1. bookVolume 24 (2020): Issue 1 (June 2020)
    CONTACT NETWORKS IN THE EASTERN AND SOUTH-EASTERN PERIPHERIES OF THE FUNNEL BEAKER CULTURE, 3700–3200 BC
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
15 Dec 2013
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Second Half of the 4th Millennium BC: Time of Changes in the Tripolye and Funnel Beaker Cultures

Published Online: 21 Feb 2021
Page range: 27 - 61
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
15 Dec 2013
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The 2012–2019 investigations in Western Ukraine identified the reaches of the Funnel Beaker and Tripolye cultures in western Volhynia and on the upper Dniester, and syncretic phenomena produced in all likelihood by direct contacts between the representatives of these different communities. Moreover, it was found that the contacts were greatly intensified by the exchange of so-called Volhynia flint. It was distributed to both the Late Tripolye Brînzeni group in northern Moldavia and the eastern and south-eastern groups of the FBC. The intensification of contacts between the communities of the two cultures may be associated with the lifetime of the Brînzeni group. The investigations sought to answer the question what changes were induced in these cultures by the intensification of contacts between their populations.

Keywords

Balcer B.Search in Google Scholar

1981 Związki między kulturą pucharów lejkowatych (KPL) a kulturą trypolską (KT) na podstawie materiałów krzemiennych. In: T. Wiślański (Ed.) Kultura pucharów lejkowatych w Polsce (studia i materiały), 82-91. Poznań.Search in Google Scholar

1983 Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem Polski. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź.Search in Google Scholar

Barth F.Search in Google Scholar

2004 Grupy i granice etniczne. Społeczna organizacja różnic kulturowych. In: M. Kempny, E. Nowicka (Eds) Badania kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacja, 348-377. Warszawa.Search in Google Scholar

Bicbaev V., Jakubenko O., Rybicka M., Verteletskyi D.Search in Google Scholar

2017 Ceramika kultury pucharów lejkowatych w kontekście grupy Brynzeny kultury trypolskiej na przykładzie osiedli w Brynzenach-Cygance i Żwańcu. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 38: 5-12.Search in Google Scholar

Bronicki A., Kadrow S., Zakościelna A.Search in Google Scholar

2003 Radiocarbon Dating of the Neolithic Settlement in Zimne, Volhynia, in Light of the Chronology of the Lublin-Volhynia Culture and the South-Eastern Group of the Funnel Beaker Culture. Baltic-Pontic Studies 12: 22-66.Search in Google Scholar

Bronk Ramsey C.Search in Google Scholar

2017 OxCal v. 4.3. Oxford (www. rlaha.ox.ac.uk).Search in Google Scholar

Burdo N., Videiko M.Search in Google Scholar

2010 ‘Cord’ – ornamented pottery of the Trypillia Culture. A macro analysis. Baltic-Pontic Studies 15: 110-121.Search in Google Scholar

Czerniak L., Kośko A.Search in Google Scholar

1993 Z badań nad genezą rozwoju i systematyką kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. Poznań.Search in Google Scholar

Dal Corso M., Hamer W., Hofmann R., Ohlrau R., Shatilo L., Knitter D., Dreibrodt S., Saggau P., Duttmann R., Feeser I., Knapp H., Benecke N., Müller J., Kirleis W.Search in Google Scholar

2019 Modelling landscape transformation at the Chalcolithic Tripolye mega-site of Maidanetske (Ukraine): Wood demand and availability. The Holocene 29: 1622-1636.Search in Google Scholar

Dergachev V.A.Search in Google Scholar

1980 Pamyatniki pozdnego Tripolya. Kishinev.Search in Google Scholar

Diachenko A.Search in Google Scholar

2019 The Late Tripolye: Spatio-demographic frames for culture change. In: A. Diachenko, M. Rybicka, D. Król, G. Sîrbu (Eds) Between the East and the West. Dynamic of Social Changes from the Eastern Carpathians to the Dnieper in the 4th – beginning of 3rd Millennium BC (Preliminary study): 231-242. Rzeszów.Search in Google Scholar

Diachenko A., Harper T.K.Search in Google Scholar

2016 The absolute chronology of Late Tripolye sites: a regional approach. Sprawozdania Archeologiczne 68: 81-105.Search in Google Scholar

Diachenko A., Rybicka M.Search in Google Scholar

2019 Volhynia flint and the trans-regional networks of the Funnel Beaker populations. In: A. Diachenko, M. Rybicka, D. Król, G. Sîrbu (Eds) Between the East and the West. Dynamics of Social Changes from the Eastern Carpathians to the Dnieper in the 4th – beginning of 3rd Millennium BC (Preliminary study), 179-196. Rzeszów.Search in Google Scholar

Diachenko A., Rybicka M., Hawinskyj A., Król D., Sîrbu G.Search in Google Scholar

2019 New excavations in Vynnyky and the issue of the Funnel Beaker culture – Tripolye frontier. In: A. Diachenko, M. Rybicka, D. Król, G. Sîrbu (Eds) Between the East and the West. Dynamics of Social Changes from the Eastern Carpathians to the Dnieper in the 4th – beginning of 3rd Millennium BC (Preliminary study), 17-30. Rzeszów.Search in Google Scholar

Diaczenko A., Król D., Kyrylenko A., Rybicka M., Werteletski D.Search in Google Scholar

2016 Nowomalin-Podobanka i Kurgany Dubowa. Osiedla kultury trypolskiej na zachodnim Wołyniu. Rzeszów.Search in Google Scholar

Diachenko A., Kyrylenko A.Search in Google Scholar

2016 Pozdnee Tripolye Zapadnoy Volini: sostoyaniye istochnikov i kratkiy obzor khronologicheskikh skhem. In: A. Diachenko, D. Król, A. Ky- rylenko, M. Rybicka, D. Werteletski, Nowomalin-Podobanka i Kurgany-Dubova. Osiedla kultury trypolskiej na zachodnim Wołyniu, 125-132. Rzeszów.Search in Google Scholar

Dobrzyński M., Piątkowska K.Search in Google Scholar

2015 Krzemienne materiały pracowniane z pierwszego sezonu badań na stanowisku Nowomalin-Podobanka, rejon Ostrog, obwód równieński. In: Naukovy Studii. Istoriko-krayeznavchyi muzey m. Vynnyky 8: 76-95.Search in Google Scholar

Grygiel R.Search in Google Scholar

2008 Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek. II. Środkowy neolit. Grupa brzesko-kujawska kultury lendzielskiej. Łódź.Search in Google Scholar

2016 Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek. III. Środkowy i późny neolit. Kultura pucharów lejkowatych, 17-596. Łódź.Search in Google Scholar

Gumiński W.Search in Google Scholar

1989 Gródek Nadbużny. Osada kultury pucharów lejkowatych. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź.Search in Google Scholar

Harmata K., Machnik J., Rybicka M. (Eds)Search in Google Scholar

2013 Natural environment and man on the upper Dniester – region of the Halyč-Bukačivci basin – in prehistory and early medieval period. Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Prehistorii Karpat 6. Kraków.Search in Google Scholar

Harper T.K.Search in Google Scholar

2012 Sustaining Talianki: a model of Eneolithic subsistence economics at a Giant-settlement of the Western Tripolye Culture, Ukraine. M.A Thesis, SUNY at Buffalo. Buffalo.Search in Google Scholar

2013 The effect of climate variability on population dynamics of the Cucuteni-Tripolye cultural complex and the rise of the Western Tripolye giant-settlements. Chronika 3: 28-46.Search in Google Scholar

2017 Demography and climate in Late Eneolithic Ukraine, Moldova, and Ro- mania: multiproxy evidence and pollen-based regional corroboration. Journal of Archeological Science Reports. DOI: 10.1016/j.jasrep. 2017.06.01.Search in Google Scholar

Harper T., Diachenko A., Rassamakin Y., Kennett D.J.Search in Google Scholar

2019 Ecological dimenssions of population dynamics and subsistence in Neo-Eneolithic Eastern Europe. Journal of Anthropological Archaeology 53: 92-101. DOI: 10.1016/j.jaa.2018.11.006.Search in Google Scholar

Havinskyi A.Search in Google Scholar

2009 Poseleniya kultury liychastogo posudu v Malikh Gribovichakh. Mate-riali i doslidzhennya z arkheologii Prikarpattya i Volini 13: 172-197.Search in Google Scholar

2013 Poseleniya kultury liychastykh kubkiv Vynnyky-Lysivka. In: A. Po- zikhovski, J. Rogoziński, M. Rybicka (Eds) Na pograniczu kultury pucharów lejkowatych i kultury trypolskiej. Collectio Archaeologica Ressoviensis 26, 55-74. Rzeszów.Search in Google Scholar

Hawinskyj A., Pasterkiewicz W., Rogoziński J.Search in Google Scholar

2015 Wyniki archeologicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na osadach kultury pucharów lejkowatych w Trościańcu koło Mikołajowa i Otynewyczach koło Żydaczowa, lewe dorzecze górnego Dniestru. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 35: 241-258.Search in Google Scholar

Hawinskyj A., Pasterkiewicz W., Rybicka M.Search in Google Scholar

2013 Kotoryny, rej. Żydaczów, stan. Grodzisko III. Osadnictwo z okresu neolitu. In: K. Harmata, J. Machnik, M. Rybicka (Eds) Natural environment and man on the upper Dniester – region of the Halyč-Bukačivci basin – in prehistory and early medieval period. Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Prehistorii Karpat 6, 169-284. Kraków.Search in Google Scholar

Jastrzębski S.Search in Google Scholar

1989 Kultura Cucuteni-Trypole i jej osadnictwo na Wyżynie Wołyńskiej. Lublin.Search in Google Scholar

Kadrow S.Search in Google Scholar

2013 Werteba site in Bilcze Złote: Recent research and analyses. In: S. Kad- row (Ed.) Bilcze Złote. Materiały of the Tripolye culture from the Werteba and Ogród sites. Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krako- wie 5, 13-22. Kraków.Search in Google Scholar

Kobyliński Z.Search in Google Scholar

1986 Koncepcja „terytorium eksploatowanego przez osadę” w archeologii brytyjskiej i jej implikacje badawcze. Archeologia Polski 31: 7-30.Search in Google Scholar

Konopla V.Search in Google Scholar

1998a Klasifikatsiya kremyanoi syrovyny zakhodu Ukrainy. Naukovi zapiski Lvivskogo universitetu 7: 139-157.Search in Google Scholar

2013 Vyroby z kremenyu pamyatki Kotoryny III. In: K. Harmata, J. Machnik, M. Rybicka (Eds) Natural environment and man on the upper Dniester – region of the Halyč-Bukačivci basin – in prehistory and early medieval period. Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Prehistorii Karpat 6, 285-301. Kraków.Search in Google Scholar

2019 Vyroby z kremenyu poseleniya Lezhnitsa – „Chub”. In: M. Rybicka, A. Hawinskyj, W. Pasterkiewicz, Leżnica, stanowisko Czub – osiedle kultury pucharów lejkowatych na zachodnim Wołyniu. Z analizą zabytków krzemiennych autorstwa Witalija Konopli, 67-88. Rzeszów.Search in Google Scholar

Konopla V., Havinskyi A.Search in Google Scholar

2013 Poseleniya kultury liychastogo posudu Rudniki v pivnochno-skhidnomu Peredkarpatti. In: A. Pozikhovski, M. Rybicka, J. Rogoziński (Eds) Na pograniczu kultury pucharów lejkowatych i kultury trypolskiej. Collectio Archaeologica Ressoviensis 26, 37-54. Rzeszów.Search in Google Scholar

Kośko A.Search in Google Scholar

1981 Udział południowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych. Grupa mątewska. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria archeologiczna 19. Poznań.Search in Google Scholar

Król D.Search in Google Scholar

2019 Eneolithic settlements of the Funnel Beaker culture and the Late Tripolye culture of the Western Ukraine and Northern Moldova in the topo-hydrological contexts. A comparative study. In: A. Diachenko, M. Rybicka, D. Król, G. Sîrbu (Eds) Between the East and the West. Dynamics of Social Changes from the Eastern Carpathians to the Dnieper in the 4th – beginning of 3rd Millennium BC (Preliminary study), 217-230. Rzeszów.Search in Google Scholar

Król D., Rybicka M.Search in Google Scholar

2016 Krytyka datowań radiowęglowych. In: A. Diaczenko, D. Król, A. Kyry- lenko, M. Rybicka, D. Werteletski, Nowomalin-Podobanka i Kurgany Dubowa. Osiedla kultury trypolskiej na zachodnim Wołyniu, 119-123. Rzeszów.Search in Google Scholar

Kruc W.Search in Google Scholar

1994 „Osiedla-giganty” oraz niektóre problemy demograficzne kultury trypolskiej. Archeologia Polski 39: 7–30.Search in Google Scholar

Kruk J.Search in Google Scholar

1980 Gospodarka w Polsce południowo-wschodniej w V-III tysiącleciu p.n.e. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk.Search in Google Scholar

Kruk J., Alexandrowicz S.W., Milisauskas S., Śnieszko Z.Search in Google Scholar

1996 Osadnictwo i zmiany środowiska naturalnego wyżyn lessowych. Studium archeologiczne i paleogeograficzne nad neolitem w dorzeczu Nidzicy. Kraków.Search in Google Scholar

Kruk J., Milisauskas S.Search in Google Scholar

1999 Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu. Kraków.Search in Google Scholar

Kruts V., Ryzhov S.Search in Google Scholar

2000 Tripolye culture in Volhynia (Gorodsk-Volhynia group). Baltic-Pontic Studies 9: 86-110.Search in Google Scholar

Kushtan D.Search in Google Scholar

2015 Keramichnyj kompleks piznotripilskogo naseleniya Sharin III. In: A. Diachenko, F. Menotti, S. Ryzhov, K. Bunyatyan, S. Kadrow (Eds) The Cucuteni-Tripolye cultural complex and its neighbours: Essays in memory of Volodymyr Kruts, 429-439. Lviv.Search in Google Scholar

Levi-Stauss C.Search in Google Scholar

1979 Drogi masek. Łódź.Search in Google Scholar

Makohonienko M.Search in Google Scholar

2011 Przyrodnicze aspekty pradziejowych i wczesnohistorycznych szlaków tranzytowych bałtycko-pontyjskiej przestrzeni kulturowej. In: M. Ignaczak, A. Kośko, M. Szmyt (Eds) Między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szlaki międzymorza IV-I tys. przed Chr. Archaeologia Bimaris – Dyskusje 4, 21-60. Poznań.Search in Google Scholar

Malinowski B.Search in Google Scholar

1986 Ogrody koralowe i ich magia. Studium metod uprawy ziemi oraz obrzędów towarzyszących rolnictwu na Wyspach Triobranda. Warszawa.Search in Google Scholar

Markevich V.I.Search in Google Scholar

1981 Pozdnetripolskiye plemena severnoy Moldavii. Kishinev.Search in Google Scholar

Movsha T.Search in Google Scholar

1985 Vzaemovidnosyny Tripillya-Kukuteni z sinkhronnymi kulturami Tsentralnoy Evropy. Arkheologiya 51: 2-31.Search in Google Scholar

Müller J., Hofmann R., Kirleis W., Dreibrodt S., Ohlrau R., Brandstätter L., Dal Corso M., Out W., Rassmann K., Burdo N., Videiko M.Search in Google Scholar

2017 Maidanetske 2013. New Excavation at a Tripillia Mega-site. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa / Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 16. Kiel.Search in Google Scholar

Nowak M.Search in Google Scholar

1999 Drugi etap neolityzacji ziem polskich w świetle danych archeologicznych i palinologicznych. In: K. Wasylikowa (Ed.) Rośliny w dawnej gospodarce człowieka. Warsztaty archeobotaniczne 97. Polish Botanical Studies. Guidebook Series 23, 39-77. Kraków.Search in Google Scholar

Pasterkiewicz W., Pozikhovski A., Rybicka M., Verteletskyi D.Search in Google Scholar

2013 Z badań nad problematyką oddziaływań kręgu badeńskiego na wschodnie rejony Wyżyny Wołyńskiej. In: A. Pozikhovski, J. Rogoziński, M. Rybicka (Eds) Na pograniczu kultury pucharów lejkowatych i kultury trypolskiej. Collectio Archaeologica Ressoviensis 26, 251-292. Rzeszów.Search in Google Scholar

Pasterska J., Uliasz S., Luboń A. (Eds)Search in Google Scholar

2016 Pogranicza (nie tylko) Podkarpacia. Rzeszów.Search in Google Scholar

Paszkiewicz H. (Pashkevich G.)Search in Google Scholar

2016 Paleobotanicheskiye issledovaniya tripolskogo poseleniya Kurgany-Dubova. In: A. Diaczenko, D. Król, A. Kyrylenko, M. Rybicka, D. Werteletski, Nowomalin-Podobanka i Kurgany Dubowa. Osiedla kultury trypolskiej na zachodnim Wołyniu, 149-153. Rzeszów.Search in Google Scholar

Peleshchyshyn M.A.Search in Google Scholar

2004 Eneolitichnye poseleniya Zimne v zakhidniy Volini. Ternopil.Search in Google Scholar

Pelisiak A.Search in Google Scholar

2018 Centrum i peryferia osadnictwa w neolicie i wczesnej epoce brązu na wschodnim Podkarpaciu i we wschodniej części polskich. Collectio Archaeologica Ressoviensis 38. Rzeszów.Search in Google Scholar

Pelisiak A., Rybicka M., Ralska-Jasiewiczowa M.Search in Google Scholar

2006 From the Mesolithic to Modern Times. Settlement Organization and Economy Recorded in Annually Laminated Sediments of the Lake Gościąż (Central Poland). Collectio Archaeologica Ressoviensis 2. Rzeszów.Search in Google Scholar

Pozikhovskyj O.Search in Google Scholar

2019a Eneolithic pottery kiln from Ostrog in Western Ukraine. In: A. Diachenko, M. Rybicka, D. Król, G. Sîrbu (Eds) Between the East and the West. Dynamics of Social Changes from the Eastern Carpathians to the Dnieper in the 4th – beginning of 3rd Millennium BC (Preliminary study), 9-16. Rzeszów.Search in Google Scholar

2019b An attempt to define a chronology of the Late Tripolye settlement near the village of Holyshiv in the western Volhynia. In: A. Diachenko, M. Rybicka, D. Król, G. Sîrbu (Eds) Between the East and the West. Dynamics of Social Changes from the Eastern Carpathians to the Dnieper in the 4th – beginning of 3rd Millennium BC (Preliminary study), 31-42. Rzeszów.Search in Google Scholar

Pozikhovskyi O.L., Samolyuk V.O.Search in Google Scholar

2008 Eneolitichnyi krematsiynyi mogilnik v okolitsakh Ostroga na Zakhidnyi Volini. Arkheologiya 1: 28-41.Search in Google Scholar

Rassamakin Y.Search in Google Scholar

2012 Absolute chronology of Ukrainian Tripolian settlements. In: F. Menotti, A.G. Korwin-Piotrovskiy (Eds) The Tripolye Culture Giant-Settlements in Ukraine. Formation, development and decline, 19-69. Oxford.Search in Google Scholar

Rauba-Bukowska A.Search in Google Scholar

2019 Specialized analyses of ceramic vessels of the Funnel Beaker culture and the Tripolye culture from sites Kurgany-Dubova, Vynnyky-Zhupan, Mezhyrich, Vynnyky-Lysivka, and Gordineşti II-Stînca goală. In: A. Diachenko, M. Rybicka, D. Król, G. Sîrbu (Eds) Between the East and the West. Dynamics of Social Changes from the Eastern Carpathians to the Dnieper in the 4th – beginning of 3rd Millennium BC (Preliminary study), 133-145. Rzeszów.Search in Google Scholar

Reimer P.J., Bard E., Bayliss A., Beck J.W., Blackwell P.G., Bronk Ramsey C., Buck C.E., Cheng H., Edwards R.L., Friedrich M., Grootes P.M., Guilderson T.P., Haflidason H., Hajdas I., Hatté C., Heaton T.J., Hoffmann D.L., Hogg A.G., Hughen K.A., Kaiser K.F., Kromer B., Manning S.W., Niu M., Reimer R.W., Richards D.A., Scott E.M., Southon J.R., Staff R.A., Turney C.S. M., van der Plicht J.Search in Google Scholar

2013 IntCal13 and Marine13 Radiocarbon Age Calibration Curves 0-50,000 Years cal BP. Radiocarbon 55 (4).Search in Google Scholar

Rybicka M.Search in Google Scholar

2004 Kultura pucharów lejkowatych na Pojezierzu Gostynińskim. Chronologia, osadnictwo, gospodarka. Łęczyca.Search in Google Scholar

2015 Eastern peripheries of the Funnel Beaker culture. In: A. Diachenko, F. Menotti, S. Ryzhov, K. Bunyatyan, S. Kadrow (Eds) The Cucuteni-Tripolye cultural complex and its neighbours: Essays in memory of Volodymyr Kruts, 167-182. Lviv.Search in Google Scholar

2016a Nowe dane w kwestii datowania kultury pucharów lejkowatych na Podgórzu Rzeszowskim. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 37: 69-83.Search in Google Scholar

2016b Ceramika o zachodniej lub południowo-zachodniej afiliacji. In: A. Diaczenko, D. Król, A. Kyrylenko, M. Rybicka, D. Werteletski, Nowomalin-Podobanka i Kurgany Dubowa. Osiedla kultury trypolskiej na zachodnim Wołyniu, 101-118. Rzeszów.Search in Google Scholar

2017 Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia. Collectio Archaeologica Ressoviensis 37. Rzeszów.Search in Google Scholar

2019 Chronology of the Funnel Beaker culture settlement in Western Ukraine in the context of radiocarbon dating. Archaeologia Polona 57: 103-117. DOI: 10.23858/APa57.2019.007.Search in Google Scholar

Rybicka M., Diaczenko A.Search in Google Scholar

2016 New Evidence regarding the Interactions between Populations of the Funnel Beaker Culture and Tripolye Culture in Western Ukraine. In: C. Preoteasa, C.-D. Nicola (Eds) Cucuteni culture within the European Neo-Eneolithic context, 679-699. Piatra-Neamţ.Search in Google Scholar

Rybicka M., Hawinskyi A., Król D., Diachenko A.Search in Google Scholar

2018 Eastern impulses in the eastern group of the Funnel Beaker culture. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 47: 395-419.Search in Google Scholar

Rybicka M., Hawinskyj A., Pasterkiewicz W.Search in Google Scholar

2019 Leżnica, stanowisko Czub – osiedle kultury pucharów lejkowatych na zachodnim Wołyniu z analizą zabytków krzemiennych autorstwa Witalija Konopli. Rzeszów.Search in Google Scholar

Rybicka M., Król D., Rogoziński J.Search in Google Scholar

2014 Pawłosiów, stan 52, woj. podkarpackie. Osada kultury pucharów lejkowatych. In: M. Rybicka (Ed.) Wschodnie pogranicze grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych. Collectio Archaeologica Ressoviensis 28, 67-256. Rzeszów.Search in Google Scholar

Ryzhov S.Search in Google Scholar

2007 Suchasnyi stan vivcheniya kulturno-istorichnoi spilnosti Kukuten-Tripilya. In: Yu.Ya. Rassamakin, S.M. Ryzhov (Eds) Oleg Olzhych. Arkheologiya, 437-477. Kyiv.Search in Google Scholar

Sady A.Search in Google Scholar

2019 Contribution to studies on plant economies of Neolithic communities in Moldova and Ukraine. In: A. Diachenko, M. Rybicka, D. Król, G. Sîrbu (Eds) Between the East and the West. Dynamics of Social Changes from the Eastern Carpathians to the Dnieper in the 4th – beginning of 3rd Millennium BC (Preliminary study), 145-156. Rzeszów.Search in Google Scholar

Sieradzka E., Głowacz M.Search in Google Scholar

2017 Materiały kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska 31 w Skołoszowie, pow. jarosławski, woj. podkarpackie. In: M. Rybicka (Ed.) Wielokulturowe cmentarzysko w Skołoszowie, stanowisko 7, pow. jarosławski w kontekście osadnictwa z neolitu i wczesnej epoki brązu we wschodniej części Podgórza Rzeszowskiego, 71-105. Rzeszów.Search in Google Scholar

Sirbu G.Search in Google Scholar

2016 Nekotorye idei otnositelno khronologii pozdneeneoliticheskoi grupy Gordineszt v pruto-dnestrovskom mezhdurechye. Naukovy Studii. Istoriko-krayeznavchyi muzey m. Vynnyky 9: 108-116.Search in Google Scholar

Sobkowiak-Tabaka I.Search in Google Scholar

2019 Flint knapping industry of the Funnel Beaker culture population from the site Vynnyky-Lysivka, Lviv district (excavation season 2016). In: A. Diachenko, M. Rybicka, D. Król, G. Sîrbu (Eds) Between the East and the West. Dynamics of Social Changes from the Eastern Carpathians to the Dnieper in the 4th – beginning of 3rd Millennium BC (Preliminary study), 157-172. Rzeszów.Search in Google Scholar

Spinel V.Search in Google Scholar

2019 Items made of Volhynia Flint in Eneolithic Complexes from Moldavia, west of the Prut. Eurasia Antiqua 22: 41-100.Search in Google Scholar

Szmyt M.Search in Google Scholar

2013 Late Neolithic Landscapes on the Polish Lowland: people, culture and economy in Kujawy – 4th and 3rd millennia BC. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa / Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 12. Poznań–Bonn.Search in Google Scholar

Tkachuk Т.Search in Google Scholar

1998 Pokhodzhennya ta vidnosna khronologiya koshylovetskoi grupy. In: B. Oliynyk (Ed.), Mizhnarodna konferentsiya «Tripilske poseleniya Koshylivtsy-Oboz» (dо 100-richchya vidktyttya), 15-17. Zalishchyky.Search in Google Scholar

2002 Konets etapa CI i naczalo СII tripolskoy kultury Verkhnego Podnestrovya (na materialakh poseleniya Bilshyvtsy). Stratum plus 2 (2001-2002): 196-217.Search in Google Scholar

2005 Lokalno-khronologichni grupy kultury Tripillya-Kukuten z malowanym posudom (etapy BII–CII). In: A. Garbacz, M. Kuraś (Eds) Kultura trypolska. Wybrane problemy, 42-56. Stalowa Wola.Search in Google Scholar

Verteletskyi D.Search in Google Scholar

2015 Kultura trypolska na Wyżynie Wołyńskiej. M.A. Thesis, Rzeszów University, Institute of Archaeology. Rzeszów.Search in Google Scholar

2016 Keramika poseleniya Novomalin-Podobanka. In: A. Diaczenko, D. Król, A. Kyrylenko, M. Rybicka, D. Werteletski, Nowomalin-Podobanka i Kurgany-Dubowa. Osiedla kultury trypolskiej na zachodnim Wołyniu, 35-69. Rzeszów.Search in Google Scholar

2019a Pottery of Gordineşti group of the Tripolye culture from Vynnyky-Zhupan. Preliminary study. In: A. Diachenko, M. Rybicka, D. Król, G. Sîrbu (Eds) Between the East and the West. Dynamics of Social Changes from the Eastern Carpathians to the Dnieper in the 4th – beginning of 3rd Millennium BC (Preliminary study), 43-90. Rzeszów.Search in Google Scholar

2019b Pottery of Gordineşti group of the Tripolye culture from Zvenyachyn. Preliminary study. In: A. Diachenko, M. Rybicka, D. Król, G. Sîrbu (Eds) Between the East and the West. Dynamics of Social Changes from the Eastern Carpathians to the Dnieper in the 4th – beginning of 3rd Millennium BC (Preliminary study), 91-102. Rzeszów.Search in Google Scholar

Verteletskyi D., Bardetskyi A.Search in Google Scholar

2018 Datowanie materiałów kultury trypolskiej ze stanowiska Myrogoszcza 15 odkrytych w 2017 roku. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 39: 117-127.Search in Google Scholar

Videiko M.Y.Search in Google Scholar

2000 Trypolye and the Cultures of Central Europe. Facts and Character of interactions: 4200-2750 BC. Baltic-Pontic Studies 9: 13-68.Search in Google Scholar

2007 Tripilska kultura u evropeyskomu konteksti. In: M. Gierlach, L. Bakalarska (Eds) Wspólnota dziedzictwa archeologicznego ziem Ukrainy i Polski. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Łańcut (26-28.X.2005 r.), 315-333. Warszawa.Search in Google Scholar

Wacnik A., Rybicka M.Search in Google Scholar

2012 Palinologiczne fazy wzmożonej aktywności człowieka. Korelacja danych paleośrodowiskowych z wynikami badań archeologicznych. In: M. Rybicka, A. Wacnik (Eds) The impact of prehistoric and medieval societies on the natural environment of the Gostynin Lake District, central Poland. Collectio Archaeologica Ressoviensis 19, 171-183. Rzeszów.Search in Google Scholar

Weninger B., Harper T.Search in Google Scholar

2015 The geographic corridor for rapid climate change in Southeast Europe and Ukraine. In: S. Hansen, P. Raczky, A. Anders, A. Reingruber (Eds) Neolithic and Copper Age Between the Carpathians and the Aegean Sea: Chronologies and Technologies from the 6th to the 4th Millennium BCE. Archäologie in Eurasien 31, 475-505. Berlin.Search in Google Scholar

Włodarczak P.Search in Google Scholar

2006 Chronologia grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych w świetle dat radiowęglowych. In: J. Libera, K. Tunia (Eds), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych, 27-66. Lublin-Kraków.Search in Google Scholar

Wojakowski D.Search in Google Scholar

2013 Kłopoty z pograniczem. Socjologia wobec tradycji i ponowoczesności. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie 65: 419-431.Search in Google Scholar

Zabilska M.Search in Google Scholar

2013 Wstępne wyniki badań zwierzęcych szczątków kostnych ze stanowiska „Grodzisko” III w Kotorynach. In: K. Harmata, J. Machnik, M. Rybicka (Eds) Natural environment and man on the upper Dniester – region of the Halyč-Bukačivci basin – in prehistory and early medieval period. Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Prehistorii Karpat VI, 302-312. Kraków.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo