1. bookVolume 25 (2017): Issue 1 (March 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-5289
First Published
16 May 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

The Activities of Local Governments in the Revitalization of Public Space in Bulgaria and Poland

Published Online: 12 Apr 2017
Volume & Issue: Volume 25 (2017) - Issue 1 (March 2017)
Page range: 103 - 111
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-5289
First Published
16 May 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

BELNIAK S., 2008, A Partnership of Public and Private Sectors as a Model for the Implementation of Urban Revitalization Projects, Journal Of European Real Estate Research, Vol. 1, No. 2.10.1108/17539260810918712Search in Google Scholar

BODNAR J., 2015, Reclaiming Public Space, Urban Studies, September 2015, Vol. 52, No. 12, pp. 2090-2104.10.1177/0042098015583626Search in Google Scholar

COLLET A., 2012, Montreuil, <<le 21e arrondissement de Paris>>? La gentrification ou la fabrication d’un quartier ancient de centre-ville, Actes de la recherché en Sciences Sociales, Centre-villes, modèles, lutes, pratiques, décembre 2012, 195, SEUIL, pp. 13-37.10.3917/arss.195.0012Search in Google Scholar

CZORNIK M., 2004, Miasto: ekonomiczne aspekty funkcjonowania (City: Economic Aspects of Functioning), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.Search in Google Scholar

Jak przetworzyć Miejsce. Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych (How to Convert a Place. A Handbook on Successful Public Spaces Creation), http://www.sak.org.pl/data/file/jak_przetworzyc_miejsce_429.pdf (dostęp 05 maja 2015).Search in Google Scholar

KILJAŃSKA P., 2014, Prognostyczna ocena efektywności społeczno-ekonomicznej przedsięwzięć rewitalizacyjnych na przykładzie projektu ICHOT - Brama Poznania” (Prognostic Assestment of Socio- Economic Effectiveness of Revitalization Activities Based on ICHOT-Porta Posnania Project), praca dyplomowa (promotor - dissertation advisor - S. Palicki), mpm, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.Search in Google Scholar

PALICKI S., 2007, Rewitalizacja na tle innych przejawów odnowy miast (Revitalization as the One of the Aspects of Urban Renewal), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Journal of the Polish Real Estate Scientific Society), Vol. 15, No. 1-2, pp. 189-198.Search in Google Scholar

POIESI, F., CAVALLARO, A., 2015, Predicting and Recognizing Human Interactions in Public Spaces, Journal of Real-Time Image Processing, Volume: 10, Issue: 4, pp. 785-803.10.1007/s11554-014-0428-8Search in Google Scholar

IGN (Institute for Real Estate Management), Polityka mieszkaniowa miasta Poznania na lata 2012-2022 (Housing Policy of Poznan City for the period 2012-2022), Instytut Gospodarki Nieruchomościami, Katowice, 2012.Search in Google Scholar

REKOWSKI M., 2011, Mikroekonomia (Microeconomics), Wydawnictwo Akademia, Poznań.Search in Google Scholar

SMITH N., 1987, Gentrification and the Rent Gap, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 77, Issue 3, pp. 462-478. Contested Public Spaces, American Journal of Community Psychology, Vol.56, Issue: 3-4, pp. 368-382.10.1111/j.1467-8306.1987.tb00171.xSearch in Google Scholar

TROJANEK M., Strategic Municipal Real Estate Management, Journal of International Studies, Vol. 8, No. 2, 2015, pp. 9-17.10.14254/2071-8330.2015/8-2/1Search in Google Scholar

TROJANEK M., 2014, Zmiany wpływów z nieruchomości w dochodach miasta Poznania w latach 2001-2012 (Changes in Revenues from Real Estates in Poznań City in the Period 2001-2013), Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014, ss. 457-469.Search in Google Scholar

VAN CRIEKINGEN M., DECROLY J. M., 2003: Revisiting the Diversity of Gentrification: Neighbourhood Renewal Processes in Brussels and Montreal, Urban Studies, Vol. 40, No 12, 2451-2468.10.1080/0042098032000136156Search in Google Scholar

WOJEWNIK-FILIPKOWSKA A., 2012, Inwestycje w procesie odnowy miast - koncepcja oceny efektywności projektów (Investments in the Process of Urban Regeneration - Concept of Assessing Project Effectivness), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Journal of the Polish Real Estate Scientific Society), Vol. 20, No. 3, pp. 247-259.Search in Google Scholar

ZHENG, S., KAHN, M. E., 2013, Does Government Investment in Local Public Goods Spur Gentrification? Evidence from Beijing, Real Estate Economics, Spring 2013, Vol. 41, Iss. 1, pp. 1-28.10.1111/j.1540-6229.2012.00339.xSearch in Google Scholar

ZIOBROWSKI Z., Rewitalizacja miast polskich - podsumowanie projektu (Polish Urban Revitalization - Project Summary), I Kongres Rewitalizacji Miast Polskich, Kraków, 2010, http://www.sgh.waw.pl/katedry/kin/wydarzenia/poznan/projekt_irm.pdf (dostęp 15 września 2012).Search in Google Scholar

ŹRÓBEK-RÓŻAŃSKA A., 2011, Uwarunkowania prawne gospodarki nieruchomościami w gminie w aspekcie kształtowania jej rozwoju (Legal Conditionings Concerning Real Estate Management in a Commune in View of its Development), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Journal of the Polish Real Estate Scientific Society), Vol. 19, No. 2, pp. 39-48. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo