1. bookVolume 28 (2023): Issue 1 (March 2023)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
Open Access

The Rationale for Economic Migration in Selected Countries of Eurasia with Particular Reference to the Taxation of Individuals (Self-Employed and Non-Business) with Income Tax: An Overview Approach

Published Online: 11 Mar 2023
Volume & Issue: Volume 28 (2023) - Issue 1 (March 2023)
Page range: 241 - 267
Received: 06 May 2022
Accepted: 31 Oct 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish

16 proc. Polaków rozważa emigrację. Dokąd chcą wyjechać?, https://forsal.pl/praca/aktualnosci/artykuly/8304166,emigracja-16-proc-polakow-rozwaza-emigracje-dokad-chca-wyjechac-badanie.html. Search in Google Scholar

Białorusini o Polsce, Rosji i sobie, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2021–01–29/bialorusini-o-polsce-rosji-i-sobie. Search in Google Scholar

Białorusini emigrują do Polski, https://biznes.interia.pl/praca/news-bialorusini-emigruja-do-polski,nId,5312617. Search in Google Scholar

Borszowski P. (ed.), Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami, Warszawa 2020. Search in Google Scholar

Borszowski P., Kopyściańska K., Kopyściański M., Srokosz, W., Zawadzka, P. (eds.), Regulacje prawa finansów publicznych I prawa podatkowego. Podsumowanie stanu obecnego i dynamika zmian, Warszawa 2020, pp. 410–422; Search in Google Scholar

Bradford A., Sharing the Risks and Rewards of Economic Migration, ‘The University of Chicago Law Review’ 2013, vol. 80, no. 1, pp. 29–57. Search in Google Scholar

Brouwer A.E., Mariotti I., van Ommeren J.N., The Firm Relocation Decision: A Logit Model, ‘European Regional Science Association Conference Papers’ 2002, no. 2. Search in Google Scholar

Brzostowska M., Kubiesa P., PIT. Komentarz, Warszawa 2022. Search in Google Scholar

Business in Poland for Ukrainians: How to Pay Lower Taxes, https://uapl.info/biznes-u-polshchi-dliaukraintsiv-iak-platyty-menshi-podatky. Search in Google Scholar

Carby-Hall J., Situation of Economic Migrants from Poland and Other A8 Countries in the European Union Member States, Research Program Prepared for the Ombudsman of the Republic of Poland, vol. I, Warsaw 2008. Search in Google Scholar

Consular Department, Ministry of Foreign Affairs of Viet Nam (2012), Review of Vietnamese Migration Abroad. Search in Google Scholar

COVID-19 Travel Restrictions Output — 4 October 2021, https://migration.iom.int/reports/covid-19-travel-restrictions-output-%E2%80%94–4-october-2021?close=true. Search in Google Scholar

Rocznik Demograficzny, GUS 2021, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2021,3,15.html. Search in Google Scholar

Devereux M.P., Hubbard R.G., Taxing Multinationals, NBER Working Paper 7920, Cambridge 2000.10.3386/w7920 Search in Google Scholar

Doing Business 2020, https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/b/belarus/BLR.pdf. Search in Google Scholar

Doligalski P., Gdzie jest szczyt krzywej Laffera dla najwyższych dochodów w Polsce? Dobrobyt na pokolenia, Raport naukowy 10/2019, https://pdoligalski.github.io/files/raport-podatki.pdf. Search in Google Scholar

Dontsov A.I., Zotova O.Y., Reasons for Migration Decision Making and Migrants Security Notions, ‘Procedia – Social and Behavioral Sciences’ 2013, vol. 86, pp. 76–81.10.1016/j.sbspro.2013.08.528 Search in Google Scholar

Drozdowski E.K., Zasada zdolności płatniczej a polski system podatkowy, Seria Prawo nr 223, Poznań 2018.10.14746/amup.9788323236689 Search in Google Scholar

Economic Migration of Poles IX, https://www.workservice.com/pl/Centrum-prasowe/Raporty/Raport-Migracyjny/Migracje-Zarobkowe-Polakow-IX-listopad-2018. Search in Google Scholar

Edwards C., de Rugy V., International Tax Competition, ‘Economic Freedom of the World, Annual Report 2002. Search in Google Scholar

Emigracja Polaków – Dokąd wyjeżdżają najczęsciej? https://pl.europa.jobs/art-emigracja-polakow-dokad-wyjezdzaja/. Search in Google Scholar

Galka M., Which EU Country Has the Most Citizens Living Abroad? http://metrocosm.com/EU-diaspora-map/. Search in Google Scholar

Gieorgica J.P., Polskie migracje w świetle procesów globalnych, Presscom, Wroclaw 2018. Search in Google Scholar

Glumińska-Pawlic J., (ed.), Działalność gospodarcza w sektorze MŚP. Praktyczne aspekty tworzenia, funkcjonowania I likwidacji przedsiębiorstwa, Warszawa 2020. Search in Google Scholar

Gomułowicz A., Funkcje systemu podatkowego, (in:) A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2022, p. 349. Search in Google Scholar

Gomułowicz A., Prawna formuła kosztu podatkowego, Warszawa 2016. Search in Google Scholar

Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości w polskim systemie podatkowym, ‘Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny’ 1989, vol. 3, pp. 99–130. Search in Google Scholar

Górny A., Kaczmarczyk P., Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Seria: Prace Migracyjne, nr 49, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2003, pp. 2–83. Search in Google Scholar

Górny A., Madej K., Porwit K., Ewolucja czy Rewolucja? Imigracja z Ukrainy do Aglomeracji Warszawskiej z perspektywy lat 2015–2019, https://www.migracje.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/WP123181_end2.pdf. Search in Google Scholar

Górny A., Porwit K., Madej K., Imigranci z Ukrainy w aglomeracji warszawskiej w czasie pandemii COVID-19. Wyniki badania panelowego, https://www.migracje.uw.edu.pl/publikacje/imigranci-z-ukrainy-w-aglomeracji-warszawskiej-w-czasie-pandemii-covid-19-wyniki-badania-panelowego/. Search in Google Scholar

Grabowska-Lusińska I., Okólski M., Migracja z Polski po 1 maja 2004 r.: jej intensywność i kierunki geograficzne oraz alokacja migrantów na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej, CMR Working Papers, No 33/91. Search in Google Scholar

Hanson G.H., The Economic Consequences of the International Migration of Labor, ‘Annual Review of Economics’ 2009, vol. 1, no. 1, pp. 79–208.10.1146/annurev.economics.050708.143247 Search in Google Scholar

Hołda A. (ed.), Zmiany w podatkach i księgowości 2022. Polski Ład, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2022. Search in Google Scholar

https://www.gov.pl/web/udsc/obywatele-bialorusi-w-polsce--raport. Search in Google Scholar

Immigrants in European Society – General Figures, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019–2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_pl. Search in Google Scholar

Information on Taxation of Income of Citizens of the Republic of Belarus, https://netherlands.mfa.gov.by/ru/consular_issues/citizenship/bc0a773a2bb62ebe.html. Search in Google Scholar

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2020, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-czasowej-emigracji-z-polski-w-latach-2004–2020,2,14.html. Search in Google Scholar

International Migrant Stock, https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock. Search in Google Scholar

Kleven H., Taxation and Migration: Evidence and Policy Implications, ‘Journal of Economic Perspectives’ 2020, vol. 34, no. 2, pp. 119–142.10.1257/jep.34.2.119 Search in Google Scholar

Knap Ł., Słodko-kwaśna historia Wietnamczyków w Polsce, “Jestem dumny z polskiego dowodu” https://ksiazki.wp.pl/slodko-kwasna-historia-wietnamczykow-w-polsce-jestem-dumny-z-polskiego-dowodu-6221991721318529a. Search in Google Scholar

Koryś P., Okólski M., Czas globalnych migracji. Mobilność międzynarodowa w perspektywie globalizacji, Seria: Prace Migracyjne, nr 55, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004, pp. 2–29. Search in Google Scholar

Kosek-Wojnar M., Zasady podatkowe w teorii i praktyce, Warszawa 2012. Search in Google Scholar

Law No. 04/2007/QH12 on Personal Income Tax and Article 6 Circular No. 95/2016/TT-BTC on Guidelines for Tax Registration. Search in Google Scholar

Law of 19 December 2002, Tax Code of the Republic of Belarus. Search in Google Scholar

Law of Ukraine No. 2120–IX ‘On Amendments to the Tax Code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine Regarding the Effect of Norms during the Period of Martial Law’, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120–20#Text. Search in Google Scholar

Law of Ukraine No. 889–VI ‘About the Tax to Incomes of Physical Persons’. Search in Google Scholar

Leamer E.E., The Effects of Trade in Services, Technology Transfer and Delocalisation on Local and Global Income Inequality, ‘Asia-Pacific Economic Review’ 1996, pp. 44–60. Search in Google Scholar

Lehmann E., Simula L., Trannoy A., Tax Me If You Can! Optimal Nonlinear Income Tax Between Competing Governments, ‘The Quarterly Journal of Economics’ 2014, vol. 129, pp. 1995–2030.10.1093/qje/qju027 Search in Google Scholar

Leśniak G.J., Lewiatan: Polacy coraz częściej myślą o pracy zagranicą?, prawo.pl, 2 grudnia 2021, https://sip.lex.pl/#/external-news/1795674204?keyword=migracje%20podatkowe&cm=SREST. Search in Google Scholar

Lipniewicz R., Jurysdykcja podatkowa w cyberprzestrzeni, Warszawa 2018 Search in Google Scholar

Litwińczuk H., Międzynarodowe prawo podatkowe, Warszawa 2020. Search in Google Scholar

Litwińczuk H., Opodatkowanie pracowników transgranicznych, ‘PiZS’ 2021, vol. 9, pp. 29–37.10.33226/0032-6186.2021.9.5 Search in Google Scholar

Mączyński D., Międzynarodowe prawo podatkowe, Warszawa 2015. Search in Google Scholar

Majka P., Rydzewska M., Wieleba I.A., Zatrudnianie cudzoziemców. Aspekty prawne, pracownicze i podatkowe. Ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy, Warszawa 2022. Search in Google Scholar

Małecka-Ziembińska E., Efektywność fiskalna podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, Poznań 2012. Search in Google Scholar

Małecka-Ziembińska E., Sprawiedliwy system podatkowy – w poszukiwaniu modelowych rozwiązań, ‘Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach’ 2016, no. 294, pp. 98–107. Search in Google Scholar

Mariański A., Exemptions and reliefs from personal income tax and the principle of tax equity, ‘Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny’ 2021, vol. 83, no. 1, pp. 7–20.10.14746/rpeis.2021.83.1.1 Search in Google Scholar

Mariański A., (Nie)sprawiedliwy polski podatek dochodowy od osób fizycznych, Warszawa 2021. Search in Google Scholar

Mariański A., Źródła przychodów – niesprawiedliwe i skomplikowane różnicowanie opodatkowania dochodu osób fizycznych, ‘Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego’ 2020, no. 10, pp. 22–27.10.33226/0137-5490.2020.10.3 Search in Google Scholar

Mariański A., Tax Exemption According to the Age Criterion and the Principle of Tax Justice, (in:) P. Borszowski, K. Kopyściańska, M. Kopyściański, W. Srokosz, P. Zawadzka (eds.), Regulations of Public Finance Law and Tax Law: Summary of the Current State and Dynamics of Change. Jubilee Book Dedicated to Professor Wieslawa Miemiec, Warsaw 2020, pp. 410–422. Search in Google Scholar

Mariański A., Sprawiedliwość podatkowa w zakresie kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych, ‘Studia Prawno-Ekonomiczne’ 2020, Tom 117, pp. 79–97. Search in Google Scholar

Mariański A. (ed.), Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce, Warszawa 2016. Search in Google Scholar

Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2021. Search in Google Scholar

McGee R.W., The Philosophy of Taxation and Public Finance, Boston/Dordrecht/London 2004.10.1007/978-1-4419-9140-9 Search in Google Scholar

Michalczyk L., Ekonomiczne i społeczne aspekty konkurencji podatkowej w Unii Europejskiej, ‘Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny’ 1976, vol. 1. Search in Google Scholar

Migracje Zarobkowe Polaków IX – listopad 2018, https://www.workservice.com/pl/Centrum-prasowe/Raporty/Raport-Migracyjny/Migracje-Zarobkowe-Polakow-IX-listopad-2018. Search in Google Scholar

Migration and Remittances: Eastern Europe and the Former Soviet Union, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6920. Search in Google Scholar

Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs, Statistical Yearbook of Labor, People with Merit and Social Affairs 2021, Labor and Social Publishing House, 2021. Search in Google Scholar

Moussawi R., Shen K. & Velthuis R., ETF Heartbeat Trades, Tax Efficiencies, and Clienteles: The Role of Taxes in the Flow Migration from Active Mutual Funds to ETFs, ‘SSRN’ 2022, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3744519. Search in Google Scholar

Nasila się imigracja z Białorusi. To pomoże polskiej „mieszkaniówce”?, https://forsal.pl/nieruchomosci/aktualnosci/artykuly/8200371,nasila-sie-imigracja-z-bialorusi.html. Search in Google Scholar

Nita A., Zdolność płatnicza podatnika jako kryterium sprawiedliwego opodatkowania, ‘Kwartalnik Prawa Podatkowego’ 2017, no. 4, pp. 9–27.10.18778/1509-877X.2017.04.01 Search in Google Scholar

Nita A., Teoretyczne i normatywne wyznaczniki sprawiedliwego opodatkowania, ‘Toruński Rocznik Podatkowy’ 2013, pp. 16–30. Search in Google Scholar

Nizioł K., Prawne aspekty polityki podatkowej, Warszawa 2007. Search in Google Scholar

Obcokrajowcy w Polsce. Wiemy, których jest w naszym kraju najwięcej, https://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,27598983,obcokrajowcy-w-polsce-wiemy-ktorych-jest-w-polsce-najwiecej.html. Search in Google Scholar

OECD, Database on Immigrants in OECD and non-OECD Countries: DIOC, https://www.oecd.org/els/mig/dioc.htm. Search in Google Scholar

Olbrycht P., Migracje zarobkowe Polaków – przeszłość i teraźniejszość, https://www.wojsko-polskie.pl/awl/u/3e/b7/3eb7a8cc-bcd8–4d1d-9107–6be9d5265f99/6_pawel_olbrycht.pdf. Search in Google Scholar

Olgiati A., Calvo R., Berkman L., Are Migrants Going Up a Blind Alley? Economic Migration and Life Satisfaction around the World: Cross-National Evidence from Europe, North America and Australia, ‘Social Indicators Research’ 2013, vol. 114, no. 2, pp. 383–404, http://www.jstor.org/stable/24720253.10.1007/s11205-012-0151-4 Search in Google Scholar

Orłowska R., Uwarunkowania i skutki rozwoju migracji ekonomicznych w Unii Europejskiej w świetle wybranych teorii migracji międzynarodowych, Gdańsk 2013. Search in Google Scholar

Orłowski J., Konstytucyjna zasada powszechności opodatkowania – wybrane zagadnienia, ‘Studia Prawnoustrojowe’ 2013, vol. 22, pp. 81–100. Search in Google Scholar

Paszkowicz M.A., Hrynenko A. Causes and Results of Labour Migrations from Ukraine to Poland, ‘Studia Oeconomica Posnaniensia’ 2019, vol. 7, no. 4, pp. 7–26.10.18559/SOEP.2019.4.1 Search in Google Scholar

Personal Income Tax Act of 26 July 1991 (consolidated text Journal of Laws 2021, item 1128, as amended). Search in Google Scholar

Pirozhnik I., External Migration as the Factor of Demographic Safety of Belarus, https://spg.apsl.edu.pl/baza/wydawn/spg13/pirozhnik.pdf. Search in Google Scholar

Polska jako kraj imigracji – kto I w jakim celu przyjeżdża do Polski? Fakty o migracjach na XXI wiek, https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje.ceo.org.pl/files/polska_jako_kraj_imigracji.pdf. Search in Google Scholar

Poles Calculated the Possible Benefits of Refugees from Ukraine for Polish GDP, https://www.yavp.pl/uk/novini/u-polshchi-porakhuvaly-mozhlyvu-koryst-vid-bizhentsiv-z-ukrainy-dlia-polskoho-vvp-20699.html. Search in Google Scholar

Pomorska A., Potrzeba i kierunki reform podatków dochodowych w Polsce, Lublin 2016, pp. 49–50. Search in Google Scholar

Pomorska A., Zakres i instrumenty personalizacji podatkowej (wybrane problemy), (in:) S. Wieteska, M. Wypych (eds.), W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych, Łódź 2009. Search in Google Scholar

Ravenstein E.G., The Laws of Migration, ‘Journal of the Statistical Society of London’ 1885, vol. 48, no. 2.10.2307/2979181 Search in Google Scholar

Razin A., Sadaka E., Tax Competition and Migration: The Race-to-the-Bottom Hypothesis Revisited, ‘CESifo Economic Studies’ 2012, vol. 58, no. 1, pp. 164–180.10.1093/cesifo/ifr029 Search in Google Scholar

Rogalska K., Wietnamski dług. Pracują w Polsce za darmo, nie mają domów, są bici i molestowani, https://noizz.pl/wywiady/kto-przemyca-wietnamczykow-do-polski-ile-kosztuje-przemyt-migrantow-wietnamski-dlug/f9eg5z2. Search in Google Scholar

Rośnie liczba obcokrajowców pracujących w Polsce. Coraz więcej Białorusinów, https://www.money.pl/gospodarka/rosnie-liczba-obcokrajowcow-pracujacych-w-polsce-coraz-wiecej-bialorusinow-6724804642675552a.html. Search in Google Scholar

Quaisser W., Quaisser, Die Osterweiterung der Europäischen Union: Konsequenz für Wohlstand und Beschäftigung in Europa, Bonn 2000. Search in Google Scholar

Sachs J.D., Towards Systemic Regulation of International Migration, ‘National Economy’ 2016, vol. 6, no. 286, pp. 147–154.10.33119/GN/100796 Search in Google Scholar

SG: 1,33 mln uchodźców z Ukrainy przekroczyło polską granicę. 93 proc. to Ukraińcy, https://www.bankier.pl/wiadomosc/SG-1–33-mln-uchodzcow-z-Ukrainy-przekroczylo-polska-granice-93-proc-to-Ukraincy-8294437.html. Search in Google Scholar

Słomka M., Rezydencja i odpowiedzialność podatkowa w podatku dochodowym, ‘Doradca Podatkowy’ 2017, vol. 6, pp. 24–26. Search in Google Scholar

Sokołowski J., Zarządzanie przez podatki, Warszawa 1995. Search in Google Scholar

Sosnowski M., Tax competition and the relocation process, ‘Ekonomia i Prawo’ 2015, vol. 14, no. 1, pp. 33–45.10.12775/EiP.2015.003 Search in Google Scholar

Stiglitz J.E., Economics of the Public Sector, Warsaw 2010. Search in Google Scholar

Szymański W., Efektywność funkcji podatkowych polskiego system podatkowego na przykładzie podatku dochodowego od osób fizycznych, ‘Pieniądze i Więź’ 2015, vol. 3, no. 18, pp. 71–84. Search in Google Scholar

Szypniewski M., Ochrona interesu pracownika delegowanego w ramach świadczenia usług w Unii Europejskiej, Warszawa 2019. Search in Google Scholar

Tax Residency: You Can’t Escape the Family Treasury to An Island, https://ain.ua/ru/2020/12/04/nalogovoe-rezidentstvo-ot-rodnoj-kazny-na-ostrov-ne-sbezhish/. Search in Google Scholar

Taxes in Ukraine. DFL, https://ukraine.trade.gov.pl/pl/f/download/fobject_id:426519. Search in Google Scholar

Tegler E., Funkcje system podatkowego i oceana jego sprawiedliwości, ‘Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica’ 1992, Tom 54, pp. 101–118. Search in Google Scholar

Tendayi E. Achiume, Reimagining International Law for Global Migration: Migration as Decolonization? ‘AJIL Unbound’ 2017, vol. 111, pp. 142–146, https://www.jstor.org/stable/27003718.10.1017/aju.2017.48 Search in Google Scholar

The Influx of People to Ukraine through the Western Border Has Been Going on for Almost a Month, https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/6/687857/. Search in Google Scholar

Thompson R.L., Globalization and the Benefits of Trade, The Federal Reserve Bank of Chicago, ‘Chicago Fed Letter’ 2007, vol. 236. Search in Google Scholar

Tuora-Schwierskott E., Migration and Migration Policies: European Union Law against the Background of Selected National Experiences, Regensburg 2016. Search in Google Scholar

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce. Wyzwania i potencjał integracji 2022, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/Uchodzcy-z-Ukrainy-w-Polsce.html?nc=42. Search in Google Scholar

Ukraińcy i Białorusini w Polsce. Dla nich rok 2021 może być przełomowy, https://www.pulshr.pl/praca-tymczasowa/ukraincy-i-bialorusini-w-polsce-dla-nich-rok-2021-moze-byc-przelomowy,78924.html. Search in Google Scholar

Ukrainians in Poland Can Pay Only Ukrainian Taxes, https://ain.ua/2022/07/19/ukrayinczi-v-polshhi-mozhut-platyty-lyshe-ukrayinski-podatky-brdo/. Search in Google Scholar

Ukrainians in Poland Set Records for Starting Businesses, https://www.yavp.pl/uk/robota-ta-finansi/ukraintsi-v-polshchi-biut-rekordy-z-vidkryttia-pidpryiemnytstva-20667.html. Search in Google Scholar

Wach K., Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Kraków 2005. Search in Google Scholar

Valsiner J., We Are All Migrants, ‘Comparative Migration Studies’ 2022, vol. 10, no. 2.10.1186/s40878-021-00276-8 Search in Google Scholar

Vasylevska H., Macroeconomic Aspects of the Formation of the Tax Environment in Ukraine, ‘Scientific Journals of the Silesian University of Technology, Organization and Management’ 2015, vol. 83. Search in Google Scholar

Zieliński R., Funkcje podatków w doktrynie prawnofinansowej oraz ich znaczenie dla praktyki stanowienia prawa podatkowego, ‘Roczniki Nauk Prawnych’ 2019, vol. 29, no. 1, pp. 115–130, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=785408.10.18290/rnp.2019.29.1-6 Search in Google Scholar

Zolberg A.R., International Migrations in Political Perspective, ‘International Migration Review’ 1981, vol. 15, no. 1 (suppl.), pp. 3–27.10.1177/019791838101501s03 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD