1. bookVolume 65 (2019): Issue 1 (March 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2454-0358
First Published
14 Dec 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Value added in sawmilling industry in the Czech Republic

Published Online: 04 Mar 2019
Volume & Issue: Volume 65 (2019) - Issue 1 (March 2019)
Page range: 60 - 65
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2454-0358
First Published
14 Dec 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Bomba, J., Böhm, M., Šedivka, P., Friess, F., Orálková, R., 2016: Influence of selected factors on the sawing capacity of sawmills in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 47:174–180.10.1515/sab-2016-0025Search in Google Scholar

Detvaj J., 2003: Technologia piliarskej výroby. Vysokoškolská učebnica, Zvolen, TU, 131 p.Search in Google Scholar

Dudík, R., Riedl, M., 2015: The possibilities of using C-O-C certifications in the Czech Republic. In: Jelačić (eds.): Wood Processing and Furniture Manufacturing Challenges on the World Market and Wood-Based Energy Goes Global – Proceedings of Scientific Papers. WoodEMA, p. 229–233.Search in Google Scholar

Kovalčík, M., 2011: Profitability and competitiveness of forestry in European countries. Journal of Forest Science, 57:369–376.10.17221/138/2010-JFSSearch in Google Scholar

Kupčák, V., Šmída, Z., 2015: Forestry and wood sector and profitability development in the wood-processing industry of the Czech Republic. Journal of Forest Science, 61:244–249.10.17221/113/2014-JFSSearch in Google Scholar

Paluš, H., Parobek, J., Dudík, R., Šupín, M., 2017: Assessment of chain-of-custody certification in the Czech and Slovak Republic. Sustainability, 9:1–13.10.3390/su9101898Search in Google Scholar

Paluš, H., Parobek, J., Vlosky, R. P. et al., 2018: The status of chain-of-custody certification in the countries of Central and South Europe. European Journal of Wood and Wood Products, 76:699–710.10.1007/s00107-017-1261-0Search in Google Scholar

Pecháček, O., 2016: Aktualizace zjištění potenciálu dřevozpracujících podniků. Lesnická práce, 95:31–33.Search in Google Scholar

Pejzl, J., Slonek, L., 2006: Pilařské provozy z pohledu přidané hodnoty výroby. Lesnická práce, 85:24.Search in Google Scholar

Pražan, P., 2010: Analýza faktorů možností vývoje malých a středních pilařských provozů v ČR. Disertační práce. Praha, CZU, 129 p.Search in Google Scholar

Pražan, P., 2017: Jaké jsou v České republice pilařské kapacity a kolik jich je potřeba? Lesnická práce, 96:44–45.Search in Google Scholar

Sujová, A., Hlaváčková, P., Šafařík, D., 2015: Analýza výkonnosti drevospracujúceho priemyslu prostredníctvom pomerových ukazovatelov. Acta Facultatis Xylologiae Zvolen, 57:165–178.Search in Google Scholar

Sujová, A., Michal, J., Kupčák, V., Dudík, R., 2017: The impact of international trade of raw wood to the economic growth of forest-based sectors in the Czech and Slovak Republics, BioResoures, 12:1102–1111.10.15376/biores.12.1.1102-1111Search in Google Scholar

Šafařík, D., 2013: Konkurenceschopnost a ekonomická životaschopnost dřevozpracujícího průmyslu v České republice. In: Polster, P. (eds.): Semináře Komise lesnické ekonomiky Odboru Lesního hospodářství ČAZV. Sborník referátů ze seminářů s mezinárodní účastí Plumlov, Strážné. Praha, ČZU, p. 21–28.Search in Google Scholar

Šedivka, P., 2009: Estimation of Technical Efficiency in Production Technologies of Czech Sawmills. Drvna Industrija, 60:197–207.Search in Google Scholar

APICON, 2016: Analýza dopadů zvýšení objemu dříví zpracovávaného na území České republiky. In: Lesy České republiky, s. p. [online]. Available at: https://lesycr.cz/wp-content/uploads/2016/12/zpracovatelsky-potencial-web.pdfSearch in Google Scholar

ARES, 2018: Přehled vybraných ekonomických subjektů. Administrativní registr ekonomických subjektů [online]. Praha, Ministerstvo financí. Available at: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.czSearch in Google Scholar

Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2017: Companies register (Veřejný rejstřík a Sbírka listin) [online]. Available at: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrikSearch in Google Scholar

Český statistický úřad, 2017: Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). Available at: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_naceSearch in Google Scholar

National Forestry Programme. (Národní lesnický program pro období do roku 2013: hlavní zásady společné zemědělské politiky, tržní politiky a politiky rozvoje venkova). Brandýs nad Labem, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 2008.Search in Google Scholar

Ministry of Industry and Trade, 2006: Panorama of the Manufacturing Industry of The Czech Republic. Praha, Ministerstvo průmyslu a obchodu.Search in Google Scholar

Ministry of Agriculture, 2017: Report on the state of forests and forestry in the Czech Republic. Praha, Ministerstvo zemědělství ČR, 132 p.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo