1. bookVolume 70 (2021): Issue 2 (December 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2336-3207
First Published
14 Jul 2011
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English
Open Access

Moth flies (Diptera: Psychodidae) of the northern Hercynian Mountains and adjacent localities (Czech Republic)

Published Online: 30 Dec 2021
Volume & Issue: Volume 70 (2021) - Issue 2 (December 2021)
Page range: 135 - 182
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2336-3207
First Published
14 Jul 2011
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English

Afzan H. & Belquat B. (2016): Faunistic and bibliographical inventory of the Psychodinae moth-flies of North Africa (Diptera, Psychodidae). – ZooKeys 558: 119-145.10.3897/zookeys.558.6593476828427006599 Search in Google Scholar

Blažej L. & Trýzna M. (2007): Výsledky průzkumu kutilek (Hymenoptera: Spheciformes) iniciačního stádia sukcese spáleniště na Krkavčím kameni u Jetřichovic (NP České Švýcarsko). (Resultate der Untersuchung der Grabwespen (Hymenoptera: Spheciformes) im frühen Sukzessionsstadium der Brandstelle am Rabenstein bei Dittersbach im NLP České Švýcarsko). – Sborník Oblastního muzea v Mostě, Řada přírodovědná 29/30: 117-121. Search in Google Scholar

Blažej L., Macek J. & Trýzna M. (2016): Kutilky a vosovití (Hymenoptera: Aculeata: Spheciformes, Vespidae) chladných a inverzních biotopů v Národním parku České Švýcarsko. – Sborník Severočeského muzea, Přírodní vědy 34: 107-142. Search in Google Scholar

Bogusch P., Blažej L., Trýzna M. & Heneberg P. (2015): Forgotten role of fires in Central European forests: critical importance of early post-fire successional stages for bees and wasps (Hymenoptera: Aculeata). – European Journal of Forest Research 134: 153-166.10.1007/s10342-014-0840-4 Search in Google Scholar

Bojková J., Soldán T., Zahrádková S., Chvojka P. & Trýzna M. (2010): Ephemeroptera and Plecoptera of the Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic: species diversity and taxocenoses of sandstone watercourses. – Lauterbornia 70: 91-110. Search in Google Scholar

Dvorak V., Hlavackova K., Kocisova A. & Volf P. (2016): First record of Phlebotomus (Transphlebotomus) mascittii in Slovakia. – Parasite 23: 48.10.1051/parasite/2016061511276827849514 Search in Google Scholar

Ehrendorfer F. & Hamann U. (1965): Vorschläge zu einer floristischen Kartierung von Mitteleuropa. – Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft 78: 35-50. Search in Google Scholar

Härtel H. (2013): Chráněná území Českého Švýcarska. Díl I. Úvod. České Švýcarsko. – Zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko 12(2): 10-11. Search in Google Scholar

Härtel H. (2014): Chráněná území Českého Švýcarska. Díl III. Národní přírodní rezervace Růžák – České Švýcarsko. – Zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko 13(2): 10-11. Search in Google Scholar

Holešinská J., Klitsch M., Marková I., Nagel R., Trýzna M. & Vařilová Z. (2010): Komplexní monitoring stavu přírodního prostředí na území Národního parku České Švýcarsko. – Ochrana přírody 2: 18-20. Search in Google Scholar

Horák J., Loskotová T., Brestovský J., Klitsch M. & Trýzna M. (2015): Možná největší výzkum živočichů na území NP Českého Švýcarska. – Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích 15: 6-7. Search in Google Scholar

Chvojka P., Hájek J., Ježek J. & Macek J. (2010): Monitoring ohrožených druhů vybraných skupin hmyzu v Národním parku České Švýcarsko v letech 2008-2010. Závěrečná zpráva. 149 pp. Search in Google Scholar

Ježek J. (1984): Taxonomic notes on Mormiini (Diptera, Psychodidae) from the High Tatra National Park. – Acta Entomologica Bohemoslovaca 81: 223-231. Search in Google Scholar

Ježek J. (1985): Contribution to the knowledge of a new subtribe Trichopsychodina (Diptera, Psychodidae) from Czechoslovakia. – Acta Musei Nationalis Pragae 40 B No.2, 1984: 65-92. Search in Google Scholar

Ježek J. (1994): Catalogue of Holarctic and Afrotropical Mormiina End. (Diptera, Psychodidae, Psychodinae, Mormiini). – Časopis Národního Muzea, Řada přírodovědná 162: 63-66. Search in Google Scholar

Ježek J. (1999): Moth flies (Diptera, Psychodidae) inhabiting wet extreme biotopes of the Sokolov open-cast coal mines and dumps, with descriptions of three new species from the Western Bohemia. – Acta Musei Nationalis Pragae, Series B, Historia Naturalis 54: 45-60. Search in Google Scholar

Ježek J. (2003): New faunistic data and check list of non Phlebotomine moth flies (Diptera, Psychodidae) from the Czech and Slovak Republics. – Časopis Národního Muzea, Řada přírodovědná 162: 63-66. Search in Google Scholar

Ježek J. (2004): New and interesting moth flies (Diptera, Psychodidae) from protected and underestimated natural areas of the Czech Republic. – Časopis Národního Muzea, Řada přirodovědná 172: 121-132. Search in Google Scholar

Ježek J. (2005): Psychodidae (koutulovití). Pp. 259-261. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 758 pp. Search in Google Scholar

Ježek J. (2006a): Psychodidae. Faunistic records. Dipterologica Bohemoslovaca Vol. 13. – Acta Universitatis Carolinae Biologica 50 (1-2): 139-140. Search in Google Scholar

Ježek J. (2006b): Psychodidae (Diptera) of the Jeseníky Protected Landscape Area and its environs with descriptions of two new Berdeniella species from the Czech Republic. – Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 46: 151-192. Search in Google Scholar

Ježek J. (2007): New records of moth flies (Diptera, Psychodidae) from Poland with description of Apsycha gen.nov. – Acta zoologica Universitatis Comenianae (Bratislava) 47(2): 145-160. Search in Google Scholar

Ježek J. (2009a): Further new faunistic records of moth flies (Insecta, Diptera, Psychodidae) from the Czech Republic and Slovakia. – Folia Faunistica Slovaca 14(15): 101-105. Search in Google Scholar

Ježek J. (2009b): Psychodidae, pp. 89-92. In: Roháček J. & Ševčík J. (eds): Diptera of the Poľana Protected Landscape Area – Biosphere Reserve (Central Slovakia). SNC SR, Admin. of the PLA - BR Poľana, Zvolen, 340 pp. Search in Google Scholar

Ježek J. (2009c): Psychodidae Newman, 1834. In: Jedlička L., Kúdela M. & Stloukalová V. (eds): Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia, electronic version 2. Available from http://www.edvis.sk/diptera2009/families/psychodidae.htm. Accessed 2.10.2021. Search in Google Scholar

Ježek J., Barták M. & Vaněk J. (2010): Koutulovití (Diptera, Psychodidae) vysokých poloh Krkonoš. Psychodidae (Diptera) of the high altitudes of the Krkonoše Mts. – Opera Corcontica 47: 265-273. Search in Google Scholar

Ježek J., Chvoj ka P., Manko P. & Oboňa J. (2017): Faunistic and bibliographical inventory of moth flies from Ukraine (Diptera, Psychodidae). – ZooKeys 693: 109-128.10.3897/zookeys.693.13652 Search in Google Scholar

Ježek J., Grootaert P., Lock K., Manko P. & Oboňa, J. (2018): Moth flies (Diptera: Psychodidae) from the Belgian transition of the Atlantic to the Central European faunal zones. – Biodiversity & Environment 10(2): 5-17. Search in Google Scholar

Ježek J., Kubík Š. & Barták M. (2005): Psychodidae. pp. 78-85. In: Barták M. & Kubík Š. (eds.): Diptera of Podyjí National Park and its environs. Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources, PowerPrint, Prague, 432 pp. Search in Google Scholar

Ježek J., Kubík Š. & Barták M. (2013): Psychodidae (Diptera) of Vráž nr. Písek (Czech Republic), pp. 189-198. In: Kubík Š. & Barták M. (eds): Proceedings of the „Workshop on biodiversity“, Jevany, 2.-3th July, 2013. ČZUP, 436 pp. Search in Google Scholar

Ježek J., Lukáš J., Kvifte G.M. & Oboňa J. (2012): New faunistic records of non-biting moth flies (Diptera: Psychodidae) from the Czech Republic and Slovakia. Nové faunistické nálezy koutulí (Diptera: Psychodidae) z České republiky a Slovenska. – Klapalekiana 48: 121-126. Search in Google Scholar

Ježek J., Oboňa J., Grootaert P., Lock K., Manko P. & Dekoninsk W. (2020): Review of two Tonnoir moth fly species, overlooked for a century (Diptera: Psychodidae: Psychodinae). – Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 60(2): 517-526.10.37520/aemnp.2020.034 Search in Google Scholar

Ježek J., Omelková M. & Heřman P. (2014): Koutulovití (Psychodidae, Diptera) Českého krasu a přilehlých lokalit. Moth flies (Psychodidae, Diptera) of the Český kras/Bohemian Karst and neighbouring localities (Czech Republic). – Bohemia Centralis, Praha 32: 321-344. Search in Google Scholar

Ježek J., Manko P. & Obo ňa J. (2020): Synopsis of the Psychodidae (Diptera) fauna of Bulgaria. – Zootaxa 4877(2): 201-240.10.11646/zootaxa.4877.2.133311187 Search in Google Scholar

Ježek J., Manko P. & Oboňa J. (2021): Psychodidae (Diptera) of Azerbaijan and Georgia–faunistics with biodiversity notes. – ZooKeys 1049: 15-42.10.3897/zookeys.1049.66063829837134321953 Search in Google Scholar

Ježek J., Oboňa J., Přikryl I. & Mikátová B. (2019): Moth flies (Diptera: Psychodidae) of the western Hercynian mountains, Sokolov open-cast coal mines and dumps (Czech Republic). – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 67(3): 193-292. Search in Google Scholar

Ježek J. & Omelko vá M. (2007): Faunistic records from Czech Republic and Slovakia: Diptera, Psychodidae. – Acta zoologica Universitatis Comenianae (Bratislava) 47: 250-253. Search in Google Scholar

Ježek J. & Omelková M. (2012): Moth flies (Diptera: Psychodidae) of the Bilé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). In: Malenovský, I., Kment, P. & Konvička, O. (eds): Species inventories of selected insect groups in the Bile Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae, Brno, pp. 763-802. Search in Google Scholar

Ježek J. & van Harten A. (2005): Further new taxa and little-known species of non-biting moth flies (Diptera, Psychodidae) from Yemen. – Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 45: 199-220. Search in Google Scholar

Ježek J. & van Harten A. (2009): Order Diptera, Family Psychodidae. Subfamily Psychodinae (non-biting moth flies), pp. 686-711. In: van Harten A. (ed.): Arthropod Fauna of the United Arab Emirates, Vol. 2. Dar Al Ummah Printing, Publishing, Distribution and Advertising, Abu Dhabi, 786 pp. Search in Google Scholar

Ježek J., Vonička P. & Preisler J. (2008): Koutulovití (Diptera: Psychodidae) Jizerských hor a Frýdlantska. Psychodidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic). – Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec 26: 129-151. Search in Google Scholar

Ježek J. & Yağci Ṣ. (2005): Common non-biting moth flies (Insecta, Diptera, Psychodidae) new to the fauna of Turkey. – Acta Parasitologica Turcica 29(3): 188-192. Search in Google Scholar

Krek S. (1999): Psychodidae (Diptera Insecta) Balkanskog Poluotoka. Federacija Bosne I Hercegovine, Ministarstvo Obrazovanja, Nauke, Kulture I Sporta, Studentska Štamparija Univerziteta Sarajevo, Sarajevo, 417 pp. Search in Google Scholar

Kroča J. & Ježek J. (2015): Moth flies (Psychodidae: Diptera) of the Moravskoslezské Beskydy Mts and Podbeskydská pahorkatina Upland (Czech Republic). – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 64: 27-50.10.1515/cszma-2015-0006 Search in Google Scholar

Kroča J. & Ježek J. (2019): Moth flies (Psychodidae: Diptera) of the Moravskoslezské Beskydy Mts and Podbeskydská pahorkatina Upland (Czech Republic), II. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 68: 201-232.10.2478/cszma-2019-0021 Search in Google Scholar

Kvifte G.M. (2014): Nomenclature and taxonomy of Telmatoscopus Eaton and Seoda Enderlein; with a discussion of parameral evolution in Paramormiini and Pericomaini (Diptera: Psychodidae, Psychodinae). – Zootaxa 3878(4): 390-400.10.11646/zootaxa.3878.4.525544453 Search in Google Scholar

Kvifte G.M., Håland Ø. & Andersen T. (2011): A revised checklist of Norwegian moth flies (Diptera, Psychodidae). – Norwegian Journal of Entomology 58: 180-188. Search in Google Scholar

Morelli A. & Biscaccianti A.B. (2021): New records of moth flies (Diptera Psychodidae) mainly from protected areas of peninsular Italy. – Redia 104: 111-123.10.19263/REDIA-104.21.12 Search in Google Scholar

Oboňa J., Dvořak L., Dvořaková K., Ježek J., Kovács T., Murányi D., Slowinska I., Starý J., van der Weele R. & Manko P. (2019): Faunistic records of some Diptera families from the Babia Góra massif in Poland. – Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society 35: 118-131. Search in Google Scholar

Oboňa J. & Ježek J. (2012a): First records of dendrolimnetic moth flies (Diptera: Psychodidae) from Slovakia. Prvonálezy dendrotelmových kútoviek (Diptera: Psychodidae) zo Slovenska. – Klapalekiana 48: 279-287. Search in Google Scholar

Oboňa J. & Ježek J. (2012b): Range expansion of the invasive moth midge Clogmia albipunctata (Williston, 1893) in Slovakia (Diptera: Psychodidae). – Folia Faunistica Slovaca 17(4): 387-391. Search in Google Scholar

Oboňa J. & Ježek J. (2014): Prodromus of moth flies (Diptera: Psychodidae) from Slovakia. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 63: 193-251.10.2478/cszma-2014-0020 Search in Google Scholar

Oboňa J., Ježek J., Kanašová K. & Manko P. (2021): Hiding in plain sight: new records and endangered flies (Diptera) from a tree-hole in an urban park (Prešov, Slovakia). – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 75-8110.2478/cszma-2021-0005 Search in Google Scholar

Oboňa J. & Kozánek M. (2018): First record of Logima sigma (Kincaid, 1899) (Diptera: Psychodidae) from Slovakia. – Biodiversity & Environment 10(2): 22-24. Search in Google Scholar

Omelková M. & Ježek J. (2012a): A new species of the genus Trichomyia (Diptera: Psychodidae) and new faunistic data on non-phlebotomine moth flies from the Podyjí NP and its surroundings (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae. Scientiae Biologicae 55(2): 505-533. Search in Google Scholar

Omelková M. & Ježek J. (2012b): Two new species of Pneumia Enderlein (Diptera, Psychodidae, Psychodinae) from the Palaearctic region. – Zootaxa 3180: 1-18.10.11646/zootaxa.3180.1.1 Search in Google Scholar

Omelková M. & Ježek J. (2012c): Two new species of Philosepedon Eaton (Diptera, Psychodidae, Psychodinae) from Europe, with comments on subgeneric classification. – Zootaxa 3275: 29-42.10.11646/zootaxa.3275.1.3 Search in Google Scholar

Patzelt Z. (2011): Národní parky České republiky. Granit, 320 pp. Search in Google Scholar

Pižl V., Starý J. & Tajovský K. (2011): Monitoring diverzity půdní fauny v inverzních roklích NP České Švýcarsko. Zpráva za rok 2011, 10 pp. Search in Google Scholar

Preisler J., Blažej L. & Trýzna M. (2019): Lanýžkovití (Diptera: Heleomyzidae) Labských pískovců (severní Čechy). Heleomyzidae (Diptera) of the Elbe Sandstones (northern Bohemia, Czech Republic). – Sborník Severočeského Muzea, Přírodní vědy 37: 125-146. Search in Google Scholar

Pruner L. & Míka P. (1996): Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. List of settlements in the Czech Republic with associated map field codes for faunistic grid mapping system. – Klapalekiana 32 (Suppl.): 1-115. Search in Google Scholar

Salmela J., Paasivirta L. & Kvifte G.M. (2014): Checklist of the families Chaoboridae, Dixidae, Thaumaleidae, Psychodidae and Ptychopteridae (Diptera) of Finland. – ZooKeys 441: 37-46.10.3897/zookeys.441.7532420044625337006 Search in Google Scholar

Soldán T., Zahrádková S. & Bojková J. (2008): Monitoring vodního hmyzu řádů Ephemeroptera, Plecoptera, Megaloptera a Neuroptera (vodní druhy) na vybraných lokalitách Národního parku České Švýcarsko (letní a podzimní aspekt 2008), 42 pp. (Biological Centre of the Academy of Sciences, Institute of Entomology) České Budějovice. Search in Google Scholar

Soldán T., Zahrádková S. & Bojková J. (2009): Monitoring vodního hmyzu řádů Ephemeroptera, Plecoptera, Megaloptera a Neuroptera (vodní druhy) NP České Švýcarsko: inventarizace a struktura taxocenóz vybraných lokalit, 48 pp. Search in Google Scholar

Strejček J., Blažej L., Trýzna M., Škoda R. & Bauer P. (2020): Fytofágní brouci Labských pískovců (Coleoptera: Chrysomeloidea, Curculionoidea). Phytophagous beetles of the Elbe Sandstones (Coleoptera: Chrysomeloidea, Curculionoidea). – Sborník Severočeského Muzea, Přírodní vědy 38: 63-201. Search in Google Scholar

Szabó J. (1983): 10. család: Psychodidae – Lepkeszúnyogok. – Fauna Hungariae 156: 1-78. Search in Google Scholar

Šuláková H., Gregor F., Ježek J. & Tkoč M. (2014): Nová invaze do našich obcí a měst: koutule Clogmia albipunctata a problematika myiáz. – Živa 1/2014: 29-32. Search in Google Scholar

Tkoč M., Pecharová M. & Ježek J. (2014): Catalogue of the type specimens of Diptera deposited in the Department of Entomology, National Museum, Prague, Czech Republic, part 10. Moth Flies (Psychodidae). – Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 54(2): 789-837. Search in Google Scholar

Vaillant F. (1971-1983): 9d. Psychodidae – Psychodinae (not finished). In: Lind ner E. (ed.): Die Fliegen der palaearktischen Region. Stuttgart. Vols. 287(1971): 1-48; 291(1972): 49-78; 292(1972): 79-108; 305(1974): 109-142; 310(1975): 143-182; 313(1977): 183-206; 317(1978): 207-238; 320(1979): 239-270; 326(1981): 271-310; 328(1983): 311-357. Search in Google Scholar

Wagner R. (1990): Family Psychodidae. In: Soós A. (ed.): Catalogue of Palaearctic Diptera. Vol. 2. Psychodidae - Chironomidae. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 11-65. Search in Google Scholar

Wagner R. (2018). Fauna Europaea: Psychodidae. In: de Jong H. (ed.): Fauna Europaea: Diptera Nematocera. Fauna Europaea version 2018. Available on: https://fauna-eu.org (accessed 21 October 2021). Search in Google Scholar

Withers P. (1989a): Moth Flies. Diptera: Psychodidae. – Dipterists Digest 4: 1-83. Search in Google Scholar

Withers P. (1989b): Some further records of Irish rot-hole moth flies (Diptera: Psychodidae), with a first record for Telmatoscopus rothschildii, with a figure of the male terminalia of that species. – Irish Naturalists’ Journal 23(1): 16-17. Search in Google Scholar

Zelený J. (1972): Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. Entwurf einer Gliederung der Tschechoslowakei für Zwecke der faunistischen Forschung. – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV 8: 3-16. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD