1. bookVolume 68 (2022): Issue 2 (June 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-8343
First Published
04 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Valorisation of morphological and agricultural traits of 21 varieties of flax Linum usitatissimum L.

Published Online: 02 Oct 2022
Volume & Issue: Volume 68 (2022) - Issue 2 (June 2022)
Page range: 24 - 35
Received: 20 Nov 2021
Accepted: 10 Feb 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-8343
First Published
04 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

1. Convention on Biological Diversity. Global Strategy for Plant Conservation. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal, Canada, 2000; http://www.biodiv.org Search in Google Scholar

2. Convention on Biological Diversity. 2000 Bio-diversity Target. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal, Canada 2000; http://www.biodiv.org Search in Google Scholar

3. Międzynarodowy Traktat o  zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i  rolnictwa, sporządzony w Rzymie dnia 3 listopada 2001; (Dz. U. z dnia 6 września 2006 r.). Search in Google Scholar

4. Oświadczenie Rządowe, z  dnia 2 marca 2006, w  sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowego Traktatu o  zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i  rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 3 listopada 2001 r. (Dz. U. z dnia 6 września 2006 r.). Search in Google Scholar

5. Rutkowska–Krause I, Kozłowski R, Silska G. Flax and hemp gene bank of the Institute of Natural Fibres. In: Flax Genetic Resources in Europe, Prague, Czech Republic. 2001; 49-54. Search in Google Scholar

6. Budwig J. Flax oil as a true aid against arthritis, heart infarction and cancer. Apple Publishing Co Ltd. 1994. Search in Google Scholar

7. Oomah DB. Flaxseed as a functional food source, J Sci Food Agr, 2001; 81(9): 889–894. Search in Google Scholar

8. Matławska I, Bylka W. Naturalne niezbędne kwasy tłuszczowe w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Herba Pol 2007; 53 (2):39. Search in Google Scholar

9. Obiedzińska A, Waszkiewicz-Robak B. Oleje tłoczone na zimno jako żywność funkcjonalna. ZNTJ 2012; 1(80): 27-44. Search in Google Scholar

10. Silska G. Polska kolekcja lnu źródłem nasion o terapeutycznym działaniu. ZDR 2016; 4:73-81. Search in Google Scholar

11. Silska G. Genetic resources of flax (Linum usitatissimum L.) as very rich source of α-linolenic acid. Herba Pol 2017; 63(4): 26-33. doi: http://dx.doi.org/10.1515/hepo-2017-002210.1515/hepo-2017-0022 Search in Google Scholar

12. Silska G. Nasiona lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.) w prewencji chorób nowotworowych. In: Bazylak G, Kaznowski A, Różański H. Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Medycyna naturalna w onkologii. 1st ed. Krosno. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, 2017; 272-304. Search in Google Scholar

13. Silska G. Nasiona lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.) jako żywność funkcjonalna w prewencji chorób mózgu. Materiały konferencyjne V konferencji pt. Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna; Krosno, 2018; 114-115. http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/Abstrakt-Krosno-2018-1.pdf Search in Google Scholar

14. Janiak MA, Silska G, Penkacik K, Sulewska K, Karamać M, Amarowicz R. Flax seed as a source of antioxidants. In: Proceedings of the 34nd Scientific Conference: Oilseed Crops, 2018; Poznań, Poland. 2018; 115-116. Search in Google Scholar

15. Bhathena SJ, Ali AA, Mohamed AI, Hansen CT, Velasquez MT. Differential effects of dietary flaxseed protein and soy protein on plasma triglyceride and uric acid levels in animal models. the Journal of Nutritional Biochemistry 2002.10.1016/S0955-2863(02)00227-9 Search in Google Scholar

16. Jhala AJ, Hall LM. Flax (Linum usitatissimum L.) current uses and future applications. Australian Journal of Basis and Applied Sciences, 2010; 4(9):4304-4312.17. Search in Google Scholar

17. Kołodziejczyk P, Ozimek L, Kozłowska J. The application of flax and hemp seeds in food, Animal feed and cosmetics production. In: Handbook of Natural Fibres Processing and Applications. 2012; 11:329-366.10.1533/9780857095510.2.329 Search in Google Scholar

18. Jelinska M. Kwasy tłuszczowe – czynniki modyfikujące procesy nowotworowe. Biul Wydz Farm AMW 2005; (1):1-9.10.56782/pps.51 Search in Google Scholar

19. Trela A, Silska G, Chyc M, Latowski M, Kruk J, Szymańska R. Tocochromanols and fatty acids composition in flax (Linum usitatissimum L.) accessions. Acta Soc Bot Pol 2019; 88,4:1-12.10.5586/asbp.3636 Search in Google Scholar

20. Silska G. The Unique Composition of Fatty Acids of Flax from the Linum usitatissimum L collection. Biomedical Journal of Scientific & Technical Research 2019; 18(4): 13731-36. doi: http://dx.doi.org/10.26717/BJSTR.2019.18.00317810.26717/BJSTR.2019.18.003178 Search in Google Scholar

21. Silska G, Walkowiak M. Comparative analysis of fatty acid composition in 84 accessions of flax (Linum usitatissimum L.). Journal of Pre-Clinical and Clinical Research 2019; 13(3):118 – 119. doi: https://doi.org/10.26444/jpccr/11188910.26444/jpccr/111889 Search in Google Scholar

22. Sielicka MM. Evaluation of the effectiveness of the addition of substances with antioxidant properties in extending the life of cold pressed linseed oil. PhD thesis. Department of Food Commodity Science, 2014; 1-188. Search in Google Scholar

23. Szajdek A, Borowska J. Antioxidant properties of food of plant origin. Żywn Nauk Technol Ja 2004; 4(41):5-28. Search in Google Scholar

24. Wawro A, Pieprzyk-Kokocha D, Gryszczyńska A, Łowicki Z, Mikołajczak P, Grajek K. Natural anti-oxidants in the prevention of civilization diseases. Herba Pol 2007, 53(2):143-144. Search in Google Scholar

25. Grajek W. The role of antioxidants in reducing the risk of cancer and cardiovascular diseases. Żywn Nauk Technol Ja, 2004; 1(38): 3-11. Search in Google Scholar

26. http.//www.eutoc.org/article/pl/6/32/artid/selenium-in-the-Diet Search in Google Scholar

27. Pavelek M, Faberova I. Klasifikator (Linum usitatissimum L.). 1st ed. Sumperk. Agritec, Research, Breeding & Services, LTD 2000. Search in Google Scholar

28. Pavelek M. Descriptors for evaluation of flax. In: Workshop summary of the second meeting of the Flax, Brno Czech Republic 1994. Search in Google Scholar

29. Nôžková J, Pavelek M, Bjelková M, Brutch N, Tejklová E, Porokhovinova E, Brindza J. Descriptors for flax (Linum usitatissimum L.). Ed. Janka Nôžková. 2016; 1-106. Nitra, Slovakia. Slovak University of Agriculture. doi: http://dx.doi.org/10.15414/2016.978805521484910.15414/2016.9788055214849 Search in Google Scholar

30. Silska G, Praczyk M. Deskryptory charakterystyki i waloryzacji Międzynarodowej Bazy Danych Lnu. Biul IHAR 2013; 268:161-171. Search in Google Scholar

31. Kotlińska T, Święcicki WG. Ochrona zasobów genowych roślin uprawnych. Zesz Prob Post Nauk Rol, 2004; 497:27-36. Search in Google Scholar

32. Silska G, Bocianowski J. Characterisation and evaluation of morphological trials, biological features and seed field of 23 flax accessions (Linum usitatissimum L.) of different geographical origins; Herba Polonica 2018; 65(4):1-13. doi: http://dx.doi.org/10.2478/hepo-2018-001910.2478/hepo-2018-0019 Search in Google Scholar

33. Casa R, Russel G. Lo Cascio B, Rossini F. Environmental effects on linseed (Linum usitatissimum L.) yield and growth of flax at different stand densities. Eur J Agron 1999; 11:267-278.10.1016/S1161-0301(99)00037-4 Search in Google Scholar

34. Walkowiak M, Krótka K, Wielebski F, Michalski K, Silska G, Praczyk M, Spasibionek S. Analysis of variability and correlation of functional traits of linseed (Linum usitatissimum L.) oil cultivars and strains. doi: http://dx.doi.org/10.26374/fa.2018.35.48 Search in Google Scholar

35. Silska G, Praczyk M. Evaluation of the collectin accessions of linseed (Linum usitatissimum L.). Oilseed Crops 2012; 33(1):127-138. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo