1. bookVolume 12 (2022): Issue 3-4 (December 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2453-7829
First Published
16 Apr 2016
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

The vice of nationality and virtue of patriotism in 17th century Czech Lands

Published Online: 03 Dec 2022
Volume & Issue: Volume 12 (2022) - Issue 3-4 (December 2022)
Page range: 183 - 189
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2453-7829
First Published
16 Apr 2016
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

BALBÍN, B. (1687): Miscellanea Historica Regni Bohemiae: I, VII, Regalis; Seu De Ducibus, ac Regibus. Pragae: Typis Universitatis Carolo-Ferdinandae in Collegio Societatis Jesu ad S. Clementem. Search in Google Scholar

BALBÍN, B. (1775): Dissertatio apologetica pro lingua Slavonica, praecipue Bohemica [In defence of the Slavonic language, especially Czech]. Pragae: Apud Mangold et filium. Search in Google Scholar

COMENIUS, J. A. (1623, 1624/1978): Truchlivý I, II [The Mourning I, II]. In: Johannis Amos Comenii Opera Omnia 3. Prague: Academia, pp. 19–137. Search in Google Scholar

COMENIUS, J. A. (1654/1974): Gentis Felicitas. In: Johannis Amos Comenii Opera Omnia 13, Prague: Academia, pp. 37–64. Search in Google Scholar

DOLEŽALOVÁ, A. (2018): Zapomenuté kořeny. Nadace v Českých zemích a v Československu před rokem 1951 [Forgotten roots: Foundations in the Czech Lands and in Czechoslovakia until 1951]. In: Historický časopis, 66(1), pp. 55–81. Search in Google Scholar

FRIEDRICH, M. (2022): The Jesuits: A history. Princeton: Princeton University Press. GELLNER, E. (1983): Nations and nationalism. Oxford: Blackwell. Search in Google Scholar

HAVELKA, M. (1995): Spor o smysl českých dějin 1895–1938 [The controversy concerning the sense of Czech history 1895–1938]. Prague: Torst. Search in Google Scholar

HROCH, M. (1999): V národním zájmu. Požadavky a cíle evropských národních hnutí devatenáctého století ve srovnávací perspektivě [In the national interest: The demands and goals of European national movements of the nineteenth century in a comparative perspective]. Prague: NLN – Nakladatelství Lidové noviny. Search in Google Scholar

MAUR, E. (2001): Pojetí národa v díle českých pobělohorských exulantů [The conception of nation in the works by Czech Post-White Mountain exiles]. In: M. Hrubá (ed.): Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku [Faith or homeland? Exile in early modern Czech history]. Ústí nad Labem: Albis international, pp. 174–183. Search in Google Scholar

MINAŘÍK, K. (1930): Sannig, učenec, spisovatel a organizátor františkánské provincie (1637–1704) [Sannig, scholar, writer, and organisator of the Franciscan Province 1637–1704]. In: Časopis katolického duchovenstva, 71, pp. 41–46; 173–181; 448–456; 616–624. Search in Google Scholar

SCALES, L. & ZIMMER, O. (2009): Power and the nation in European history. Cambridge: Cambridge University Press. Search in Google Scholar

SOUSEDÍK, S. (2021): Bernhard Sannig, OFM (1637–1704) a jeho příspěvky k politickému myšlení [Bernhard Sannig, OFM (1637–1704) and his contributions to the political thought]. In: K. Šolcová & S. Sousedík: Kapitoly z dějin politické filosofie v českých zemích 17. století [Chapters on the history of political philosophy in 17th century Czech Lands]. Červený Kostelec: Pavel Mervart, pp. 215–229. Search in Google Scholar

STRÁNSKÝ ZE ZÁP, P. (1953): Český stát: Okřik [The Czech state: Admonition], ed. B. Ryba. Prague: SNKLHU. Search in Google Scholar

ŠINDELÁŘ, B. (1968): Vestfálský mír a česká otázka [The Peace of Westphalia and the Czech question]. Prague: Academia. Search in Google Scholar

ŠMAHEL, F. (2000): Idea národa v husitských Čechách [Idea of nation in the Hussite Bohemia]. Prague: Argo. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD