mixing of the means of expression, the crossing of the content-and-composition-related strategies in connection with the hybridization of the value identity of the text (the sophisticated with ordinary, the serious with tabloid) and of the genre models with regard to the meaning of these procedures in grasping the reality.

Keywords

ARISTOTELES: Rétorika. Nauka o řečnictví a slohu. Preklad: A. Kříž. Praha: Jan Laichter 1948. 325 s.Search in Google Scholar

BARTOŠEK, Jaroslav: Jazyk žurnalistiky. In: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia 1999. s. 42 - 67.Search in Google Scholar

BARTOŠEK, Jaroslav: Přesvědčování a manipulace v politické žurnalistice. In: Od informace k reklamě. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta 2007. s. 51 - 104.Search in Google Scholar

BOČÁK, Michal: Diskurz ako predmet transdisciplinárneho výskumu. In: Médiá a text II. Eds. M. Bočák - J. Rusnák. Prešov: FF PU 2008. s. 526 - 537.Search in Google Scholar

ČMEJRKOVÁ, Světla: Mediální rozhovor jako žánr veřejného projevu. In: Jazyk, média, politika. Eds. S. Čmejrková - J. Hoffmannová. Praha: Academia 2003. s. 80 - 115.Search in Google Scholar

DIJK, Teun A. van: Discourse as Interaction in Society. In: Teun A. van Dijk (Ed.), Discourse as social interaction. London: Sage Publications 2009. s. 1 - 37.Search in Google Scholar

DIJK, Teun A. van: Communicating Racism: Ethnic Prejudices in Thought and Talk. London: Sage Publications. 1987. 437 s.Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj: Všeobecná jazykoveda. Bratislava: Veda 2009. 376 s.Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj - BAJZÍKOVÁ, Eugénia: Textová lingvistika. Bratislava: Stimul 1997. 134 s.Search in Google Scholar

FAIRCLOUHG, Norman: Analysing Discourse. Textual analysis for social research. London: Routledge 2003. 2. vydanie 2009. 270 s.10.4324/9780203697078Search in Google Scholar

FINDRA, Ján: Štylistika slovenčiny. Martin: Osveta 2004. 232 s.Search in Google Scholar

FOUCAULT, Michel: Rád diskurzu. Preklad M. Marcelli. Bratislava: Agora 2006. 72 s.Search in Google Scholar

HABERMAS, Jürgen: Teória jazyka a východiská sociálnych vied. Úvodné štúdie a dodatky k teórii komunikatívneho konania. Preklad I. Hanzel. Bratislava: Kalligram 2011. 670 s.Search in Google Scholar

HARRIS, Zellig S.: Methods in Structural Linguistics. Chicago: Chicago University Press 1951. 384 s.Search in Google Scholar

HOFF MANNOVÁ, Jana: Stylistika a... Praha: Trizonia 1997. 200 s.Search in Google Scholar

HOLMES, Janet: An introduction to sociolinguistics. London: Pearson Education Limited 2008. 482 s.Search in Google Scholar

KOŘENSKÝ, Jan: Stylistika a pragmatika. In: Stylistyka a pragmatyka. Ed. B. Witosz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2001. s. 32 - 37.Search in Google Scholar

LIPOVETSKY, Gilles: Globalizovaný Západ. Polemika o planetární kultuře. Preklad M. Pokorný. Praha: Prostor 2012. 232 s.Search in Google Scholar

LIPOVETSKY, Gilles: Třetí žena. Neměnnost a proměny ženství. Preklad M. Pokorný. Praha: Prostor 2007. 329 s.Search in Google Scholar

MISTRÍK, Jozef: Štylistika. Bratislava: SPN 1997. 600 s.Search in Google Scholar

MLACEK, Jozef: Intertextovosť a štylistika. In: Studia Academica Slovaca. 32. Ed. J. Mlacek. Bratislava: Stimul 2003. s. 90 - 109.Search in Google Scholar

MLACEK, Jozef: Kategória slohového postupu v slovenskej štylistike. In: Sedemkrát o štýle a štylistike. Ed. D. Baláková. Ružomberok: FF KU 2007. s. 86 - 104.Search in Google Scholar

ORGOŇOVÁ, Oľga - DOLNÍK, Juraj: Používanie jazyka. Bratislava: Univerzita Komenského 2010. 229 s.Search in Google Scholar

PAULINY, Eugen: Funkčné jazykové štýly a ich klasifikácia. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 1960, roč. 6, s. 229 - 234.Search in Google Scholar

PAULINY, Eugen: O funkčnom rozvrstvení spisovného jazyka. In: Slovo a slovesnost, 1955, roč. 16, s. 17 - 26.Search in Google Scholar

PAULINY, Eugen - RUŽIČKA, Jozef - ŠTOLC, Jozef: Slovenská gramatika. 5. vydanie. Bratislava: SPN 1968. s. 489 - 561.Search in Google Scholar

QUINTILIANUS, Marcus Fabius: Základy rétoriky. Preklad V. Bahník. Praha: Odeon 1985. 678 s.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela: Východiská interaktívnej štylistiky. (Od eklektizmu k integrácii). In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 4, s. 207 - 223.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela: Vymedzenie predmetu štylistiky... alebo: Privoňajme ku kvetu interaktívnej štylistiky. In: Slovo o slove. 10. Ed. Ľ. Sičáková. Prešov: PF PU 2004. s. 17 - 23.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela: Slohový postup ako textová makrostratégia. In: Jazykoveda v pohybe. Ed. A. Bohunická. Bratislava: Univerzita Komenského 2012. s. 117 - 128.Search in Google Scholar

STICH, Alexander: Publicistický styl v soustavě stylů funkčních. In: Stylistyka. 1. Opole: Uniwersytet Opolski 1992. s. 98 - 105.Search in Google Scholar

WITOSZ, Bożena: Dyskurs i stylistyka. Katowice: Wydawnictvo Universytetu Śląskiego 2009. 310 s.Search in Google Scholar

WOOFF ITT, Robin: Conversation Analysis and Discourse Analysis. A Comparative and Critical Introduction. London: Sage Publications 2009. 234 s. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo