1. bookVolume 7 (2017): Issue 1 (December 2017)
    World of Slavs
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-9391
First Published
15 Dec 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

“Tetiček” and his concept of democracy. Analysis of the issue based on the book of Professor Marek Bankowicz entitled Demokracja według T.G. Masaryka (Democracy according to T.G. Masaryk)

Published Online: 04 Apr 2018
Volume & Issue: Volume 7 (2017) - Issue 1 (December 2017) - World of Slavs
Page range: 399 - 415
Received: 12 Jan 2017
Accepted: 27 Feb 2017
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-9391
First Published
15 Dec 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Bankowicz M., Demokraci i dyktatorzy: przywódcy polityczni współczesnego świata, Kraków 1993.Search in Google Scholar

Bankowicz M., Demokracja według T.G. Masaryka, Kraków 2015.Search in Google Scholar

Bankowicz M., Demokracja, zasady, procedury instytucje, Kraków 2006.Search in Google Scholar

Bankowicz M., Kulisy totalitaryzmu: polityczna teoria dyktatury proletariatu, Kraków 1995.Search in Google Scholar

Bankowicz M., System władzy państwowej Czechosłowacji i Czech. Studium instytucjonalno-polityczne, Kraków 1998.Search in Google Scholar

Bankowicz M., Tomasz G. Masaryk – apostoł demokracji, “Tygodnik Powszechny” 29 IX 1991, No. 39.Search in Google Scholar

Bankowicz M., Zamach stanu: studium teoretyczne, Kraków 2003.Search in Google Scholar

Bankowicz M., Zlikwidowane państwo; ze studiów nad polityką Czechosłowacji, Kraków 2003.Search in Google Scholar

Batowski H., Zdrada monachijska, Poznań, 1973.Search in Google Scholar

Čapek K., Rozmowy z T.G. Masarykiem, trans. by P. Godlewski, Warszawa 2014.10.31338/uw.9788323518488Search in Google Scholar

Čapek K., Talks with T.G. Masaryk, New York 1953.Search in Google Scholar

Gruchała J., Tomasz G. Masaryk, Wrocław 1996.Search in Google Scholar

Hajek J.H., T.G. Masaryk, Revisited. A Critical Assessment, New York 1983.Search in Google Scholar

Kaczorowski A., Przestrogi Masaryka, [in:] Rozmowy z Tomaszem Garriguem Masarykiem, Wrocław 2015.Search in Google Scholar

Kilias J., Naród a idea narodowa. Nacjonalizm T.G. Masaryka, Warszawa 1998.Search in Google Scholar

Łuszczyński A., Myśl polityczno-prawna Tomasza G. Masaryka jako rodzaj mitu państwowotwórczego, Rzeszów 2013.Search in Google Scholar

Masaryk T.G., O Bolszewiźmie, trans. by A. Czerny, Warszawa 1922.Search in Google Scholar

Masaryk T.G., Rewolucja światowa, trans. and edit. by W.M. Kozłowski, n.d.Search in Google Scholar

Masaryk T.G., Rewolucja światowa, Warszawa-Poznań-Kraków-Lwów-Stanisławów, n.d.Search in Google Scholar

Masaryk T.G., Słowianie po wojnie, trans. by i wstęp O. Ortwin, Lwów 1924.Search in Google Scholar

Schmidt-Hartmann E., Thomas G. Masaryk’s Realism. Origins of a Czech Political Concept, München 1984.Search in Google Scholar

Stanovy, www.hrad.cz/cs/ceska-republika/statni-vyznamenani/ceska-a-slovenska-federativnirepublika/rad-t.-g.-masaryka/stanovy [access on: 10.01.2017].Search in Google Scholar

Szporluk R., The Political Thought of Thomas G. Masaryk, New York 1981.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD