1. bookVolume 64 (2018): Issue 4 (December 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-8343
First Published
04 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Characterisation and evaluation of morphological trials, biological features and seed yield of 23 flax accessions (Linum usitatissimum L.) of different geographical origins

Published Online: 04 Mar 2019
Volume & Issue: Volume 64 (2018) - Issue 4 (December 2018)
Page range: 1 - 13
Received: 10 Jul 2018
Accepted: 30 Nov 2018
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-8343
First Published
04 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

1. Mańkowska G, Silska G. Genetic resources of Cannabis sativa L. in the Collection of the Gene Bank at INF&MP in Poznan. J Nat Fibers 2015; 12:332-340. doi: http://dx.doi.org/10.1080/15440478.2014.92824610.1080/15440478.2014.928246Open DOISearch in Google Scholar

2. Diederichsen A. Ex situ collections of cultivated flax (Linum usitatissimum L.) and other species of the genus Linum L. Genet Resour Crop Evol 2007; 54:661-678. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10722-006-9119-210.1007/s10722-006-9119-2Open DOISearch in Google Scholar

3. Rutkowska-Krause I, Kozłowski R, Silska G. Flax and hemp gene bank of the Institute of Natural Fibres. In: Flax Genetic Resources in Europe, 2001; Praque, Czech Republic. 2001: 49-54.Search in Google Scholar

4. Convention on Biological Diversity. Global Strategy for Plant Conservation. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal, Canada, 2000; http://www.biodiv.orgSearch in Google Scholar

5. Convention on Biological Diversity. 2000 Bio-diversity Target. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal, Canada 2000; http://www.biodiv.orgSearch in Google Scholar

6. Międzynarodowy Traktat o zasobach gene-tycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa, sporządzony w Rzymie dnia 3 listopada 2001 r. (Dz. U. z dnia 6 września 2006 r.)Search in Google Scholar

7. Oświadczenie Rządowe z dnia 2 marca 2006 r., w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowego Traktatu o zasobach gene-tycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 3 listopada 2001 r. (Dz. U. z dnia 6 września 2006 r.).Search in Google Scholar

8. Matławska I, Bylka W. Naturalne niezbędne kwasy tłuszczowe w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Herba Pol 2007; 53(2):39.Search in Google Scholar

9. Ludvikowa M, Griga M. Transgenic flax/Linseed (Linum usitatissimum L.). Czech J. Genet Plant Breed 2015; 51(4):123-141. doi: http://dx.doi.org/10.17221/104/2015-CJGPB10.17221/104/2015-CJGPBOpen DOISearch in Google Scholar

10. Silska G. Genetic resources of flax (Linum usitatissimum L.) as very rich source of α-linolenic acid. Herba Pol 2017; 63(4): 26-33. doi: http://dx.doi.org/10.1515/hepo-2017-002210.1515/hepo-2017-0022Search in Google Scholar

11. Obiedzińska A, Waszkiewicz- Robak B. Oleje tłoczone na zimno jako żywność funkcjonalna. ZNTJ 2012; 1(80):27-44.Search in Google Scholar

12. Mińkowski K, Grześkiewicz S, Jerzewska M. Ocena wartości odżywczej kwasów linolenowych na podstawie składu kwasów tłuszczowych, tokoferoli i steroli. ZNTJ 2011; 2(75):124-135.Search in Google Scholar

13. Silska G, Praczyk M. Ocena obiektów lnu oleistego (Linum usitatissimum L.). Rośl Oleiste 2012; 33(1):127-138.10.5604/12338273.1058614Search in Google Scholar

14. Silska G. Polska kolekcja lnu źródłem nasion o terapeutycznym działaniu. ZDR 2016; 4:73-81.Search in Google Scholar

15. Kraska P, Andruszczak S, Kwiecińska–Poppe E, Różyło K, Świeca M, Palys E. Chemical composition of seeds of linseed (Linum usitatissimum L.) cultivars depending on the intensity of agricultural technology. J Elementol 2016; 21(2):425-433. doi: http://dx.doi.org/10.5601/jelem.2014.19.4.81410.5601/jelem.2014.19.4.814Open DOISearch in Google Scholar

16. Belonogova M, Raldugina G. Biotechnology of Flax (Linum usitatissimum). In: Functional Plant Science and Biotechnology. Global Science Books 2007:327-346.Search in Google Scholar

17. Silska G, Burczyk H. Genetic resources of the linen (Linum spp.) genus and methods of their storage in Poland. In: Proceedings of the FAO ESCORENA; 2004 Sept 18-19; Sumperk, Czech Republic 2004: 32-38.Search in Google Scholar

18. Pavelek M, Faberova I. Klasifikator (Linum usitatissimum L.). 1st ed. Sumperk. Agritec, Research, Breeding & Services LTD 2000.Search in Google Scholar

19. Pavelek M. Descriptors for evaluation of flax. In: Workshop summary of the second meeting of the Flax; 1994; Brno, Czech Republic 1994.Search in Google Scholar

20. Nozkova J. Descriptors for flax (Linum usitatissimum L.). 1st ed. Nitra. Slovak University of Agriculture in Nitra.Search in Google Scholar

21. Silska G, Praczyk M. Deskryptory charakterystyki i waloryzacji Międzynarodowej Bazy Danych Lnu. Biul IHAR 2013; 268:161-171.Search in Google Scholar

22. Rólski S, Heller K, Silska G. The biological progress in breeding of fiber flax in Poland. In: Special edition Proceeding (Natural Fibres) Conf. Bast Plant in the New Millenium, Borovec, Bulgaria 2001:104-109.Search in Google Scholar

23. Silska G, Kozak J, Rajewicz M, Mańkowska G. Charakterystyka morfologiczna genotypów lnu (Linum usitatissimum L.) pochodzących z Polski. Polish J. Agron 2014; 17:38-47.Search in Google Scholar

24. Dabkevicius Z, Gelvonauskis B, Leistrumaite A. Investigation of genetic resources of cultivated plants in Lithuania. Biologija 2008; 54(2):51-55. doi: http://dx.doi.org/10.2478/v10054-008-0010-z10.2478/v10054-008-0010-zOpen DOISearch in Google Scholar

25. Andruszewska A, Byczyńska M, Silska G. Zdrowotność odmian lnu oleistego z kolekcji nasion, które mogą być surowcem dla przemysłu spożywczego. Prog Plant Prot 2009; 49(1):177-192.Search in Google Scholar

26. Casa R, Russel G. Lo Cascio B, Rossini F. Environmental effects on linseed (Linum usitatissimum L.) yield and growth of flax at different stand densities. Eur J Agron 1999; 11:267-278. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S1161-0301(99)00037-410.1016/S1161-0301(99)00037-4Open DOISearch in Google Scholar

27. Diepenbrock W, Leon J, Clasen K. Yielding ability and yield stability of linseed in Central Europe. Agron J 1995; 87:84-88. doi: http://dx.doi.org/10.2134/agronj1995.0002196200870000015x10.2134/agronj1995.0002196200870000015xOpen DOISearch in Google Scholar

28. http://www.eurofedlipid.org/meetings/archive/poznan2016/abstracts.pdfSearch in Google Scholar

29. http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/Skann.jpgSearch in Google Scholar

30. Silska G. Nasiona lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.) w prewencji chorób nowotworowych. In: Bazylak G., Kaznowski A., Różański H. Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funk-cjonalna. Medycyna naturalna w onkologii. 1st ed. Krosno. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie 2017:272-304.Search in Google Scholar

31. Silska G. Nasiona lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.) jako żywność funkcjonalna w prewencji chorób mózgu. Materiały konferencyjne V konferencji pt. Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna; Krosno 2018:114-115. http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/Abstrakt-Krosno-2018-1.pdfSearch in Google Scholar

32. Janiak MA, Silska G, Penkacik K, Sulewska K, Karamać M, Amarowicz R. Flax seed as a source of antioxidants. In: Proceedings of the 34nd Scientific Conference: Oilseed Crops 2018; Poznań, Poland 2018:115-116.Search in Google Scholar

33. Kosińska A, Penkacik K, Wiczkowski W, Amarowicz R. Presence of caffeic acid in flaxseed lignan macromolecule, Plant Foods Hum Nutr. 2011; 66:270-274.Search in Google Scholar

34. Styrczewska M, Kulma A, Ratajczak K, Amarowicz R, Szopa J. Cannabinoid-like anti-inflammatory compounds from flax fiber, Cell Mol Biol Lett 2012; 17(3):479-499.10.2478/s11658-012-0023-622706678627557422706678Open DOISearch in Google Scholar

35. Oomah DB. Flaxseed as a functional food source. J Sci Food Agr 2001; 81(9):889-894.10.1002/jsfa.898Open DOISearch in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo