1. bookVolume 27 (2019): Issue 1 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
28 Dec 2012
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Det Ambivalente Kvindebillede I Danske Ordsprog

Published Online: 13 Feb 2020
Page range: 4 - 13
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
28 Dec 2012
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

The aim of the paper is to identify the image of a woman coded in Danish proverbs. The basis of my research is the assumption that proverbs convey knowledge of how societies perceive the reality and that proverbs are used as interpretative mechanisms. This is mainly achieved thanks to the repetitive nature of proverbs. Simultaneously proverbs force certain perception of the world upon societies and promote certain values.

Bartmiński, J. (2001). O Językowym obrazie świata Polaków końca XX wieku. I: S. Dubisz., S. Gajda (red.), Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju (s. 27–53). Warszawa: DW Elipsa.Search in Google Scholar

Bartmiński, J. (2012). Językowe podstawy obrazu świata. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie.Search in Google Scholar

Bartmiński, J., Panasiuk J. (1993). Stereotypy Językowe. I: J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. II (s. 363–387). Wrocław: “Wiedza o kulturze”.Search in Google Scholar

Bock, P. K. (1992). World View and Language. I: W. Bright (ed.-in-chief), International Encyclopedia of Linguistics vol. 4 (p. 248–251). New York: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Bogucka, M. (2006). Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI. Warszawa.Search in Google Scholar

Hansen, A. (1944). Peter Syvs Danske Ordsprog. København: Ejner Munksgaards Forlag.Search in Google Scholar

Hoffman, T. (2013). Hvordan opstår et ordsprog? Hentet fra: https://videnskab.dk/sporgvidenskaben/hvordan-opstar-et-ordsprog (14.07.2019).Search in Google Scholar

Kjær, I. (1993). Gode ord er bedre end guld. Om ordsprogs art og brug. I: H. Blicher (red.), Gode ord er bedre end guld. Ordsprog i perspektiv (s. 11–17). København: Rundetårns Forlag.Search in Google Scholar

Kjær, I., Holbek, B. (1989). Ordsprog i Danmark 4000 ordsprog fra skrift og tale gennem 600 år. København: Jørgen Paludans Forlag.Search in Google Scholar

Kragh, O. (2017). Talemåder og ordsprog fra hele verden. København: Lindhardt og Ringhof Forlag A/S.Search in Google Scholar

Kristensen, E.T. (1890). Danske ordsprog og mundheld, skjæmtsprog, stedlige talemåder, ordspil og samtaleord. Kjöbenhavn: Gyldendalske Boghandel.Search in Google Scholar

Kristiansen, K. (2012). Danske Ordsprog. Rødovre: Askholms Forlag.Search in Google Scholar

Piętkowa, R. (2007). Językowy obraz świata i stereotypy a nauczanie języka polskiego. I: A. Achtelik, J. Tambor (red.), Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego (s. 85–104). Katowice: Wyd. Gnome.Search in Google Scholar

Politikens Nudansk Ordborg. (2005). København: Politikens Forlagshus A/S.Search in Google Scholar

Puzynina, J. (1992). Język wartości. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Rasmussen, H.V. (1920). Danske Ordsprog. København: G.E.C. GAD.Search in Google Scholar

Ravn, K. S. (2017). Indledning til Danske Ordsprog og Mundheld, samlede og ordnede af Nik. Fred. Sev. Grundtvig. Hentet fra: http://www.xn-grundtvigsvrker-7lb.dk/tekstvisnig/10300/0#{%220%22:0%22k%22:16,%22v0%22:0} (25.11.2019).Search in Google Scholar

Schaff, A. (1981). Stereotypy a działania ludzkie. Warszawa: Książka i Wiedza.Search in Google Scholar

Scheuer, J. (1998). På catwalk med 3x3 matrix. Nydanske Studier & Almen Kommunikationsteori 24, 97–122. Hentet fra: https://www.nys.dk/article/view/13399/11406 (25.11.2019).Search in Google Scholar

Skuza, S. (2012). Stereotypowy obraz kobiety w paremiach oraz frazeologii polskiej i włoskiej. Poznań: Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula Sp. z o.o.Search in Google Scholar

Wysoczański, W. (2006). Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych. Na materiale wybranych języków. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo