1. bookVolume 1 (2019): Issue 1 (March 2019)
Conference Details
License
Format
Conference
eISSN
2657-5450
First Published
30 Mar 2019
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

The Relations Between Safety Culture and Quality Culture

Published Online: 28 Mar 2019
Volume & Issue: Volume 1 (2019) - Issue 1 (March 2019)
Page range: 10 - 17
Received: 05 Nov 2018
Accepted: 10 Dec 2018
Conference Details
License
Format
Conference
eISSN
2657-5450
First Published
30 Mar 2019
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Adebanjo, D., Kehoe D. 1998. An evaluation of quality culture problems in UK companies. International Journal of Quality Science, 3, 275-286, https://doi.org/10.1108/13598539810370486.10.1108/13598539810370486Open DOISearch in Google Scholar

Arezes, P.M. 2003. The role of safety culture in safety performance measurement. Measuring Business Excellence, 4, 20-28, https://doi.org/10.1108/13683040310509287.10.1108/13683040310509287Open DOISearch in Google Scholar

Bahn, S. 2012. Moving from contractor to owner operator: impact on safety culture – a case study. Employee Relations, 2, 157-172, https://doi.org/10.1108/01425451311287853 .10.1108/01425451311287853Open DOISearch in Google Scholar

Chinda, T. 2008. Structural equation model of construction safety culture, Engineering. Construction and Architectural Management, 2, 114-131, https://doi.org/10.1108/09699980810852655 .10.1108/09699980810852655Open DOISearch in Google Scholar

Cieślarczyk, M. 2010. Kultura bezpieczeństwa i obronności. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, Poland.Search in Google Scholar

Clarke, S. 2003. The contemporary workforce: Implications for organizational safety culture. Personnel Review, 1, 40-57, https://doi.org/10.1108/00483480310454718 .10.1108/00483480310454718Open DOISearch in Google Scholar

Cronemyr P., Bäckström, I., Rönnbäck A. 2017. Quality culture deployment – using behaviours to explain, diagnose and improve a quality culture. International Journal of Quality and Service Sciences, 3/4, 498-518, https://doi.org/10.1108/IJQSS-02-2017-0008.10.1108/IJQSS-02-2017-0008Open DOISearch in Google Scholar

Czajkowska, A., Ingaldi, M., Pacana, A. 2018. Projektowania i wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania. Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, Poland.Search in Google Scholar

Ehlers, U.D. 2009. Understanding quality culture, Quality Assurance in Education. 4, 343-363, https://doi.org/10.1108/09684880910992322.10.1108/09684880910992322Search in Google Scholar

Gembalska-Kwiecień, A. 2012. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 63, 189-198.Search in Google Scholar

Gembalska-Kwiecień, A. 2017. Czynnik ludzki w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, Poland.Search in Google Scholar

Gembalska-Kwiecień, A. 2018. Zarys problematyki kultury bezpieczeństwa pracy na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Promotor BHP, 5, 22-27.Search in Google Scholar

Gębalska-Kwiecień, A. 2017. Fundamentals of an effective corporate safety culture. Ekonomia i Prawo, 4, 401-411.Search in Google Scholar

Haffer, R. 2005. Kultura jakości i sposoby jej kształtowania. Problemy Jakości, 11, 5-8.Search in Google Scholar

Haffer, R. 2005. Kultura jakości jako warunek międzynarodowej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Problemy Jakości, 12, 6-8.Search in Google Scholar

Hawrysz, L., Hys, K. 2011. Kultura jakości w organizacjach sektora publicznego. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 10, 52-58.Search in Google Scholar

IAEA. 1991. Kultura bezpieczeństwa, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej w Wiedniu. Safety Series, 75 INSAG-4.Search in Google Scholar

Jacques, E. 1951. The Changing Culture of a Factory. Tavistock, London 1951.Search in Google Scholar

Kafel P.: Integracja systemów zarządzania. Trendy, zastosowania, kierunki doskonalenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, Poland.Search in Google Scholar

Lejko, Z. 2010. Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Atest, 8, 36-48.Search in Google Scholar

Lis, K. 2013. Kultura i klimat bezpieczeństwa pracy. Studia Oeconomica Posnaniensia, 7, 7-16.Search in Google Scholar

Łuczak, J., Wolniak, R. 2016. Integration of quality environment and safety management systems in a foundry. Metalurgija, 4, 843-845.Search in Google Scholar

Manning, L. 2018. The value of food safety culture to the hospitality industry. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 3, 284-296, https://doi.org/10.1108/WHATT-02-2018-0008.10.1108/WHATT-02-2018-0008Open DOISearch in Google Scholar

Mitroussi, K. 2003. The evolution of the safety culture of IMO: a case of organisational culture change. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 1, 16-23, https://doi.org/10.1108/09653560310463810.10.1108/09653560310463810Open DOISearch in Google Scholar

Molenda, M. 2012. Znaczenie wartości organizacyjnych w rozwoju kultury jakości. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 63a, 209-219.Search in Google Scholar

Pacana, A., Stadnicka, D. 2017. Nowoczesne systemy zarządzania jakością zgodne z ISO 9001:2015. Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, Poland.Search in Google Scholar

Pagieła, J. 2014. Bezpieczeństwo behawioralne jako element kształtujący kulturę bezpieczeństwa. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 73, 471-480.Search in Google Scholar

Pagieła, J. 2016. Diagnoza kultury bezpieczeństwa w wybranych przedsiębiorstwach krajów UE w świetle badań pilotażowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 93, 381-392.Search in Google Scholar

Phusavat, K. 2017. Safety management system in automotive and energy industries. International Journal of Quality & Reliability Management, 4, 569-580, https://doi.org/10.1108/IJQRM-08-2012-0116 .10.1108/IJQRM-08-2012-0116Search in Google Scholar

Piwowarski, J. (2012). Kultura bezpieczeństwa i jej trzy wymiary. [w:] Kultura bezpieczeństwa. Nauka, praktyka, refleksje, ed. W. Hrynicki, J. Piwowarski, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego, Apeiron, Kraków, Poland.Search in Google Scholar

Piwowarski, J. 2014. Kultura bezpieczeństwa a zarządzanie bezpieczeństwem. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconimicae, 3, 87-102.Search in Google Scholar

Quartey, S.H. 2017. Examining employees’ safety behaviours: an industry-level investigation from Ghana. Personnel Review, 8, 1915-1930, https://doi.org/10.1108/PR-06-2016-0146.10.1108/PR-06-2016-0146Search in Google Scholar

Roberts, A., Kelsey, J, Smyth, H., Wilson, A. 2012. Health and safety maturity in project business cultures. International Journal of Managing Projects in Business, 4, 776-803, https://doi.org/10.1108/17538371211269059.10.1108/17538371211269059Open DOISearch in Google Scholar

Skurjat, K. 2014. Kultura bezpieczeństwa pracy w organizacji. Logistyka, 5, 1368-1374.Search in Google Scholar

Studenski, R. 2000. Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo Pracy, 9, 1-4.Search in Google Scholar

Sujova, E., Cierna, H. 2013. Corporate culture as a tool to improve safety culture. Management Systems in Production Engineering, 3, 49-52.Search in Google Scholar

Sułkowski, A. 2013. Kultura jakości w zarządzaniu, czyli pomiędzy tożsamością a kulturą organizacyjną. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 8, 25-37.Search in Google Scholar

Wadick, P. 2010. Safety culture among subcontractors in the domestic housing construction industry. Structural Survey, 2, 108-120, https://doi.org/10.1108/02630801011044217.10.1108/02630801011044217Open DOISearch in Google Scholar

Wolniak, R. 2012. Wymiary kulturowe polskich organizacji a doskonalenie zarządzania jakością. monografia, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, Poland.10.33141/po.2011.11.05Search in Google Scholar

Wolniak, R. 2017. Analiza wskaźników nasycenia certyfikatami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO/TS 16949 oraz zależności pomiędzy nimi. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie, Gliwice, 108, 421-430.Search in Google Scholar

Wyrwicka, M.K. (2014). Kultura przedsiębiorstwa a odczucie bezpieczeństwa. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 63, 195-208.Search in Google Scholar

Zayda, J.T., Rostron, I. 2018. The development of a safety and quality culture assessment tool from a longitudinal. mixed-method research journey, Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 3, 313-329, https://doi.org/10.1108/WHATT-02-2018-0006.10.1108/WHATT-02-2018-0006Open DOISearch in Google Scholar

Żurakowski, Z. (2015). Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 77, 323-330.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo