1. bookVolume 74 (2013): Issue 2 (June 2013)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
20 Jul 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

The current growth increment of pine tree stands comprising three different age classes

Published Online: 15 Jun 2013
Page range: 93 - 100
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
20 Jul 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

The study presents the results of an analysis of the pine tree growth increments (height increment, dbh increment, basal area increment and volume increment) for a 5-year period. The study involved Scots pine trees of Kraft’s class 1, 2 and 3 (dominant stand) in stands of different age classes (II, III, V) growing in fresh mixed coniferous (BMśw) and fresh coniferous (Bśw) forest habitats. The multivariate analysis of variance was performed to assess the statistical significance of age and dominance of trees within a stand on their increment. The dominance position was classified for each tree using Kraft’s criteria. The following characteristic were also measured: dbh of the trunk in two directions (N-S and W-E), and crown projection area on the basis of the characteristic tree crown points, projected using of a crown projector, characteristic points in tree crowns (7 to 14 on average). The actual height was determined after trees were felled. The following measurements of the single tree growing space were selected and determined: crown projection area - pk (m2), crown diameter - dk (m), Seebach’s growth space number - dk / d1.3, crown projection area to basal area ratio d 2 k / d 2 1.3, crown deflection coefficient dk / h, single tree space ppd = pk·h (m3). We assessed the strength of the relationships between tree growth parameters and tree growth space, crown length, relative crown length and slenderness. Both the age and dominance position of trees within the stand affected the growth increments. The strongest correlation among measured traits was between the 5-year volume increment and decreasing slenderness.

Keywords

Borowski M. 1968. Udział klas biosocjalnych w przyroście drzewostanu sosnowego. Folia Forestalia Polonica, SeriaA, 19: 117-134.Search in Google Scholar

Dudek A. 1969. Zależność intensywności przyrostu miąższości i przyrostu pierśnicy od wielkości korony. Folia Forestalia Polonica, Seria A, z. 15: 149-169.Search in Google Scholar

Jaworski A., Kaczmarski J., Pach M., Skrzyszewski J., Szar J. 1995. Ocena żywotności drzewostanów jodłowych w oparciu o cechy biomorfologiczne koron i przyrost promienia pierśnicy. Acta Agraria et Silvestria, SeriesSilvestris, 33: 115-131.Search in Google Scholar

Jaworski A., Podlaski R., Sajkiewicz P. 1988. Kształtowanie się zależności między żywotnością i cechami biomorfologicznymi korony a szerokością słojów rocznych u jodeł. Acta Agraria et Silvestria, SeriesSilvestris, 27: 63-84.Search in Google Scholar

Kaźmierczak K., Pazdrowski W., Mańka K., Szymański M., Nawrot M. 2008. Kształtowanie się smukłości pni dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w zależności od wieku drzew. Sylwan, 7: 39-45.Search in Google Scholar

Lemke J. 1966. Korona jako kryterium oceny dynamiki wzrostowej drzew w drzewostanie sosnowym. FoliaForestalia Polonica, Seria A, 12: 185-236.Search in Google Scholar

Lemke J. 1968. Związek pomiędzy wielkością korony a przyrostem drzew w drzewostanach sosnowych. PraceKomisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, 25: 43-90.Search in Google Scholar

Lemke J. 1972. Retrospektywna analiza wzrostu i przyrostu drzew w 50-letnim drzewostanie sosnowym. FoliaForestalia Polonica, Seria A, 19: 5-23.Search in Google Scholar

Skrzyszewski J. 1995. Charakterystyka przyrostowa oraz kształtowanie się zależności pomiędzy wybranymi cechami drzew a przyrostem promienia na pierśnicy świerka i modrzewia. Acta Agraria et Silvestria, SeriesSilvestris, 33: 141-158.Search in Google Scholar

Svensson S.A. 1998. Estimation of annual stem volume increment. SUAS, Dept. of Forest Survey Report 46, Umea.Search in Google Scholar

Šmelko S. 1982. Biometrickie zakonitosti rastu a prirastku lesnych stromov a porastov. Bratislava, Veda.Search in Google Scholar

Zajączkowski J. 1973. Przyrost miąższości w klasach biosocjalnych starszych drzewostanów sosnowych. Sylwan, 1: 1-9.Search in Google Scholar

Żółciak E. 1963. Analiza kształtowania się przyrostów drzew w różnych okresach życia drzewostanów sosnowych w borze świeżym na przykładzie Nadleśnictwa Doświadczalnego WSR Zielonka. Roczniki WSRw Poznaniu, 14: 249-293.Search in Google Scholar

Plan your remote conference with Sciendo