1. bookVolume 10 (2022): Issue 4 (December 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2354-0079
First Published
15 Apr 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Condition of decommissioned military barracks in Hungary

Published Online: 30 Dec 2022
Volume & Issue: Volume 10 (2022) - Issue 4 (December 2022)
Page range: 71 - 82
Received: 29 Sep 2022
Accepted: 23 Dec 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2354-0079
First Published
15 Apr 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Bársony R. 2005. A honvédség hulladékgazdálkodása. Budapest University of Technology and Economics. Thesis, Budapest: 91–94. Search in Google Scholar

Bíró Z. 2009. A szovjet csapatok kivonulása Magyarországról. História, 2009, 5–6: 10. Search in Google Scholar

Csapó T., Lenner T. 2015. Budapest településmorfológiája. Savaria University Press, Szombathely, Hungary: 228–229. Search in Google Scholar

Dannert É., Pirisi G. 2016. Demilitarizálódó kisvárosok – a katonai barnamezők hasznosításának helyi sikerei és kudarcai. Területfejlesztés és innováció, 10, 2: 39. Search in Google Scholar

Development of property after Soviet Army Units. Available at https://portal.legnica.eu/sladami-malej-moskwy-9-22/zagospodarowanie-mienia-po-jednostkach-armii-radzieckiej/ (access: 16.12.2022). Search in Google Scholar

Gerőfi Sz. 2017. A Magyar Honvédség vezetéstámogató rendszere alkalmazásának lehetőségei a XXI. századi kihívások tükrében. Hadtudomány, 17, 3–4: 98. Search in Google Scholar

Hungary’s National Security Strategy. 2012. Biztonságpolitikai Szemle, 5, 1: 74. Search in Google Scholar

Jakus J. 2005. A Magyar Honvédség a rendszerváltástól napjainkig. Szakmai Szemle, 3: 68. Search in Google Scholar

Jarczewski W., Kurylo M. 2010. Regeneration of post-military areas in Poland. Europa XXI, Institute of Urban Development, Krakow, Poland, 21: 126.10.7163/Eu21.2010.21.9 Search in Google Scholar

Kádár K. 2013. Funkcióváltás a szovjet katonai objektumok helyén. PhD dissertation, Pécs, Hungary: 58. Search in Google Scholar

Kerekes S., Szlávik J. 2003. A környezeti menedzsment közgazdasági eszközei. KJK - KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, Hungary: 81. Search in Google Scholar

Kretz A. 2017. Környezetszennyezés és talajtisztítási megoldások a volt szovjet laktanyák területén. Hadmérnök, 12, 1: 117. Search in Google Scholar

Łękawski F. 2017. Revitalization of post military areas as a new aspect of the contemporary sense of the city. Case study of the Ehrenbreitstein Fortress in Coblenz (Poland). Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2:95-106. Search in Google Scholar

Rudnicka-Bogusz M. 2022. The Genius loci Issue in the Revalorization of Post-Military Complexes: Selected Case Studies in Legnica (Poland). Buildings, 12, 232: 28.10.3390/buildings12020232 Search in Google Scholar

Szoboszlay S. 2003. Katonai tevékenységek során a talajba és a talajvízbe kerülő szénhidrogén szennyezések kármentesítésének környezetbiztonsági követelményei. PhD dissertation, Budapest, Hungary: 15. Search in Google Scholar

Szombath Cs. 2001. A nemzetőrség létrehozásának lehetséges útjai. Tanulmánygyűjtemény. HM Társadalmi Kapcsolatok és Kulturális Főosztály, Budapest, Hungary: 123. Search in Google Scholar

Ürmösi K. 2013. A biztonság, a biztonság fogalma. Hadtudományi Szemle, 6, 4: 151. Search in Google Scholar

Zagroba M. 2015. Concept of revitalization of selected military facilities of dragoons barracks in Olsztyn. Civil and Environmental Engineering Reports, 19, 4: 139.10.1515/ceer-2015-0059 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD