1. bookVolume 127 (2017): Issue 4 (December 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
23 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Health-related behavior patterns of cancer patients determined by socio-demographic variables

Published Online: 25 Jul 2018
Page range: 151 - 154
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
23 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Introduction. Health practices have been a subject of theoretical and empirical discussions among experts from various fields of knowledge. They are analyzed more and more closely, regarding their connection with specific diseases. Because cancer is one of the main causes of death in Poland, it is very important to learn more about pro-health behaviors undertaken by cancer patients.

Keywords

1. Gochman DS. Health behavior: Plural perspectives. In: D. S. Gochman (ed). Health behavior: Emerging research persprctives. New York: Plenum; 1988. p. 3-17.Search in Google Scholar

2. Babiarczyk B, Małutowska-Dudek B. Ocena zachowań zdrowotnych podejmowanych przez pacjentów z nadciśnieniem tętniczym hospitalizowanych i leczonych ambulatoryjnie. Pol Prz Nauk Zdr. 2016;1(46):29-35.Search in Google Scholar

3. Żołnierczuk-Kieliszek D. Zachowania zdrowotne i ich związek ze zdrowiem. In: B. T. Kulik, M. Latalski (ed). Zdrowie publiczne. Lublin: Czelej; 2002. p. 75-114.Search in Google Scholar

4. Gruszczyńska M, Bąk-Sosnowska M, Plinta R. Zachowania zdrowotne jako istotny element aktywności życiowej człowieka. Stosunek Polaków do własnego zdrowia. Hygeia Public Health. 2015;50(4):558-65.Search in Google Scholar

5. Steptoe A, Gardner B, Wardle J. The role of behaviour in health. In: D. French, A. Kaptein, K. Vedhara, J. Weinman (ed). Health psychology. Oxford: Blackwell; 2010. p.12-32.Search in Google Scholar

6. Boguszewski R. Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach. Warszawa: CBOS; 2012.Search in Google Scholar

7. Heszen I, Sęk H. Behawioralne uwarunkowania zdrowia i choroby. In: I. Heszen, H. Sęk (ed). Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN; 2012. p. 90-104.Search in Google Scholar

8. Juczyński Z. Inwentarz Zachowań Zdrowotnych. In: Z. Juczyński (ed). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; 2012. p. 110-6.Search in Google Scholar

9. Farbicka PE, Nowicki A, Krzemkowska E. Wiedza o zachowaniach prozdrowotnych i chorobie kobiet operowanych z powodu raka piersi. Piel Zdr Publ. 2016;6(2):119-26.Search in Google Scholar

10. Adamowicz K. Ocena wiedzy w zakresie chorób nowotworowych oraz wybranych zachowań sprzyjających zdrowiu wśród chorych na zaawansowanego, przerzutowego raka płuca w trakcie chemioterapii. Psychoonkol. 2016;20(2):84-9.Search in Google Scholar

11. Kurowska K, Kalawska H. Zachowania zdrowotne a umiejscowienie kontroli zdrowia u kobiet po mastektomii. Curr Gynecol Oncol. 2013;11(2):115-24.Search in Google Scholar

12. Kurowska K, Adamczyk I. Rola wsparcia i zachowań zdrowotnych w zmaganiu się kobiet z rakiem piersi. Curr Gynecol Oncol. 2014;12(4):278-89.Search in Google Scholar

13. Kurowska K, Białasik B. Zachowania zdrowotne a radzenie sobie w chorobie u pacjentów szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR). Now Lek. 2009;78(2):113-22.Search in Google Scholar

14. Kalupa W. Zachowania prozdrowotne osób czterdziestoletnich w aspekcie poziomu wykształcenia. In: T. Maksymiuk, L. Bartkowiak (ed). Badanie stanu zdrowia populacji i funkcjonowanie opieki zdrowotnej. Zagadnienia wybrane. Poznań: AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; 2002. p.57-64.Search in Google Scholar

15. Królikowska S. Nierówności w stanie zdrowia między kobietami a mężczyznami w kontekście płci biologicznej oraz społeczno-kulturowej. Ann Univ Lodz Folia Sociol. 2011;39:33-52.Search in Google Scholar

16. Sygit-Kowalkowska E. Zachowania zdrowotne osób w okresie późnej dorosłości – socjodemograficzne korelaty i różnice między środowiskami społecznymi. Ann Acad Med Stetin. 2013;59(1):103-13.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo