1. bookVolume 7 (2017): Issue 1 (December 2017)
    World of Slavs
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-9391
First Published
15 Dec 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Serbian nation and its problems from the perspective of Polish nationalists in the early 21st century

Published Online: 04 Apr 2018
Volume & Issue: Volume 7 (2017) - Issue 1 (December 2017) - World of Slavs
Page range: 205 - 232
Received: 05 Feb 2016
Accepted: 20 Dec 2016
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-9391
First Published
15 Dec 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Bodakowski J., Siła twórcza etno mitu, „Szczerbiec” January/March 2005, No. 1-2 (142-143), “Hobbit” 20.Search in Google Scholar

Dawidowicz A., Narodowe Odrodzenie Polski. Oblicze ideowe nacjonalistycznej partii politycznej, “Polityka i Społeczeństwo” 2014, 3(12).Search in Google Scholar

Kosowo jest serbskie! – ale dlaczego?, “Autonom.pl. Portal niezależnych nacjonalistów”, http://www.autonom.pl/?p=121 [access on: 23.09.2015].Search in Google Scholar

Laughland J., Trybunał brudnych sztuczek, “Szczerbiec” August/October 2004, No. 4-6 (139-141).Search in Google Scholar

Lewandowski M., Na szlaku idei. Nacjonalizm Narodowego Odrodzenia Polski w świetle analizy zawartości pisma “Szczerbiec”, Radzyń Podlaski 2004.Search in Google Scholar

Maj E., Myśl narodowa i nacjonalistyczna, [in:] Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe, edit. E. Maj, A. Wójcik, Lublin 2008.Search in Google Scholar

MW na manifestacji w obronie serbskiego Kosowa, http://mw.org.pl/2011/03/mw-na-manifestacji-w-obronie-serbskiego-kosowa/ [access on: 22.09.2015].Search in Google Scholar

Pacuła P., Kosowo: problemy teraźniejszości i wyzwania przyszłości, “Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, No. 22.Search in Google Scholar

Serbskie zbrodnie wojenne, “Szczerbiec” 1999, No. 8-10 (94-124).Search in Google Scholar

„Serbskie Kosowo – polski Śląsk” – narodowcy manifestowali w Białymstoku, “Nacjonalista. pl. Dziennik Narodowo-Radykalny”, http://www.nacjonalista.pl/2013/02/18/serbskiekosowo-polski-slask-narodowcy-manifestowali-w-bialymstoku/ [access on: 23.09.2015].Search in Google Scholar

Smith A.D., Nacjonalizm. Teoria, ideologia, historia, Warszawa 2007.Search in Google Scholar

Szablak A., 66 + 54 = 120, “Szczerbiec” March/May 2002, No. 3-4 (123-124).10.1016/S1386-5056(02)00120-XSearch in Google Scholar

Tokarz G., Ruch narodowy w Polsce w latach 1989-1997, Wrocław 2002.Search in Google Scholar

Tomasiewicz J., Ugrupowania neoendeckie w III Rzeczypospolitej, Toruń 2003.Search in Google Scholar

Warszawa: III marsz za serbskie Kosowo, “Autonom.pl. Portal niezależnych nacjonalistów”, http://autonom.pl/?p=4355 [access on: 23.09.2015].Search in Google Scholar

Warszawa, Ostrawa: Nacjonaliści za serbskim Kosowem – solidarność naszą bronią, “Nacjonalista. pl. Dziennik Narodowo-Radykalny”, http://www.nacjonalista.pl/2014/02/18/warszawa-ostrawa-nacjonalisci-za-serbskim-kosowem-solidarnosc-nasza-bronia/ [access on: 23.09.2015].Search in Google Scholar

Wrocław: Polski Śląsk – serbskie Kosowo. Przeciwko polityce UE i NATO, “Nacjonalista.pl. Dziennik Narodowo-Radykalny”, http://www.nacjonalista.pl/2014/02/25/wroclaw-polskislask-serbskie-kosowo-przeciwko-polityce-ue-i-nato/ [access on: 23.09.2015].Search in Google Scholar

Zadura D., “Sloboda ili Smrt” jest ich hasłem, “Templum Novum” 2007/2008, No. 7.Search in Google Scholar

Zawsze serbskie jest Kosowo, http://mwmazowsze.bloog.pl/id,3696621,title,Zawsze-serbskie-jest-Kosowo,index.html?smoybbtticaid=615a1f [access on: 22.09.2015].Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo