1. bookVolume 60 (2014): Issue 3 (September 2014)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-8343
First Published
04 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Functional traits of selected clones of southern sweet-grass (Hierochloë australis /Schrad./ Roem. & Schult.)

Published Online: 16 Jan 2015
Volume & Issue: Volume 60 (2014) - Issue 3 (September 2014)
Page range: 23 - 33
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-8343
First Published
04 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

1. Piękoś-Mirkowa H, Mirek Z. Flora Polski. Atlas roślin chronionych. Warszawa. Multico O.W., 2003:532-533.Search in Google Scholar

2. Przybył JL, Paczesna E, Angielczyk M, Bączek K, Podyma W, Geszprych A, Węglarz Z. Intraspecific variability of southern sweet-grass (Hierochloë australis /Schrad./ Roem. & Schult.) wild growing in Poland. Acta Hort 2011; 925:89-95.10.17660/ActaHortic.2011.925.11Search in Google Scholar

3. Kohlmünzer S. Farmakognozja. Podręcznik dla studentów farmacji. Warszawa. PZWL, 1998:207.Search in Google Scholar

4. Lake BG. Coumarin metabolism, toxicity and carcinogenicity: relevance for human risk assessment. Food Chem Toxicol 1999; 37(4):423-453.10.1016/S0278-6915(99)00010-1Search in Google Scholar

5. Sproll C, Ruge W, Andlauer C, Godelmann R, Lachenmeier DW. HPLC analysis and safety assessment of coumarin in foods. Food Chem 2008; 109(2):462-469.10.1016/j.foodchem.2007.12.06826003373Search in Google Scholar

6. Wierzchowska-Renke K, Stecka L. Oznaczanie zawartości kumaryn w żubrówce leśnej - Hierochloë australis (Schrad.) Roem. et Schult. Normae Herb 1976; 4:8-16.Search in Google Scholar

7. Farmakopea Polska VI. Warszawa. PTF, 2002.Search in Google Scholar

8. Bieniek A. Archaeobotanical analysis of some early Neolithic settlements in the Kujawy region, central Poland, with potential plant gathering activities emphasised. Veget Hist Archaeobot 2002; 11(1-2):33-40.10.1007/s003340200004Search in Google Scholar

9. Gawłowska J, Sulma T, Wierzchowska-Renke K. Turówka wonna Hierochloë odorata i turówka leśna Hierochloë australis - zasoby i zagrożenia. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1989; 5-6:60-69.Search in Google Scholar

10. Wierzchowska-Renke K, Sulma T. Badanie ziela turówki (żubrówki) Herba Hierochloë. II. Zawartość kumaryny w zielu turówki wonnej - Hierochloë odorata Wahlb. i turówki leśnej - Hierochloë australis Roem et Schult. w okresie wegetacji. Acta Polon Pharm 1973; 30(3):317-323.Search in Google Scholar

11. Wierzchowska-Renke K. Wpływ nawożenia wybranymi pierwiastkami na sezonową zawartość kumaryny oraz niektórych makro- i mikroelementów w zielu Hierochloë australis. Ann Acad Med Gedan 1993; 23:27-35.Search in Google Scholar

12. Węglarz Z, Geszprych A, Angielczyk M, Pawełczak A. Wstępne badania nad plonowaniem i wewnątrzgatunkową zmiennością chemiczną turówki leśnej (Hierochloë australis /Schrad./ Roem. & Schult.). Zesz Probl Post Nauk Roln 2004; 497:621-626.Search in Google Scholar

13. Podyma W, Bączek K, Angielczyk M, Przybył JL, Węglarz Z. The influence of shading on the yield and quality of southern sweet-grass (Hierochloë australis (Schrad.) Roem. & Schult.) raw material. Herba Pol 2010; 56(4):14-19.Search in Google Scholar

14. Hsu CL, Wu CH, Huang SL, Yen GC. Phenolic compounds rutin and o-coumaric acid ameliorate obesity induced by high-fat diet in rats. J Agric Food Chem 2009; 57(2):425-431.10.1021/jf802715t19119847Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo