1. bookVolume 25 (2020): Issue 1 (March 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
Open Access

Admissibility to Employ an Academic Teacher on the Basis of a Contract for Specific Work

Published Online: 19 Aug 2021
Volume & Issue: Volume 25 (2020) - Issue 1 (March 2020)
Page range: 11 - 21
Received: 10 Dec 2019
Accepted: 31 Jan 2020
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish

Brzozowski A., (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis 2018. Search in Google Scholar

Brzozowski A., (w:) J. Rajski (red.), System prawa prywatnego, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, t. 7, Legalis. Search in Google Scholar

Gutowski M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis 2019. Search in Google Scholar

Klein A., Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław 2005. Search in Google Scholar

Wieczorek M., Dopuszczalność zawierania umów cywilnoprawnych jako prawnych podstaw prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej, „Labor et Educatio” 2015, nr 3. Search in Google Scholar

Żelechowski Ł., (w:) K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2017. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD