1. bookVolume 22 (2019): Issue 2 (November 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-5259
First Published
06 Sep 2013
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Solution of the Forest Road Network Optimization in the Transformation to a Selective Silviculture Method

Published Online: 01 Nov 2019
Volume & Issue: Volume 22 (2019) - Issue 2 (November 2019)
Page range: 88 - 92
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-5259
First Published
06 Sep 2013
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

AMMON, W. 2009. Výběrný princip v lesním hospodářství. 1. vyd., Zlín : Lesnická práce s.r.o., 2009, 157 s. ISBN 978-80-87154-25-0.Search in Google Scholar

BENEŠ, J. 1973. Vliv tvaru terénu na dopravní zpřístupnění lesa. In Lesnictví, roč. 19, 1973, č. 6, s. 479 – 492.Search in Google Scholar

BENEŠ, J. 1986. The preconditions of opening up of the forests. Folia Universitatis Agriculturae. Brno : VŠZ, 1986.Search in Google Scholar

HRŮZA, P. – PELIKÁN, P. – HEMR, O. 2019. Comparison of the current solution of the single trail Moravský kras centre with a selected centre abroad. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding, 1st ed., Brno : MZLU, 2019, pp. 62–66. ISBN 978-80-7509-659-3.Search in Google Scholar

KREŠL, J. 1990. Kriteria řešení lesní dopravní sítě z hlediska vodohospodářských požadavků. Závěrečná zpráva SVE VI-6-7/04-02, Brno : VŠZ, 1990, 37 s.Search in Google Scholar

LOTFALIAN, M. – ZADEH, E. H. – HOSSEINI, S. A. 2011. Calculating the correction factor of skidding distance based on forest road network. In Journal of forest science, vol. 57, 2011, no. 11, pp. 467–47110.17221/1/2011-JFSSearch in Google Scholar

NOVO, A. et al. 2019. Automatic detection of forest-road distances to improve clearing operations in road management. International Archives of the Photogrammetry, 2019. Remote Sensing and Spatial Information Sciences – ISPRS Archives, vol. XLII-2/W13, pp. 1083–1088.Search in Google Scholar

POLANSKÝ, B. 1966. Pěstění lesů. 1. vyd. Praha : SZN, 1966, 514 s.10.1007/978-3-322-98890-4_14Search in Google Scholar

SIMANOV, V. – MACKŮ, J. – POPELKA, J. 1993. Nový návrh terénní klasifikace a technologické typizace. In Lesnictví, roč. 39, 1993, č. 10, s. 422–428.Search in Google Scholar

SKOUPIL, J. 2006. Optimalizace tvorby a rekonstrukce lesní dopravní sítě z hlediska integrovaných funkcí lesa. Disertační práce : Ústav tvorby a ochrany krajiny LDF MZLU, Brno, 2006, 100 s.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo