1. bookVolume 69 (2020): Issue 1 (March 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2336-3207
First Published
14 Jul 2011
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English
Open Access

Bryophytes of the ‘Retno’ Nature Reserve (Brodnickie Lake District, N Poland)

Published Online: 11 Oct 2020
Volume & Issue: Volume 69 (2020) - Issue 1 (March 2020)
Page range: 93 - 96
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2336-3207
First Published
14 Jul 2011
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English

Fudali E. & Żołnierz L. (2017): 10. Orthodicranum tauricum (Sapjegin) Smirnova. In: Górski P. & Rusińska A. [eds]: New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 10. – Steciana 21(2): 62-63.Search in Google Scholar

Karczmarz K. (1975): Studia taksonomiczne nad gatunkami Bryum w Polsce. Sect. Erythrocarpa Kindb. i sect. Anaglyphodon Philibert. – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sect. C 30: 75-82.Search in Google Scholar

Karasiewicz M.T. & Juśkiewicz W. (2012): Budowa geologiczna i geneza zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno na tle najbliższego otoczenia. 41-58 pp. In: Karasiewicz M.T., Hulisz P., Świtoniak M. [eds], Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno (Pojezierze Brodnickie). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.Search in Google Scholar

Karasiewicz M.T., Juśkiewicz W., Hulisz P. & Świtoniak M. [eds] (2012): Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno (Pojezierze Brodnickie). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 161 pp.Search in Google Scholar

Lichwa W. & Wełniak A. (2003): Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000. Ark. 247 – Skarlin (N-34-87-D). Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.Search in Google Scholar

Lichwa W. & Wełniak A. (2005): Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000. Arkusz Skarlin 247. p. 50. Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.Search in Google Scholar

Nejfeld P., Stebel A., Leśniański G., Adamczyk I., Matuszek-Nejfeld M., Jarosiewicz G. & Rutkowski R. (2018): Projekt planu ochrony rezerwatu przyrody Retno, Żywiec, 169 pp. (manuscript).Search in Google Scholar

Ochyra R., Żarnowiec J. & Bednarek-Ochyra H. (2003): Census Catalogue of Polish Mosses. Kraków: Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, pp. 372.Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409) (2014).Search in Google Scholar

Stebel A. (2006): The mosses of the Beskidy Zachodnie as a paradigm of biological and environmental changes in the flora of the Polish Western Carpathians. Habilitation Thesis No. 17/2006. Medical University of Silesia in Katowice and Sorus, Katowice-Poznań, 347 pp.Search in Google Scholar

Stebel A. (2018): Mech Orthodicranum tauricum (Dicranaceae) w Bieszczadach Zachodnich i przegląd jego stanowisk w polskiej części Karpat. – Roczniki Bieszczadzkie 26: 145-150.Search in Google Scholar

Stebel A., Rosadziński S., Wolski G.J., Staniaszek-Kik M., Fudali E., Armata L. & Szczepański M. (2012): Further spreading of Orthodicranum tauricum (Bryophyta, Dicranaceae) in Poland. – Roczniki AR w Poznaniu 391, Botanica Steciana 16: 75-79.Search in Google Scholar

Szweykowski J. (2006): An annotated checklist of Polish liverworts and hornworts. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 114 pp.Search in Google Scholar

Zarządzenie (1) Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 września 1981 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. z 1981 r. Nr 26, poz. 231). (1981)Search in Google Scholar

Zarządzenie (2) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Retno” (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r., poz. 3334). (2015)Search in Google Scholar

Zielski A. (1978): Zespoły leśne Pojezierza Brodnickiego oraz wpływ na nie gospodarki leśnej i turystyki. – Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sec. D (Botanica) 10(4): 1-87.Search in Google Scholar

Załuski T. (2012): Współczesna roślinność zagłębienia wytopiskowego w rezerwacie Retno. In: Karasiewicz M.T., Hulisz P. & Świtoniak M. [eds]: Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno (Pojezierze Brodnickie). pp. 77-85. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.Search in Google Scholar

Żarnowiec J., Stebel A. & Ochyra R. (2004): Threatened moss species in the Polish Carpathians in the light of a new Red-list of mosses in Poland. In: Stebel A. & Ochyra R. [eds]: Bryological studies in the Western Carpathians. pp. 9-28. Sorus, Poznań.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo