1. bookVolume 2 (2013): Issue 2 (December 2013)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
08 Sep 2012
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

Viscoelastic Model for the Rigid Body Vibrations of a Viaduct Depending on the Support Devices’ Rheological Model

Published Online: 06 Feb 2015
Page range: 1 - 10
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
08 Sep 2012
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

Lucrarea abordează comportarea unui model de solid-rigid cu anumite simetrii structurale. Aceste simetrii permit simplificarea calculelor (ecuaţii de mişcare) şi, deci, a modelelor matematice. Dacă solidul rigid este conectat la structură prin patru legături elastice, modelul rămâne încă simplu şi uşor de rezolvat, vibraţiile putând fi decuplate în patru subsisteme de mişcare.

Cuvinte cheie

[1] P. BRATU: “Vibraţiile sistemelor elastice”, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000.Search in Google Scholar

[2]. P.BRATU: “Izolarea şi amortizarea vibraţiilor la utilajele de construcţii”, Redacţia publicaţiilor pentru construcţii, Bucureşti, 1982.Search in Google Scholar

[3]. P. BRATU: “Sisteme elastice de rezemare pentru maşini şi utilaje”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1990.Search in Google Scholar

[4]. P.BRATU, N. DRAGAN : “L'analyse des mouvements désaccouplés appliquée au modèle de solide rigide aux liaisons élastiques”, Analele Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, Fascicula XIV, 1997.Search in Google Scholar

[5]. GH. BUZDUGAN, L. FETCU, M. RADEŞ: “Vibraţii mecanice”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.Search in Google Scholar

[6]. GH. BUZDUGAN: “Izolarea antivibratorie ”, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1993.Search in Google Scholar

[7]. N. DRAGAN : “Contribuţii la analiza şi optimizarea procesului de transport prin vibraţii - teză de doctorat”, Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi, 2001.Search in Google Scholar

[8]. C.M. HARRIS, C.E .CREDE: “Şocuri şi vibraţii” vol. I-III, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1967-1969Search in Google Scholar

[9]. D. INMAN: “Vibration with Control”, John Wiley and Sons Ltd., New Jersey, 2006.Search in Google Scholar

[10]. S. RAO: “Mechanical Vibrations” Fourth Edition, Pearson Education Inc., New Jersey, 2004.Search in Google Scholar

[11]. M. RĂDOI, E. DECIU: “Mecanica”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977.Search in Google Scholar

Plan your remote conference with Sciendo