1. bookVolume 26 (2021): Issue 5 (December 2021)
    Special issue
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
access type Open Access

Enforcement of the Obligation to Maintain Contact with a Child

Published Online: 17 Dec 2021
Volume & Issue: Volume 26 (2021) - Issue 5 (December 2021) - Special issue
Page range: 197 - 211
Received: 30 May 2021
Accepted: 29 Aug 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
Abstract

A child needs contact with both parents to be able to live normally and develop properly. This contact is ensured when the parents are living together. In the event that the parents are separated, and in the event of disagreement as to maintaining contact with the child, the contact is determined by the courts. Sometimes, however, in order to enforce this contact, it is necessary to threaten or impose a financial sanction. The question arises whether such forced contact with the child fulfils its role and serves the child’s well-being.

Keywords

Bodio J., Komentarz do art. 59816, (in:) A. Jakubecki (ed.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom I. Art. 1–729, LEX/el. 2019. Search in Google Scholar

Gudowski J., Komentarz do art. 59815, (in:) T. Ereciński (ed.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, Warsaw 2016. Search in Google Scholar

Gudowski J., Komentarz do art. 59816, (in:) T. Ereciński (ed.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, Warsaw 2016. Search in Google Scholar

Holewińska-Łapińska E., Postępowania w sprawach o wykonywanie kontaktów z dzieckiem umorzone na podstawie art. 59820 k.p.c., Warsaw 2016. Search in Google Scholar

Holewińska-Łapińska E., Sędziowska ocena efektywności stosowania przepisów o wykonywaniu kontaktów z dzieckiem (art. 59815–59820 k.p.c.) i ich adekwatności do potrzeb praktyki w świetle wyników badania ankietowego, “Prawo w działaniu. Sprawy cywilne” 2016, no. 25. Search in Google Scholar

Krakowiak M., Nakaz zapłaty sumy pieniężnej w nowym postępowaniu o wykonywanie kontaktów z dzieckiem, “Transformacje Prawa Prywatnego” 2013, no. 3. Search in Google Scholar

Marszałkowska-Krześ E., Komentarz do art. 59816, (in:) E. Marszałkowska-Krześ (ed.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2012. Search in Google Scholar

Sokołowski T., Charakter prawny osobistej styczności rodziców z dzieckiem, “Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2000, z. 2. Search in Google Scholar

Stojanowska W., Komentarz do art. 113, (in:) W. Stojanowska, M. Kosek, Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza. Wykładnia, Warsaw 2011. Search in Google Scholar

Zajączkowska-Burtowy J., Kontakty z dzieckiem. Prawa i obowiązki, Rozdział I. Zagadnienia ogólne związane z problematyką kontaktów z dzieckiem. 1. Istota oraz cele instytucji. 1.1. Istota instytucji, Warsaw 2020, LEX/el. 2021. Search in Google Scholar

Zajączkowska-Burtowy J., Kontakty z dzieckiem rodziców żyjących w rozłączeniu, (in:) M. Andrzejewski (ed.), Status osób małoletnich – piecza zastępcza, kontakty, przysposobienie, Warsaw 2020. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo