1. bookVolume 7 (2017): Issue 2 (December 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2084-1264
First Published
09 Apr 2014
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

The Authentication of Information in Egovernment in Administrative Law in Poland

Published Online: 17 Oct 2018
Volume & Issue: Volume 7 (2017) - Issue 2 (December 2017)
Page range: 58 - 65
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2084-1264
First Published
09 Apr 2014
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

Bhatnagar Subhash, E-Government: From Vision to Implementation - A Practical Guide With Case Studies (Sage Publication 2004)Search in Google Scholar

Błażewski Maciej, ‘E-administracja jako narzędzie komunikacji w procesie budowlanym’ (2015) 4 (2) Folia Iuridica Universitatis WratislaviensisSearch in Google Scholar

Bogucki Dariusz., ‘Jaka będzie przyszłość elektronicznej administracji? Część I - trendy’ (2011) 1 Czas InformacjiSearch in Google Scholar

Modzelewska Ewa, ‘Światowe trendy w projektowaniu e-usług dla administracji publicznej’ (2012) 1 Czas InformacjiSearch in Google Scholar

Pawluczuk Andrzej, Drożdżewicz Paulina, Grudzińska Ewelina, Hołubowicz Kamil, ‘Strony internetowe urzędów gmin jako element wsparcia e administracji w gminie’ (2014) 5 Samorząd TerytorialnySearch in Google Scholar

Seifert Jeffrey W, ‘A Primer on E-Government: Sectors, Stages, Opportunities’ in Rachel B. Ventura (ed) E-government in High Gear (Nova Science Publishers, Inc 2008)Search in Google Scholar

Szewc Tomasz, ‘Administracja wobec rozwoju e-usług’ (2012) 7-8 Przegląd Prawa PublicznegoSearch in Google Scholar

Szpor Grażyna, ‘Komentarz do art. 25’,’ in Grażyna Szpor, Czesław Martysz, Kajetan Wojsyk, (eds) Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz (Wolters Kluwer Polska 2015)Search in Google Scholar

Świtała Krzysztof, ‘Prawnoadministracyjne aspekty problematyki bezpieczeństwa informacji w podmiotach publicznych‘ (2013) 10 Przegląd Prawa PublicznegoSearch in Google Scholar

Tabor Michał, ‘Dokument elektroniczny w administracji publicznej - czas na zmiany’ (2010) 2 Czas InformacjiSearch in Google Scholar

Telecka Kinga, ‘Skuteczne doręczenie elektronicznych dokumentów i oferty w postaci elektronicznej zamawiającemu będącemu podmiotem publicznym’ (2011) 1 Czas InformacjiSearch in Google Scholar

Wiewiórowski Wojciech Rafał, ‘Rewolucja 2010? Czy nowelizacja ustawy o informatyzacji może pchnąć polski e-government na nowe tory?’ (2010) 2 Czas InformacjiSearch in Google Scholar

Zalipski Sebestian Paweł, ‘Są nowe akty wykonawcze do informatyzacji, czyli ePUAP-ką po łapkach’ (2011) 2 Czas Informacji.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD