1. bookVolume 67 (2021): Issue 1 (March 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
04 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Effect of different drying processes on an antioxidant potential of three species of the Lamiaceae family

Published Online: 21 May 2021
Page range: 8 - 17
Received: 18 May 2020
Accepted: 10 Mar 2021
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
04 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Summary

Introduction: Spice plants are a rich source of biologically active compounds. Processes of drying, limits the development of microorganisms and biochemical reactions in raw herbs, at the same time modifies their chemical composition.

Objective: The aim of this work was to evaluate the effect of drying process of selected plants on their anti-oxidant potential and the content of biologically active compounds.

Methods: The herbal materials thyme herb (Thymus vulgaris L.), sage leaves (Salvia officinalis L.) and rosemary leaves (Rosmarinus officinalis) were dried using two methods: convective (at 30° C), and freeze-drying. In both, fresh and subjected to drying processes herbs, changes in total polyphenol and antioxidant potential (with the DPPH radical), vitamin C (in the form of ascorbic acid) and chlorophyll pigments contents, were studied.

Results: The highest content of polyphenols and vitamin C was recorded in rosemary, while sage was characte- rized by the highest content of chlorophylls. It was found that the drying processes caused large losses of vitamin C (ascorbic acid) and dyes in comparison to the fresh material. The highest losses of vitamin C occurred in convection dried sage (95%), while most was preserved in lyophilised thyme (losses 74%). Drying had also influenced the reduction of the content of chlorophylls with the largest loss of these compounds, at 94% observed in the freeze-dried rosemary. However, the content of polyphenols increased, underscoring a large impact on the antioxidant activity of herbs.

Conclusions: Drying processes resulted in the release of phenolic compounds, so their content increased three to four times in the case of rosemary and sage. The largest increase was observed in the case of lyophilised thyme. Simultaneously, the antioxidant potential was significantly increased. Herbal droughts proved to be a rich source of antioxidant compounds with promising applications as a food additive.

Keywords

1. Anioł-Kwiatkowska J, Kwiatkowski S, Berdowski W. Rośliny lecznicze. Atlas. Warszawa 1993. [in Polish] Search in Google Scholar

2. Rusaczonek AM, Żebrowska B, Waszkiewicz-Robak B, Ślusarczyk E. Evaluation of phenolic compounds content and antioxidant capacity of herbs. Pol J Food Nutr Sci 2007; 57(4):483-488. Search in Google Scholar

3. Chakraborty R, Dey T. Drying protocols for traditional medicinal herbs: a critical review. Int J Eng Technol Manag Appl Sci 2016; 4(4):31-319. Search in Google Scholar

4. Boruch M, Król B. Procesy technologii żywności. PŁ Łódź 1993. [in Polish] Search in Google Scholar

5. Kowalska K, Olejnik A. Rozmaryn – roślina zielarska o potencjale terapeutycznym. Post Fitoter 2010; 2:114-122. [in Polish] Search in Google Scholar

6. Jadczak D, Grzeszczuk M. Szałwia w kuchni. Panacea 2005;13(4):24-26. [in Polish] Search in Google Scholar

7. Ożarowski A, Jaroniewski W. Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie. Warszawa 1987. [in Polish] Search in Google Scholar

8. Papageorgieu V, Mallouchos A, Komaitis M. Investigation of the antioxidant behavior of air- and freeze-dried aromatic plant material in relation to their phenolic content and vegetatice cycle. J Agric Food Chem 2008; 56:5743-5752. Search in Google Scholar

9. Rząca M, Witrowa-Rajchert D. Zmiany aktywności przeciwrodnikowej i zawartości polifenoli w suszu jabłkowym uzyskanym przy wykorzystaniu promieniowania podczerwonego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2009; 1(62):99-108. [in Polish] Search in Google Scholar

10. Manzocco L, Calligaris S, Mastrocola D, Nicoli M.C, Lerici C.R. Review of non-enzymatic and antioxidant capacity in processed foods. Trends Food Sci Technol 2001; 11:340-346. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0924-2244(01)00014-0 Search in Google Scholar

11. Nowacka M, Witrowa-Rajchert D, Strachota W, Sobczak E. Wybrane właściwości promiennikowo-konwekcyjnych suszy marchwi i ziemniaka. Acta Agrophys 2010; 16(1):127-136. [in Polish]. Search in Google Scholar

12. Król B, Kiełtyka-Dadasiewicz A. Wpływ metody suszenia na cechy sensoryczne oraz skład olejku eterycznego tymianku właściwego (Thymus vulgaris L.). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2015;4(101):162-175. doi: http://dx.doi.org/10.15193/ZNTJ/2015/101/064 Search in Google Scholar

13. Arabhosseini A, Padhye S, Huisman W, van Boxtel A, Müller J. Effect of drying on the color of tarragon (Artemisia dracunculus L.) leaves. Food Bioprocess Tech 2011;4(7):1281-1287. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s11947-009-0305-9 Search in Google Scholar

14. Nowacka M, Śledź M, Wiktor A, Witrowa-Rajchert D. Fizyczne i chemiczne właściwości produktów spożywczych suszonych z wykorzystaniem mikrofal. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2012; 85(6):5-20. Search in Google Scholar

15. Hossain MBC, Barry-Ryan A, Martin-Diana B, Brunton NP. Effect of drying method on the antioxidant capacity of six Lamiaceae herbs. Food Chem 2001; 123(1):85-91. doi: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.04.003 Search in Google Scholar

16. Arslan D, Özcan MM, Mengeș HO. Evaluation of drying methods with respect to drying parameters, some nutritional and colour characteristics of peppermint (Mentha x piperita L.). Energ Convers Manage 2010; 51:2769-2775. doi: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2010.06.013 Search in Google Scholar

17. Chumroenphat T, Khanpromand I, Butkhup L. Stability of phytochemicals and antioxidant properties in ginger (Zingiber officinale Roscoe) rhizome with different drying methods. J Herbs Spices Med Plants 2011;17:4,361-374. doi: http://dx.doi.org/10.1080/10496475.2011.629776 Search in Google Scholar

18. Mehrnia MA, Bashti A, Nasab HM. Chemical composition and antioxidant properties of some species of Lamiaceae family from Iran. JMPB 2017; 2:125-130. Search in Google Scholar

19. Marques LG, Ferreira MC, Freire JT. Freeze-drying of acerola (Malpighia glabra L.). Chem Eng Process 2007; 46(5):451-457. doi: https://doi.org/10.1016/j.cep.2006.04.011. Search in Google Scholar

20. Rząca M, Witrowa-Rajchert D. Wybrane właściwości fizyczne suszonych produktów roślinnych. In: Dobrzański B, Mieszkalski L (eds.). Physical properties of dried raw materials and food products. Lublin 2007, p. 35-43. Search in Google Scholar

21. Stępień B. Wpływ suszenia konwekcyjnego na wybrane cechy mechaniczne i reologiczne korzenia pietruszki. Inżynieria Rolnicza 2008; 103(5):267-273. [in Polish] Search in Google Scholar

22. Ratti C. Hot air and freeze drying of high value foods. J Food Eng 2001; 49:311-319. Search in Google Scholar

23. Rząca M, Witrowa-Rajchert D. Suszenie żywności w niskiej temperaturze. Przemysł Spożywczy 2007, 4, 30-35. [in Polish] Search in Google Scholar

24. PN-EN 12145:2001 Oznaczenie zawartości suchej masy metodą wagową. Przetwory owocowe i warzywne. [in Polish] Search in Google Scholar

25. Singleton VL, Rossi JA. Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents. Am J Enol Viticult 1965; 16:144-158. Search in Google Scholar

26. Yen GC, Chen HY. Antioxidant activity of various tea extract in relation to their antimutagenicity. J Agric Food Chem 1995; 43(1):27-32. Search in Google Scholar

27. PN-A-04019:1998. Produkty spożywcze – Oznaczanie zawartości witaminy C. 1998. [in Polish] Search in Google Scholar

28. Klimczak J. Chlorofile. In: Michałowski S. (ed.). Technologia chłodnictwa żywności. Składniki pokarmowe i kontrola ich przemian. Łódź 1995. [in Polish] Search in Google Scholar

29. Khorshidi J, Mohammadi R, Fakhr TM, Nourbakhsh H. Influence of drying methods, extraction time, and organ type on essential oil content of rosemary (Rosmarinus officinalis L.). Nat Sci 2009; 7(11):42-44. Search in Google Scholar

30. Kaźmierczak R, Hallman E, Sokołowska O, Rembiałkowska E. Zawartość związków bioaktywnych w roślinach zielarskich z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej. J Res Appl Agric Eng 2011; 56(3):200-205. [in Polish] Search in Google Scholar

31. Telesiński A, Grzeszczuk M, Jadczak D, Wysocka G, Onuszko M. Ocena zmian zawartości azotanów (V) w wybranych ziołach przyprawowych w zależności od sposobu ich utrwalania i czasu przechowywania. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2013; 90(5):168-176. [in Polish] Search in Google Scholar

32. Proestos C, Lytoundi K, Mawromelanidou OK, Zoumpoulakis P, Sinanoglou V. Antioxidant capacity of selected plant extract and their essential oil. Antioxidants 2013; 2:11-22. doi: http://dx.doi.org/10.3390/antiox2010011 Search in Google Scholar

33. Couto RO, Conceição EC, Chaul LT, Oliveira EMS, Martins FS, Bara MTF, et al. Spray-dried rosemary extracts: Physicochemical and antioxidant properties. Food Chem 2012; 131:99-105. doi: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2011.08.036 Search in Google Scholar

34. Oktay M, Gulcin I, Kufrevioglu OI. Determination of in vitro antioxidant activity of fennel (Foeniculum vulgare) seed extracts. LWT – Food Sci Technol 2003; 36:263-271. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0023-6438(02)00226-8 Search in Google Scholar

35. Unver A, Arslan A, Ozcan MM, Akbulut M. Phenolic content and antioxidant activity of some spices. World Appl Sci J 2009; 6(3):373-377. Search in Google Scholar

36. Mazurek A, Pankiewicz U. Changes of dehydroascorbic acid content in relation to total content of vitamin C in selected fruits and vegetables. Acta Sci Pol Hort 2012; 11(6):169-177. Search in Google Scholar

37. Kaźmierczak R, Hallman E, Ardasińska B, Łoś B. Wpływ ekologicznego i konwencjonalnego systemu uprawy na zawartość związków fenolowych w roślinach zielarskich. J Res Appl Agricult Eng 2012; 57(3):198-203. Search in Google Scholar

38. Śledź M, Witrowa-Rajchert P. Składniki biologicznie czynne w suszonych ziołach – czy ciągle aktywne? Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych 2012; 298(2):319-329. [in Polish] Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo