1. bookVolume 127 (2017): Issue 4 (December 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
23 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Selected health behaviours of type 2 diabetes patients

Published Online: 25 Jul 2018
Page range: 155 - 158
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
23 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Introduction. Type 2 diabetes is a chronic disease with an epidemic character. Its prevalence is associated with lifestyle, many environmental factors, and genetic determinants. Implementation of diet therapy is the basis for treatment of the disease.

Keywords

1. Mędrela-Kuder E, Bis H. Porównanie aktywności fizycznej i diety u kobiet i mężczyzn chorych na cukrzycę typu 2. Med Ogólna Nauki Zdr. 2014;20(1):31-3.Search in Google Scholar

2. Araszkiewicz A, Piasecka D, Wierusz-Wysocka B. Ocena wiedzy pacjentów z typem 2 cukrzycy na temat przewlekłych powikłań choroby. Now Lek. 2012;81(2):158-63.Search in Google Scholar

3. Świrska J, Fedurek D, Zwolak A. The knowledge of dietary rules among patients with diabetes. J Educ Health Sport. 2017;7(5):419-35. doi http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.80071710.5281/zenodo.800717Open DOISearch in Google Scholar

4. Stupnicki R. Analiza i prezentacja danych ankietowych. Warszawa: Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego; 2003.Search in Google Scholar

5. Stanisz A. Przystępny kurs statystyki na przykładach z medycyny z wykorzystaniem programu Statistica. Kraków: Statsoft; 2006.Search in Google Scholar

6. PTD, Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2017. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Diabetol Prakt. 2017;3(A):1-82.Search in Google Scholar

7. Kalinowski P, Bojakowska U, Kowalska M.E. Ocena wiedzy pacjentów o powikłaniach cukrzycy. Med Ogólna Nauki Zdr. 2012;18(4):302-7.Search in Google Scholar

8. Kurowska K, Nowakowska K. Poczucie koherencji a stan posiadanej wiedzy o chorobie u osób z rozpoznaniem cukrzycy typu 2. Diabetol Prakt. 2011;12(2):71-7.Search in Google Scholar

9. Dudzińska M, Tarach JS, Malicka J, et al. Assessment of changes in self-control among patients with type 2 diabetes after the introduction of insulin therapy – a prospective study. Fam Med Primary Care Rev. 2013;15(3):315-7.Search in Google Scholar

10. Włodarek D, Głąbska D. Zwyczaje żywieniowe osób chorych na cukrzycę typu 2. Diabetol Prakt. 2010;11(1):17-23.Search in Google Scholar

11. Kurowska K, Frąckowiak M. Wsparcie społeczne a radzenie sobie w przewlekłej chorobie na przykładzie cukrzycy typu 2. Diabetol Prakt. 2010;11(3):101-7.Search in Google Scholar

12. Szypnicka M, Sińska B. Ocena wpływu wiedzy pacjentów o żywieniu na skuteczność leczenia dietetycznego cukrzycy. Med Metab. 2013;17(3):35-40.Search in Google Scholar

13. Zielke M, Reguła J. Sposób żywienia i aktywność fizyczna a wskaźniki antropometryczne chorych na cukrzycę typu 2. Żyw Człow Metab. 2007;34:1122-6.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo