1. bookVolume 28 (2023): Issue 1 (March 2023)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
Open Access

The Migration Crisis on the Polish–Belarusian Border

Published Online: 11 Mar 2023
Volume & Issue: Volume 28 (2023) - Issue 1 (March 2023)
Page range: 103 - 115
Received: 17 May 2022
Accepted: 25 Sep 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish

Act of 21 June 2002 on the State of Emergency (Journal of Laws of 2002, no. 117, item 985). Search in Google Scholar

Act of 14 October 2021, Amending the Act on Aliens and Certain Other Laws (Journal of Laws of 2021, item 1918). Search in Google Scholar

Act of 17 November 2021, Amending the Act on the Protection of the National Border and Certain Other Acts (Journal of Laws of 2021, item 2191). Search in Google Scholar

Amnesty International, Sytuacja w Usnarzu Górnym. Raport z wizyty w dniu 24.08.2021. Search in Google Scholar

Baranowska K., Legalność i dopuszczalność procedury push-back (wywózek) i ocena prób ich legal-izowania w Polsce, (in:) W. Klaus (ed.), Poza prawem. Prawna ocena działań państwa polskiego w reakcji na kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, Warsaw 2021. Search in Google Scholar

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws of 1997, no. 78, item 483). Search in Google Scholar

Convention relating to the status of refugees, done at Geneva on 28 July 1951 (Journal of Laws of 1991, no. 119, item 515). Search in Google Scholar

Czarnota K., Górczyńska M., Gdzie prawo nie sięga. Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z monitoringu sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2022/06/Raport_Gdzie_Prawo_Nie_Siega-HFPC-30062022.pdf. Search in Google Scholar

European Council Meeting (16 December 2021) – Conclusions, Brussels, 16 December 2021, EUCO 22/21. Search in Google Scholar

European Parliament resolution of 7 October 2021 on the situation in Belarus after one year of protests and their violent repression (2021/2881(RSP)). Search in Google Scholar

Fraszka B., Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej: przyczyny, aspekt geopolityczny, narracje, https://warsawinstitute.org/pl/sytuacja-na-granicy-polsko-bialoruskiej-przyczyny-aspekt-geopolityczny-narracje/. Search in Google Scholar

Górski M., Legalność wprowadzenia stanu wyjątkowego i ograniczeń praw obywatelskich nim nałożonych, w tym dotyczących przemieszczania się, (in:) W. Klaus (ed.), Poza prawem. Prawna ocena działań państwa polskiego w reakcji na kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, Warsaw 2021. Search in Google Scholar

Grupa Granica, Kryzys humanitarny na pograniczu polsko-białoruskim, https://www.grupagranica.pl/files/Raport-GG-Kryzys-humanitarny-napograniczu-polsko-bialoruskim.pdf. Search in Google Scholar

Grzebyk P., Czy organizacje humanitarne, np. Polski Czerwony Krzyż, mają prawo działać w strefie stanu wyjątkowego?, (in:) W. Klaus (ed.), Poza prawem. Prawna ocena działań państwa polskiego w reakcji na kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, Warsaw 2021. Search in Google Scholar

Jaroszewicz M, Kindler M., Irregular Migration from Ukraine and Belarus to the EU: A Risk Analysis Study, CMR Working Paper 80/138, April 2015. Search in Google Scholar

Judgment of the Court (Grand Chamber) of 17 December 2020 on the case of European Commission v. Hungary, C 808/18. Search in Google Scholar

Judgment of ECtHR of 23 July 2020, on the case of M.K. and others v. Poland, application nos. 40503/17, 42902/17, and 43643/17. Search in Google Scholar

Judgment of ECtHR of 8 July 2021 on the case of D.A. and others v. Poland, application no. 51246/17. Search in Google Scholar

Judgment of the Supreme Court of 18 January 2022, Ref. I KK 171/21. Search in Google Scholar

Karska E., Kilka uwag o uchodźstwie jako zagadnieniu prawnym, (in:) E. Karska (ed.), Uchodźstwo XXI wieku z perspektywy prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Warsaw 2020. Search in Google Scholar

Karska E., Słowo wstępne, (in:) E. Karska (ed.), Uchodźcy. Aktualne zagadnienia prawa i praktyki, Warsaw 2017. Search in Google Scholar

Karski K., Mielniczek P., The Notion of Hybrid Warfare in International Law and Its Importance for NATO, ‘NATO Legal Gazette’ 2019, Issue 39. Search in Google Scholar

Klaus W., Karanie za pomoc, czyli czy można pociągnąć do odpowiedzialności karnej osoby pomagające przymusowym migrantom i migrantkom na pograniczu, (in:) W. Klaus (ed.), Poza prawem. Prawna ocena działań państwa polskiego w reakcji na kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, Warsaw 2021. Search in Google Scholar

Mikołajczyk B., Jagielski M., ‘Good Change’ and Migration Policy in Poland: In a Trap of Democracy, (in:) V. Stoyanova, S. Smet (eds.), Migrants’ Rights, Populism and Legal Resilience in Europe, Cambridge 2022.10.1017/9781009040396.014 Search in Google Scholar

Półtorak M., Czy można odmówić przyjęcia wniosku o ochronę międzynarodową i kiedy uznaje się go za złożony? (in:) W. Klaus (ed.), Poza prawem. Prawna ocena działań państwa polskiego w reakcji na kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, Warsaw 2021. Search in Google Scholar

Regulation of the Council of Ministers of 2 September 2021 on restrictions on freedoms and rights in connection with the imposition of a state of emergency (Journal of Laws of 2021, item 1613). Search in Google Scholar

Regulation of the Minister of the Interior and Administration of 20 August 2021 amending the regulation on temporary suspension or limitation of the border traffic at certain border crossings (Journal of Laws of 2021, item 1536). Search in Google Scholar

Regulation of the Minister of the Interior and Administration of 30 November 2021 on the imposition of a temporary ban on staying in a specific area in the border zone adjacent to the national border with the Republic of Belarus (Journal of Laws of 2021, item 2193). Search in Google Scholar

Regulation of the Minister of the Interior and Administration of 28 February 2022 on the imposition of a temporary ban on staying in a specific area in the border zone adjacent to the national border with the Republic of Belarus (Journal of Laws of 2022, item 488). Search in Google Scholar

Regulation of the President of the Republic of Poland of 2 September 2021 on the imposition of a state of emergency in the area of a part of the Podlaskie province and a part of the Lubelskie province (Journal of Laws of 2021, item 1612). Search in Google Scholar

Regulation of the President of the Republic of Poland of 1 October 2021 on the extension of a state of emergency imposed in the area of a part of the Podlaskie province and a part of the Lubelskie province (Journal of Laws of 2021, item 1788). Search in Google Scholar

Zdanowicz M., Poland’s Stance on the Refugee and Migration Crisis in the European Union, ‘Białostockie Studia Prawnicze’ 2021, vol. 26, no. 1.10.15290/bsp.2021.26.01.07 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD