1. bookVolume 26 (2021): Issue 5 (December 2021)
    Special issue
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
Open Access

Enforcement of the Obligation to Maintain Contact with a Child

Published Online: 17 Dec 2021
Volume & Issue: Volume 26 (2021) - Issue 5 (December 2021) - Special issue
Page range: 197 - 211
Received: 30 May 2021
Accepted: 29 Aug 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish

Bodio J., Komentarz do art. 59816, (in:) A. Jakubecki (ed.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom I. Art. 1–729, LEX/el. 2019. Search in Google Scholar

Gudowski J., Komentarz do art. 59815, (in:) T. Ereciński (ed.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, Warsaw 2016. Search in Google Scholar

Gudowski J., Komentarz do art. 59816, (in:) T. Ereciński (ed.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, Warsaw 2016. Search in Google Scholar

Holewińska-Łapińska E., Postępowania w sprawach o wykonywanie kontaktów z dzieckiem umorzone na podstawie art. 59820 k.p.c., Warsaw 2016. Search in Google Scholar

Holewińska-Łapińska E., Sędziowska ocena efektywności stosowania przepisów o wykonywaniu kontaktów z dzieckiem (art. 59815–59820 k.p.c.) i ich adekwatności do potrzeb praktyki w świetle wyników badania ankietowego, “Prawo w działaniu. Sprawy cywilne” 2016, no. 25. Search in Google Scholar

Krakowiak M., Nakaz zapłaty sumy pieniężnej w nowym postępowaniu o wykonywanie kontaktów z dzieckiem, “Transformacje Prawa Prywatnego” 2013, no. 3. Search in Google Scholar

Marszałkowska-Krześ E., Komentarz do art. 59816, (in:) E. Marszałkowska-Krześ (ed.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2012. Search in Google Scholar

Sokołowski T., Charakter prawny osobistej styczności rodziców z dzieckiem, “Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2000, z. 2. Search in Google Scholar

Stojanowska W., Komentarz do art. 113, (in:) W. Stojanowska, M. Kosek, Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza. Wykładnia, Warsaw 2011. Search in Google Scholar

Zajączkowska-Burtowy J., Kontakty z dzieckiem. Prawa i obowiązki, Rozdział I. Zagadnienia ogólne związane z problematyką kontaktów z dzieckiem. 1. Istota oraz cele instytucji. 1.1. Istota instytucji, Warsaw 2020, LEX/el. 2021. Search in Google Scholar

Zajączkowska-Burtowy J., Kontakty z dzieckiem rodziców żyjących w rozłączeniu, (in:) M. Andrzejewski (ed.), Status osób małoletnich – piecza zastępcza, kontakty, przysposobienie, Warsaw 2020. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD