1. bookVolume 26 (2021): Issue 4 (December 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
Open Access

Government Fund for Local Investments – Legal Aspects of Financial Support for Local Government Investment Projects during the COVID-19 Pandemic

Published Online: 26 Nov 2021
Volume & Issue: Volume 26 (2021) - Issue 4 (December 2021)
Page range: 139 - 162
Received: 13 Jun 2021
Accepted: 10 Sep 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
Abstract

The effects of the COVID-19 pandemic in the form of a reduction in the own revenue of local government units and the corresponding reduction in their expenditure, including asset expenditure, were the determining factor for the introduction of extraordinary and temporary mechanisms to minimise this negative phenomenon from 2020. One of such solutions is the Government Fund for Local Investments, separated within the state special-purpose fund - the COVID-19 Counteracting Fund. The aim of this study is to establish the legal status of the Government Fund for Local Investments (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - RFIL). The hypothesis about the temporary nature of this fund and its close relations with the COVID-19 Counteracting Fund has been verified as being true. It has been established that the RFIL does not have its own sources of revenue, and its financial resources are the result of separating a certain amount of funds accumulated in the account of the COVID-19 Counteracting Fund, which means it is, in fact, its sub-fund with clearly defined tasks to be performed. The RFIL-provided support is non-returnable, and its only beneficiaries are local government units. The resources transferred from this fund may only be used for the implementation of investment projects or for meeting asset expenses. The study uses the legal-dogmatic method and, additionally, the statistical analytical method, to present specific numerical values reflecting the importance of the RFIL support in relation to the own revenue of local government units.

Keywords

Bański J., Rola infrastruktury turystycznej w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, (in:) C. Jastrzębski (ed.), Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich, Kielce 2014. Search in Google Scholar

Chojna-Duch E., Prawo finansowe. Finanse publiczne, Warsaw 2017. Search in Google Scholar

Dziedziak B., Ostrowska A., Witalec W., Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego, Warsaw 2020. Search in Google Scholar

Flis J., Swianiewicz P., Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – reguły podziału, Warsaw 2021, www.batory.org.pl. Search in Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2019. Analizy statystyczne, Warsaw 2020. Search in Google Scholar

Kosikowski C., Naprawa finansów publicznych w Polsce, Białystok 2011. Search in Google Scholar

Kozłowski W., Kryteria analizy inwestycji infrastruktury komunalnej, „Studia i Prace WNEiZ US” 2017, no. 48/1.10.18276/sip.2017.48/1-04 Search in Google Scholar

Malinowska I., Źródła prawa w Konstytucji RP z 1997 roku, „Przegląd Sejmowy” 2017, no. 6. Search in Google Scholar

Ofiarska M., Ofiarski Z., Administrowanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego funduszami wspierającymi rozwój lokalnej przedsiębiorczości w Polsce – wybrane aspekty prawne, (in:) J. Ryszka, C. Woźniak (eds.), Prawnoadministracyjne regulacje samorządności i zarządzania państwem w Unii Europejskiej, Opole 2006. Search in Google Scholar

Pest P., Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych, Warsaw 2016. Search in Google Scholar

Rudka R., Kocemba E., Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – podział środków w powiatach, „Analizy Samorządowe” 2021, no. 13, Warsaw 2021. Search in Google Scholar

Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018. Search in Google Scholar

Sawicka K., Komentarz do art. 236, (in:) Z. Ofiarski (ed.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warsaw 2020. Search in Google Scholar

Stankiewicz J., Debudżetyzacja finansów państwa, Białystok 2007. Search in Google Scholar

Sześciło D., Gąsiorowska A., Łapszyński R., Zakroczymski S., Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: każdemu według potrzeb czy według barw politycznych?, Warsaw 2020, www.batory.org.pl. Search in Google Scholar

Szołno-Koguc J., Funkcjonowanie funduszy celowych w Polsce w świetle zasad racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, Lublin 2007. Search in Google Scholar

Widz M., Ocena atrakcyjności infrastruktury turystycznej Tunezji metodą wielowymiarowej analizy porównawczej, „Annales UMCS – Polonia – Sectio B” 2019, vol. LXXIV.10.17951/b.2019.74.0.175-191 Search in Google Scholar

Witkowski K., Inwestycje infrastrukturalne w realizacji usług publicznych „Studia Lubuskie” 2011, vol. VII. Search in Google Scholar

Wronkowska S., Zieliński M., Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., Warsaw 2012. Search in Google Scholar

Zaleśny J., Specyfika aktów prawnych o mocy wewnętrznego obowiązywania, „Studia Politologiczne” 2009, vol. 14. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo