1. bookVolume 18 (2018): Issue 2 (December 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1339-7877
First Published
15 Jun 2014
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Once We Were Shepherds: Górale Ethnic Identity in Celebrations Revived and Reinterpreted

Published Online: 06 Apr 2019
Volume & Issue: Volume 18 (2018) - Issue 2 (December 2018)
Page range: 37 - 53
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1339-7877
First Published
15 Jun 2014
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The Górale of the Polish highlands are seen as a people apart from the rest of Poles. They are afforded this special status through the romanticisation as Poland’s very own “noble savages” by the writers and travellers of the 19th century. This was the time of Poland’s search for nationhood (when its territory was occupied by Russia, Prussia and Austria). The Górale have always been described, even in those early accounts, as pastoralists.

During the season, when the sheep went up to the alpine pastures, the villages were almost deserted. In the 20th century the pastoral system dissolution took place starting with the establishment of national parks after the Second World War. Further unfavourable developments decimated what was left of it since the late 1980s. As a result of the dissolution of the pastoral system the Górale chose to amplify their internal unity by strengthening the ethnic identity. The revival of pastoralism as it currently presents itself today, may be seen as yet another rallying call around Górale identity. It is a come back to the pastoralist “core” of the highland culture, while changing and re-inventing the tradition to suit new economic, social and political circumstances.

In the Polish pastoralist tradition there have always been two seminal community events which bracketed the winter season. There was the autumn event of “Redyk Jesienny” when the sheep brought back from the summer alpine pastures were given back to their owners and there was also a spring event of “Mieszanie Owiec” which literally means the Mixing of Sheep. Historically, they were very important events of the pastoral calendar, while the pastoral system itself has been crucial fixture and backbone of the social system of the Górale people. The paper examines how these traditions changed from old ethnographic descriptions and how they are being re-invented in the context of reaffirming the Górale identity today.

Keywords

BARAŃSKI, Janusz (2013): Góralszczyzna i Pamięć. In Konteksty – Polska Sztuka Ludowa 300(1), pp. 38-44.Search in Google Scholar

BARTH, Fredrik (1969): Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference. Boston: Little, Brown and Company.Search in Google Scholar

CIURZYCKI, Wojciech (2003): Gospodarka Pasterska a Lasy Tatr Polskich. In Sylwan Nr. 11, pp. 80-85.Search in Google Scholar

CLIFFORD, James (1988): The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art. Cambridge, MA: Harvard University Press.10.2307/j.ctvjf9x0hSearch in Google Scholar

DOBROWOLSKI, Kazimierz (1970): Migracje Wołoskie Na Ziemiach Dawnego Państwa Polskiego. In Włodzimierz Antoniewicz (ed.): Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, pp. 89-97.Search in Google Scholar

DROST, Jacek (2010): W Rubryce Zawód Możesz Wpisać: Baca. In Dziennik Zachodni 03.07.2010. Retrieved (http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/276926,w-rubryce-zawodmozesz-wpisac-baca,id,t.html).Search in Google Scholar

Eurostat. n.d. (2016): Eurostat – Sheep Population. Retrieved May 4, 2016 (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do).Search in Google Scholar

EXTROMER, Melcher (1987): Ethnicity as Culture: Some Examples from the Górale-Society in Southern Poland. In Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Etnograficzne (23), pp. 7-29.Search in Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2015): Pogłowie Bydła i Owiec Według Stanu w Czerwcu 2015 R. Retrieved February 2, 2016 (http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwolesnictwo/produkcja-zwierzeca-zwierzeta-gospodarskie/poglowie-bydla-i-owiec-wedlugstanu-w-czerwcu-2015-r-,5,14.html).Search in Google Scholar

GORZELAK, Eugeniusz (2010): Polskie Rolnictwo W XXwieku. Produkcja i Ludność. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.Search in Google Scholar

GOSZCZYŃSKI, Seweryn (1853): Dziennik Podróży Do Tatrów. Petersburg: B. M. Wolff, C. Wienhoeber.Search in Google Scholar

HOBSBAWM, Eric (2008): Wprowadzenie. Wynajdywanie Tradycji. In Eric Hobsbawn, Terence Ranger (eds.): Tradycja wynaleziona. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 9-24.Search in Google Scholar

IJHARS Kraków (2015): WIJHARS Kraków – Lista Producentów, Którzy Uzyskali Świadectwo Jakości Bryndzy Podhalańskiej, Oscypka, Redykołki, Kiełbasy Lisieckiej, Obwarzanka Krakowskiego, Chleba Prądnickiego i Jabłek Łąckich. Retrieved May 18, 2016 (http://www.wijharskrakow.pl/pl.synergic/aktualnosci_i_komunikaty/34).Search in Google Scholar

JAWOR, Grzegorz (1997): Współistnienie grup etnicznych na Rusi Czerwonej w XV-XVI wieku na przykładzie stosunku do społeczności wołoskich. In Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 52/53 (1997/1998), pp. 53–66. Retrieved January 7, 2016 (http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/plain-content?id=5710).Search in Google Scholar

JAWOR, Grzegorz (2000): Osady prawa wołoskiego i ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w późnym średniowieczu. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.Search in Google Scholar

JAWOR, Grzegorz (2014): W Poszukiwaniu Jedności Gospodarczej i Kulturalnej Obszaru Karpackiego. In Józef Michałek et al. (eds.): Owce i ludzie, informator społeczno-regionalny. Zakopane: Poligrafia Widmo, pp. 23-27.Search in Google Scholar

KOCÓJ, Ewa (2015): Dziedzictwo Bez Dziedziców? ReligijneiI Materialne Dziedzictwo Kulturowe Mniejszości Pochodzenia Wołoskiego w Europie w Kontekście Projektu Interdyscyplinarnych Badań (Przyczynek Do Tematu). In Zarządzanie W Kulturze 16(2), pp. 137-150.Search in Google Scholar

KOPCZYŃSKA-JAWORSKA, Bronisława (1958): Badania Nad Organizacją Wypasu w Pasterstwie Wysokogórskim na Podhalu. In Studia i materiały do historii kultury wsi polskiej w XIX i XX w, pp. 251-311.Search in Google Scholar

KOPCZYŃSKA-JAWORSKA, Bronisława (1969): Tradycyjna Gospodarka Sezonowa w Karpatach Polskich. Wrocław: Ossolineum.Search in Google Scholar

KOPCZYŃSKA-JAWORSKA, Bronisława (1981): Synteza Badań Nad Pasterstwem. In Etnografia Polska t.XXV, z.2, pp. 85-96.Search in Google Scholar

KOSTYRKO, Hanna (ed.) (1970): Klechdy Domowe. Podania i Legendy Polskie. Warsaw: Nasza Księgarnia.Search in Google Scholar

MISZTAL, Edward (1996): Smutne Tatry cz. I. In Tygodnik Pohalański 1/96.Search in Google Scholar

ORKAN, Władysław (1970): Legenda O Podhalu. In Hanna Kostyrko (ed.): Klechdy domowe. Podania i legendy polskie. Warsaw: Nasza Księgarnia, pp. 46-48.Search in Google Scholar

SIKORA, Kazimierz (2007): Harnaś Pod Budką z Piwem. In Maria Madejowa, Anna Mlekodaj, Maciej Rak (eds.): Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polskosłowackim w historii, literaturze i kulturze. Nowy Targ, pp. 415-423.Search in Google Scholar

SKAWIŃSKI, Paweł (2014): Rola Pasterstwa. In Józef Michałek et al. (eds.): Owce i ludzie, informator społeczno-regionalny. Zakopane: Poligrafia Widmo, pp. 5-9.Search in Google Scholar

ZEJSZNER, Ludwik (1845): Rzut Oka Na Podhalan. In Ludwik Zejszner (ed.): Pieśni Ludu. Podhala czyli górali Tatrów Polskich. Warsaw: Drukarnia J. Kaczanowskiego, pp. 1-37.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo