1. bookVolume 18 (2022): Issue 4 (December 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-3454
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

The Miller–Modigliani dividend irrelevance theory as a warning for investors looking for quick profits from investments in companies paying dividends

Published Online: 11 Jan 2023
Volume & Issue: Volume 18 (2022) - Issue 4 (December 2022)
Page range: 77 - 88
Received: 30 Oct 2022
Accepted: 18 Dec 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-3454
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Ang, J. & Ciccone, S. (2009). Dividend Irrelevance Theory. In: Baker H.K. (Ed.), Dividend Policy (pp. 97-113). John Wiley & Sons: Hoboken.10.1002/9781118258408.ch6 Search in Google Scholar

Ball, R. & Brown, P. (1968). An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers. Journal of Accounting Research, 6(2), 159–178.10.2307/2490232 Search in Google Scholar

Black, F. & Scholes, M., (1974). The Effects of Dividend Yield and Dividend Policy on Common Stock Prices and Returns. Journal of Financial Economics, 1(1), 1–22.10.1016/0304-405X(74)90006-3 Search in Google Scholar

Boyd, J.H. & Jagannathan, R. (1994). Ex-Dividend Price Behavior of Common Stocks. The Review of Financial Studies, 7(4), 711–741.10.1093/rfs/7.4.711 Search in Google Scholar

Brennan, M. (1971). A Note on Dividend Irrelevance and the Gordon Valuation Model, The Journal of Finance, 26(5), 1115–1121, doi.org/10.1111/j.1540-6261.1971.tb01752.x10.1111/j.1540-6261.1971.tb01752.x Search in Google Scholar

Brigham, E.F. (1997). Podstawy zarządzania finansami, t. 2, Warszawa: PWE. Search in Google Scholar

Brzeszczyński, J., & Gajdka, J., (2009). Wpływ polityki dywidendy na stopę zwrotu z akcji na polskim rynku kapitałowym. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 226(2), 187–197. Search in Google Scholar

Campbell, J., & Beranek, W., (1955). Stock Price Behaviour on Ex-Dividend Dates. Journal of Finance, 10(4), 425–429.10.1111/j.1540-6261.1955.tb01295.x Search in Google Scholar

Collins, J. (1957). How to Study the Behavior of Bank Stocks. The Analysts Journal, 13(2), 109–113.10.2469/faj.v13.n2.109 Search in Google Scholar

Cwynar, A., & Cwynar, W., (2007). Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe. Łódź: Polska Akademia Rachunkowości. Search in Google Scholar

Czekaj, J. (1987). Spory wokół „problemu dywidend” w amerykańskiej literaturze ekonomicznej. Ekonomista, 5(2), 1091–1101. Search in Google Scholar

Czekaj, J. & Dresler, Z. (2001). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Warszawa: PWN. Search in Google Scholar

Damodaran, A. (2007). Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Gliwice: Wydawnictwo Hellion. Search in Google Scholar

DeAngelo, H. & DeAngelo, L. (2006). The Irrelevance of the MM Dividend Irrelevance Theorem. Journal of Financial Economics, 79(2), 293–315.10.1016/j.jfineco.2005.03.003 Search in Google Scholar

Elton, E.J. & Gruber, M.J. (1970). Marginal Stockholder Tax Rates and the Clientele Effect. The Review of Economics and Statistics, 52(1), 68-74.10.2307/1927599 Search in Google Scholar

Elton, E.J., Gruber, M.J. & Blake, C.R. (2005). Marginal Stockholder Tax Effects and Ex-Dividend-Day Price Behavior: Evidence From Taxable Versus Nontaxable Closed-end Fund. The Review of Economics and Statistics, 87(3), 579–586.10.1162/0034653054638337 Search in Google Scholar

Fama, E., Fisher, L., Jensen, M. & Roll, R. (1969). The Adjustment of Stock Prices to New Information. International Economic Review, 10(1), 1–21.10.2307/2525569 Search in Google Scholar

Frankfurter, G.M. & Wood, B.G. Jr. (2002). Dividend Policy Theories and Their Empirical Tests. International Review of Financial Analysis, 11(2), 111–138.10.1016/S1057-5219(02)00071-6 Search in Google Scholar

Friend, I. & Puckett, M. (1964). Dividends and Stock Prices. The American Economic Review, 54(5), 656-682. Search in Google Scholar

Gemra, K., Kwestarz, P., Rogowski, W. & Lipski, M. (2022). COVID-19 and Dividends: Evidence from Poland, E&M Economics and Management, 25(2), 93–101.10.15240/tul/001/2022-2-006 Search in Google Scholar

Gordon, M.J. (1959). Dividends, Earnings and Stock Prices. Review of Economics and Statistics, 41(2), 99–105.10.2307/1927792 Search in Google Scholar

Gurgul, H. (2012). Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer. Search in Google Scholar

Heath, D.C. & Jarrow, R.A. (1988). Ex-Dividend Stock Price Behavior and Arbitrage Opportunities. The Journal of Business, 61(1), 95–108.10.1086/296421 Search in Google Scholar

Irfan, Ch.M. & Nishat, M., (2002). Key Fundamental Factors and Long-run Price Changes in an Emerging Market-A Case Study of Karachi Stock Exchange (KSE). The Pakistan Development Review, Pakistan Institute of Development Economics, 41(4), 517–533.10.30541/v41i4IIpp.517-533 Search in Google Scholar

Kalay, A. (1982). The Ex-Dividend Day Behavior of Stock Prices: A Re-Examination of the Clientele Effect. Journal of Finance, 37(4), 1059-1070.10.1111/j.1540-6261.1982.tb03598.x Search in Google Scholar

Karathanassis, G. & Philippas, N. (1988). Estimation of Bank Stock Price Parameters and the Variance Components Model. Applied Economics, 20(4), 497–507.10.1080/00036848800000060 Search in Google Scholar

Kowerski, M. (2011). Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie, WSE w Krakowie, WSIZ w Rzeszowie, WSZiA w Zamościu. Search in Google Scholar

Kreidl, F. (2020). Stock-Market Behavior on Ex-Dates: New Insights from German Stocks with Tax-Free Dividend. International Journal of Financial Studies, 8(3), 58.10.3390/ijfs8030058 Search in Google Scholar

Lasfer, M.A. (1995). Ex-Day Behavior: Tax or Short-Term Trading Effects. The Journal of Finance, 50(3), 875–897.10.1111/j.1540-6261.1995.tb04040.x Search in Google Scholar

Miller, M. & Modigliani, F. (1961). Dividend Policy, Growth and Valuation of Shares. The Journal of Business, 34(4), 411–433.10.1086/294442 Search in Google Scholar

Modigliani, F. & Miller, M. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. American Economic Review, 48(3), 261–297. Search in Google Scholar

Nirmala, P.S., Sanju, P.S. & Ramachandran, M. (2011). Determinants of Share Prices in India. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences, 2(2), 124–130. Search in Google Scholar

Perepeczo, A. (2013). Reakcja Akcjonariuszy na zmiany polityki dywidend – przegląd wyników badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, 60(2), 251–261. Search in Google Scholar

Sharma, S. & Singh, B. (2006). Determinants of Equity Share Prices in Indian Corporate Sector: An Empirical Study, The ICFAI Journal of Applied Finance, 12(4), 21–38. Search in Google Scholar

Sierpińska, M. (1999). Polityka dywidend w spółkach kapitałowych. Warszawa – Kraków: PWN. Search in Google Scholar

Somoye, R., Akintoye, I. & Oseni, J. (2009). Determinants of Equity Prices in the Stock Markets. International Research Journal of Finance and Economics, 30(2), 177–189. Search in Google Scholar

Van Leeuwen, B.J. (2018). The Value of R&D and Dividends for NASDAQ Firms. University of Groningen. Search in Google Scholar

Visscher, S. & Filbeck, G. (2003). Dividend-Yield Strategies in the Canadian Stock Market. Financial Analysts Journal, 59(1), 99–106.10.2469/faj.v59.n1.2506 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD