1. bookVolume 18 (2019): Issue 1 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2392-6163
First Published
31 Dec 2019
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Radiocarbon data from the archaeological site of Turdaş-Luncă (preventive research of 2011)(IV)

Published Online: 14 Oct 2020
Volume & Issue: Volume 18 (2019) - Issue 1 (December 2019)
Page range: 92 - 110
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2392-6163
First Published
31 Dec 2019
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Lazarovici et alii 2014 - Gh. Lazarovici, S.A. Luca, Gh.V. Natea, C.I. Suciu, M. Căstăian, Turdaş, C sector. Reconstruction of feature or ST 29 based on ethno-archaeological studies, în ActaTS 13 (2014) p. 73-112,Search in Google Scholar

Luca 1993 - S.A. Luca, A new special discovering from Turdaş, în Banatica 12 (1993, 1) p. 21-23.Search in Google Scholar

Luca 1996 - S.A. Luca, Eine rituelle Anlage in Turdaş-Luncă (Kreis Hunedoara), în ForVL 39 (1996, 1-2), p. 121-126.Search in Google Scholar

Luca 1996a - S.A. Luca, Die Siedlung von Thorendorf/Turdaşder gegenwärtige Stand der archäologischen Ausgrabungsstelle, în The Vinča Culture, its Role and Cultural Connections, Timişoara (1996), p. 219-222.Search in Google Scholar

Luca 1996b - S.A. Luca, Un complex ritual de la Turdaş-Luncă (jud. Hunedoara), în Apulum 34 (1996), p. 37-42.Search in Google Scholar

Luca 1998 - S.A. Luca, Die kulturelle Beziehungen am Ende der entwickelten Jungsteinzeit zwischen Siebenbürgen und den umgebenden Gebiete. Die Wiederspiegelung dieser in den in der Siedlung von Turdaş-Luncă (Kr. Hunedoara), în The Late Neolithic of the Middle Danube Region, Timişoara (1998), p. 165-180.Search in Google Scholar

Luca 1999 - S.A. Luca, Descrierea cercetărilor arheologice sistematice de la Turdaş-Luncă – campaniile de cercetare ale anilor 1992-1995, în BCMI 10 (1999, 1-4), p. 171-185.Search in Google Scholar

Luca 2001 - S.A. Luca, Aşezări neolitice pe valea Mureşului (II). Noi cercetări arheologice la Turdaş-Luncă. I. Campaniile anilor 1992-1995, în BMA 17 (2001), 272 pagini (a colaborat la lucrare: A.L. Spânu).Search in Google Scholar

Luca 2003 - S.A. Luca, Anmerkungen für die geschichtlichen entdeckungen bezüglich der Archäologischen niederlassung aus Turdaş-Luncă (bezirk Hunedoara) / Observaţii cu privire la istoricul cercetărilor referitoare la situl arheologic de la Turdaş-Luncă (jud. Hunedoara), în Banatica 16 (2003), p. 77-102.Search in Google Scholar

Luca 2006 - S.A. Luca, Aspects of the Neolithic and Eneolithic Periods in Transylvania (II), în Homage to Milutin Garašanin, Belgrad (2006), p. 341-366Search in Google Scholar

Luca 2010 - S.A. Luca, Amuleta incizată din săpăturile arheologice de la Turdaş, în De la primele scrieri la multimedia. O scurtă istorie a comunicării şi mai mult, Alba Iulia (2010), p. 273-283.Search in Google Scholar

Luca 2012 (coord.) - S.A. Luca (coordonator), Cercetările arheologice preventive de la Turdaş-Luncă (jud. Hunedoara). Campania 2011, în BB 59 (2012) (au colaborat la lucrare: D. Barbu, C. Bobic, I. Bocan, T. Buleteanu, M. Ciută, Fl. Chioar-Dumitrescu, S. Galea, A. Georgescu, Gh. Lazarovici, A. Luca, Fl. Marţiş, D. Micle, Cl. Munteanu, Gh. Natea, C.M. Neagu, A. Niţoi Al. Olănescu, V. Palaghie, B. Părău, P.G. Popescu, C. Scărlătescu, V. Sava, C.I. Suciu, A. Şeulean-Tudorie, I. Socol, S. Tincu).Search in Google Scholar

Luca 2016 - S.A. Luca, Tărtăria REDIVIVA, în BB LXXI, Alba Iulia (2016).Search in Google Scholar

Luca 2018 - S.A. Luca, Aşezări neolitice pe valea Mureşului (III). Noi cercetări arheologice la Turdaş-Luncă. II. Campaniile anilor 1996-1998, în BS 25 (2018) (au colaborat la lucrare: D. Diaconescu, C. Roman, G. El Susi, Fl. Perianu şi A. Luca).Search in Google Scholar

Luca 2018a - S.A. Luca, Some details about the C403 archaeological feature from the site of Turdaş-Luncă, Hunedoara County (III). Petreşti culture I. Preventive excavations of the year 2011, în ActaTS 17 (2018), p. 115-120.Search in Google Scholar

Luca 2019 - S.A. Luca, Un oraş preistoric din Europa. Turdaş-Luncă. Sector A, în BS 26, (2019, vol. I.1) (a colaborat la lucrare: Florentin Perianu).Search in Google Scholar

Luca et Spânu 2001 - S.A. Luca, L.A. Spânu, Istoricul cercetărilor cu privire la aşezarea neolitică de la Turdaş-Luncă (jud. Hunedoara), în Adevărul omeneşte posibil, Oradea (2001), p. 63-80.Search in Google Scholar

Luca et Suciu 2007 - S.A. Luca, C.I. Suciu, Bază de date deschisă (14C) pentru neoliticul şi eneoliticul din zona carpato-danubiană, în N. Ursulescu (ed.), Dimensiunea europeană a civilizaţiei eneolitice est-carpatice, Iaşi (2007), p. 213-228.Search in Google Scholar

Luca et Suciu 2007a - S.A. Luca, C.I. Suciu, Digitizare şi accesibilitate on-line – proiecte în desfăşurare ale centrului de cercetare IPCTE Sibiu, în BrukAM 2 (2007, 1), p. 13-39.Search in Google Scholar

Luca et Suciu 2014 - S.A. Luca, C.I. Suciu, Sistemul de fortificaţii eneolitice de la Turdaş-Luncă, judeţul Hunedoara, România, în Banatica 24 (2014, 1, p. 7-24.Search in Google Scholar

Luca et Suciu 2015 - S.A. Luca, C.I. Suciu, The Eneolithic fortification system of Turdaş-Luncă, Hunedoara Counthy, Romania, în Pradziejowé osady obronne w Karpatach, Krosno (Polonia) (2015), p. 43-60, ISBN 978-83-936970-9-0.Search in Google Scholar

Luca et alii 2009 - S.A. Luca, C.I. Suciu, A. Luca, Incised amulet from Turdaş-Luncă archaeological excavation, în BB 35 (Proceedings: Signs and symbols from Danube Neolithic and Eneolithic; International symposium: The Danube script: Neo-Eneolitic „writing” in Southeastern Europe) (2009), p. 67-76.Search in Google Scholar

Luca et alii 2009a - S.A. Luca, C.I. Suciu, A. Luca, Amuleta incizată din săpăturile arheologice de la Turdaş, în BrukAM 4 (2009, 1), p. 21-30.Search in Google Scholar

Luca et alii 2012 - S.A. Luca, A. Tudorie, M.M. Ciută, Data concerning C164 feature from Turdaş-Luncă (Hunedoara County), în ActaTS 11 (2012), p. 7-21.Search in Google Scholar

Luca et alii 2016 - S.A. Luca, T.B. Sava, D. Păceşilă, O. Gaza, I. Stanciu, G. Sava, B. Ştefan, Date radiocarbon ale nivelului III de la Tărtăria-Gura Luncii (cercetările preventive ale anilor 2014-2015), în Apulum 53 (2016), Alba Iulia, p. 27-34Search in Google Scholar

Luca et alii 2017 - S.A. Luca, Fl. Perianu, S. Chideşa, Câteva amănunte despre complexele arheologice C32-33 din situl de la Turdaş-Luncă, jud. Hunedoara (I). Săpăturile preventive ale anului 2011, în Studia in Honorem Florea Costea. La a 80-a aniversare, Braşov (2017), p. 32-50.Search in Google Scholar

Luca et alii 2017a - S.A. Luca, Fl. Perianu, S. Chideşa, Some Details Regarding the Archaeological Feature C23 from Turdaş-Luncă Site, în ActaTS 16 (2017), p. 21-61.Search in Google Scholar

Luca et alii 2017b - S.A. Luca, T.B. Sava, D. Păceşilă, O. Gaza, I. Stanciu, G. Sava, B. Ştefan, Date radiocarbon din situl arheologic de la Turdaş-Luncă (cercetările preventive ale anului 2011)(1), în Apulum 54 (2017), p. 137-146.Search in Google Scholar

Luca et alii 2017c - S.A. Luca, Fl. Perianu, S. Chideşa, Câteva amănunte despre complexul arheologic C23 din situl de la Turdaş-Luncă, jud. Hunedoara (II). Săpăturile preventive ale anului 2011, în Banatica 27 (2017, 1), p. 247-260.Search in Google Scholar

Luca et alii 2017d - S.A. Luca, Ɨ Fl. Dumitrescu-Chioar, T.B. Sava, D. Păceşilă, O. Gaza, I. Stanciu, G. Sava, B. Ştefan, Date radiocarbon din situl arheologic de la Turdaş-Luncă (cercetările preventive din anul 2011) (II), în AnB(SN) 25 (2017), p. 35-40.Search in Google Scholar

Luca et alii 2018 - S.A. Luca, †Fl. Dumitrescu-Chioar, T. B. Sava, D. Păceşilă, O. Gaza, I. Stanciu, G. Sava, B. Ştefan, Fl. Perianu, Radiocarbon data from the Turdaş-Luncă archaeological site. Petreşti culture (preventive research of 2011) (II), în ActaTS 17 (2018), p. 121-132.Search in Google Scholar

Natea et alii 2012 - Gh.V. Natea, V. Palaghie, S.A. Luca, La Tène discoveries in the settlement of Turdaş-Luncă (Hunedoara County, Romania), în ActaTS, 11 (2012), p. 141-167.Search in Google Scholar

Natea et alii 2013 - Gh.V. Natea, V. Palaghie, S.A. Luca, Descoperiri La Tène în aşezarea de la Turdaş-Luncă, în SUC:SH 10 (2013), p. 19-40.Search in Google Scholar

Roska 1941 - M. Roska, Die Sammlung Szófia von Torma, Cluj (1941).Search in Google Scholar

Yerkes 2009 - R.W Yerkes, A. Gyucha, W. Parkinson, A Multiscalar approach to Modeling the end of the Neolithic on the Great Hungarian Plain using Calibrated Radiovarbon dates, în Radiocarbon 51 (2009, 3), p. 1071-1109.10.1017/S0033822200034123Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo