1. bookVolume 14 (2022): Issue 2 (December 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-8497
First Published
10 Jul 2014
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Some comments on the relationship between text and reality

Published Online: 21 Dec 2022
Volume & Issue: Volume 14 (2022) - Issue 2 (December 2022)
Page range: 1 - 11
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-8497
First Published
10 Jul 2014
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

Bachtin, Michail M.: Román jako dialog. Prague: Odeon 1980. Search in Google Scholar

Barthes, Roland: S/Z.: Prague: Garamond 2007. Search in Google Scholar

Barthes, Roland: An Introduction to the Structural Analysis of Narrative. In: Kyloušek, Petr (ed.): Znak, struktura vyprávění. Výbor z prací francouzskeho strukturalismu. Brno: Host 2008, p. 9 – 43. Search in Google Scholar

Čechová, Mariana: Existenciálna gramatika v Oceáne príbehov. In: Novák, Radomil (ed.): Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Ostrava: University of Ostrava 2012a, p. 227–234. Search in Google Scholar

Čechová, Mariana: K osnove praobrazov strádania v Kathásaritságare. In: Rédey, Zoltán: Modely deficitných svetov v literatúre. Nitra: Constantine the Philosopher University, p. 14–40. Search in Google Scholar

Doležel, Lubomír: Heterocosmica. Fikce a možné světy. Prague: Karolinium 2003. Search in Google Scholar

Foucault, Michel: The Archeology of Knowledge. Prague: Hermann&synové 2002. Search in Google Scholar

Genette, Gérard: Hranice vyprávění. In: Kyloušek, Petr (ed.): Znak, struktura vyprávění. Výbor z prací francouzskeho strukturalismu. Brno: Host 2008, p. 240-256. Search in Google Scholar

Hrabák, Josef: Poetika. Prague: Československý spisovatel 1997. Search in Google Scholar

Chatman, Seymour: Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film. Brno: Host 2008. Search in Google Scholar

Landow, George P.: Hypertext a kritická teorie. In: Biograph, Vol. 2, 1998, Issue 6, p. 11-21. Search in Google Scholar

Lotman, Yuri: The Structure of the Artistic Text. Bratislava: Tatran 1990.1 Search in Google Scholar

Michalovič, Peter: Dal Segno al Fine. Bratislava: Petrus, 2003. Search in Google Scholar

Michalovič, Peter, Minár, Pavel: Úvod do štrukturalizmu a postštrukturalizmu. Bratislava: Iris 1997. Search in Google Scholar

Miko František: Aspekty literárneho textu. Nitra: Faculty of Education, 1989. Search in Google Scholar

Müler, Richard, Šidák, Pavel (eds.): Slovník novější literární teorie. Glosář pojmů. Prague: Academia, 2012. Search in Google Scholar

Nelson, Theodor H.: Literary Machines. Swarthmore, PA., Self-published, 1981. Search in Google Scholar

Nelson, Theodor H.: Myšlenky versus informace. In: Biograph, Vol. 2. 1998, Issue 6, p. 5-9. Search in Google Scholar

Plato: Constitution. Prague: Svoboda 1993. Search in Google Scholar

Plesník, Ľubomír: Existext. In: Litikon, vol. 2, 2017, Issue 1, p. 283-285. Search in Google Scholar

Plesník, Ľubomír: Pragmatická estetika textu. Nitra: University of Pedagogy 1995. Search in Google Scholar

Ricoueur, Paul: Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning. Bratislava: Archa, 1997. Search in Google Scholar

Saussure, Ferdinand de: Course in General Linguistics Prague: Academia, 2007. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD