1. bookVolume 9 (2019): Issue 1-2 (June 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2453-7829
First Published
16 Apr 2016
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Modernism and nihilism of the Constitution for the Earth

Published Online: 13 Jun 2019
Volume & Issue: Volume 9 (2019) - Issue 1-2 (June 2019)
Page range: 57 - 63
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2453-7829
First Published
16 Apr 2016
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

BINKA, B. (2013): Pokus o novou interpretaci jedné “záslužné” teorie aneb nezaslouženě zamrzající evoluční ontologie [Attempt to re-interpret one “meritorious” theory or the undeserved freezing of evolutionary ontology]. In: Filosofický časopis, 61(6), pp. 827–843.Search in Google Scholar

BĚLOHRADSKÝ, V. (1997): Mezi světy a mezisvěty [Between worlds and interworlds]. Prague: Votobia.Search in Google Scholar

DELEUZE, G. (2016): Nietzsche and philosophy. Prague: Herrmann & synové.Search in Google Scholar

DELEUZE, G. & GUATTARI, F. (2010): A Thousand plateaus. Prague: Herrmann & synové.Search in Google Scholar

FRANKS, B., HANSCOMB, S. & JOHNSTON, S. F. (2018): Environmental ethics and behavioural change. London & New York: Routledge.10.9774/gleaf.9781315684611Search in Google Scholar

HAUER, T. (2014): Skrze postmoderní teorie [Through postmodern theory]. Prague: Karolinum.Search in Google Scholar

JONAS, H. (1985): The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age. Chicago: University of Chicago Press.Search in Google Scholar

LEE, W. L. (2017). Eco-Nihilism: The Philosophical Geopolitics of the Climate Change Apocalypse. Lanham: Lexington Books.Search in Google Scholar

LIESSMANN, K. P. (2018): Vzdělání jako provokace [Education as provocation]. Prague: Academia.Search in Google Scholar

MOUDR, V. (2015): “Zamrzlá” interpretace evoluční ontologie? [“Frozen” interpretation of evolutionary ontology?]. In: Filosofický časopis, 63(4), pp. 581–593.Search in Google Scholar

NIETZSCHE, F. (1992): Fragments of nihilism. In: Filosofický časopis, 40(2), pp. 626–637.Search in Google Scholar

NOVAK, M. (1994): Probuzení z nihilismu. V přípravě na 21. století: čtyři lekce ze století dvacátého [Awakening from nihilism. In preparation for the 21st Century: Four lessons from the twentieth century]. Prague: Civic Institute.Search in Google Scholar

SUŠA, O. & SŤAHEĽ, R. (2016): Environmentální devastace a sociální destrukce [Environmental devastation and social destruction]. Prague: Filosofia.Search in Google Scholar

ŠÍP, R. (2014a): Jak oživit “zamrzlou” evoluční ontologii [How to revive “frozen” evolutionary ontology]. In: Filosofický časopis, 62(3), pp. 431–442.Search in Google Scholar

ŠÍP, R. (2014b): Proč raná moderna [Why early modernity]. In: Filosofický časopis, 62(6), pp. 939–945.Search in Google Scholar

ŠMAJS, J. (2008): Filosofie – obrat k Zemi. Evolučně ontologická reflexe přírody, kultury, techniky a lidského poznání [Philosophyturning to Earth: The evolutionary ontological reflection of nature, culture, technology and human knowledge]. Prague: Academia.Search in Google Scholar

ŠMAJS, J. (2009): Nájemní smlouva se Zemí [A lease with planet Earth]. In: Životné prostredie, 39(1), p. 47.Search in Google Scholar

ŠMAJS, J. (2012): Deklarace závislosti [Declaration of dependence]. In Filosofický časopis, 60(2), pp. 313–316.Search in Google Scholar

ŠMAJS, J. (2013a): K problému oživení “zamrzlé” evolučné ontologie [On the problem of reviving “frozen” evolutionary ontology]. In: Filosofický časopis, 62(5), pp. 759–764.Search in Google Scholar

ŠMAJS, J. (2013b): Proč etika nestačí. K ontologickému základu a revitalizaci morálky [Why ethics is not enough: The ontological basis and revitalization of morality]. In: Filosofický časopis, 61(6), pp. 803–826.Search in Google Scholar

ŠMAJS, J. (2015): Ústava Země [Constitution of Earth]. Banská Bystrica: PRO.Search in Google Scholar

ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, B., ŠMAJS, J. & BOLELOUCKÝ, Z. (2013): Nezaměstnanost [Unemployment]. Prague: Grada Publishing.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD