1. bookVolume 127 (2017): Issue 3 (September 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
23 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
23 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

Introduction. The issue of depression in the context of cancer is a very important and complex problem. Suffering from depression and cancer at the same time concerns from 20% to 80% of the patients.

Keywords

1. Dudek D, Siwek M. Współistnienie chorób somatycznych i depresji. Psychiatria. 2007;4(1):17-24.Search in Google Scholar

2. Murawiec S. Depresja u osób z chorobą nowotworową. Rozpoznawanie i leczenie – aspekty praktyczne. OncoReview. 2012;2(3):201-8.Search in Google Scholar

3. Mziray M, Żuralska R, Postrożny D, Domagała P. Poczucie depresji, lęku i bólu a style radzenia sobie w sytuacji trudnej u pacjentów z chorobą nowotworową. Przeds Zarz. 2014;XV(12):7-18.Search in Google Scholar

4. Pasquini M, Biondi M. Depression in cancer patients: critical review. Clin Pract Epidemiol Ment Health. 2007;3(2):1-9.Search in Google Scholar

5. de Walden-Gałuszko K, Majkowicz M, Trzebiatowska I. Najczęstsze problemy psychiatryczne w ambulatoryjnej praktyce onkologicznej. Psychoonkol. 1998;2:21-6.Search in Google Scholar

6. Massie MJ. Prevalence of depression in patients with cancer. J Nat Cancer Inst Monogr. 2004;32:57-71.Search in Google Scholar

7. de Walden-Gałuszko K. Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Warszawa: PZWL; 2011.Search in Google Scholar

8. Sobieralska-Michalak K, Kowalska J, Tudorowska M. Rodzaj zabiegu, a lęk, depresja, przystosowanie do choroby u kobiet z rozpoznanym rakiem piersi. Pol Forum Psychol. 2016;21(3):432-46.Search in Google Scholar

9. Guglas N, Mackiewicz J, Pawlik P, Cichy W. Aspekty psychologiczne raka piersi u kobiet w okresie menopauzy. Prz Menopauz. 2007;1:19-22.Search in Google Scholar

10. Kieszkowska-Grudny A. Dystres i depresja u chorych na nowotwory – diagnostyka i leczenie. OncoReview. 2012;2(4):246-52.Search in Google Scholar

11. Dębski R, Kulik R. Rozpoznanie i leczenie depresji towarzyszącej nowotworom narządu rodnego. Ginekolog jako lekarz „pierwszego” kontaktu. Wektory Ginekologii. 2004;1:3-9.Search in Google Scholar

12. Onitilo AA, Nietert PJ, Egede LE. Effect of depression on all-cause mortality in adults with cancer and differential effects by cancer site. Gen Hosp Psychiatr. 2006;28:396-402.Search in Google Scholar

13. Kissane DW, Wein S, Love A, et al. The Demoralization Scale: a report of its development and preliminary validation. J Palliat Care. 2004;20:269-76.Search in Google Scholar

14. Zawadzki B, Popiel A, Pragłowska E. Charakterystyka psychometryczna polskiej adaptacji Kwestionariusza Depresji BDI-II Aarona T. Becka. Psychol Etol Genet. 2009;19:71-95.Search in Google Scholar

15. Zając T. Struktura agresji i kontrola emocji u osób z rozpoznaniem depresji. Psychiatr Psychoter. 2014;10(4):16-29.Search in Google Scholar

16. Kurowska K, Dahms S, Głowacka M, Haor B. Poczucie koherencji a depresyjność u osób z chorobą nowotworową. Psychogeriatr Pol. 2010;7(3):91-8.Search in Google Scholar

17. Cuneo KM, Schiaffino KM. Adolescent self-perceptions of adjustment to childhood arthritis: The influence of disease activity, family resource, and parent adjustment. J Adolescent Health. 2002;31:363-71.Search in Google Scholar

18. Stankiewicz A, Radziwiłłowicz W, Bidzan M. Związek cech osobowości, depresyjności i lęku z przebiegiem leczenia kobiet z nowotworem piersi. Psychoonkol. 2011;2:48-54.Search in Google Scholar

19. de Walden-Gałuszko K, Majkowicz M, Zdun-Ryżewska A. Zaburzenia przystosowania do choroby nowotworowej – trudności diagnostyczne zespołów depresyjnych. Psychoonkol. 2013;1:10-5.Search in Google Scholar

20. Ng CG, Mohamed S, Kaur K, et al. Perceived distress and its association with depression and anxiety in breast cancer patients. PLoS One. 2017;12(3): 0172975.Search in Google Scholar

21. Osmańska M, Borkowska A, Makarewicz R. Ocena jakości życia, nasilenia cech lęku i depresji u pacjentów ze złośliwym zarodkowym nowotworem jądra w trakcie chemioterapii i po zakończonym leczeniu onkologicznym. Psychiatr Pol. 2010;XLIV(4):543-56.Search in Google Scholar

22. Frączak P. Wybrane aspekty jakości życia u chorych leczonych z powodu złośliwych nowotworów w obrębie części twarzowej czaszki. Ann Acad Med Stetin. 2008;54(3):69-76.Search in Google Scholar

23. Kosowicz M, Kulpa M, Ziętalewicz U, et al. Umiejscowienie kontroli zdrowia a lęk i depresja u pacjentów z chorobą nowotworową tkanek miękkich i kości. Med Paliat. 2014;3:165-9.Search in Google Scholar

24. Stępień R, Wrońska I. Lęk i depresja jako emocjonalne uwarunkowania możliwości funkcjonalnych kobiet po radykalnym leczeniu raka piersi. Stud Med. 2008;10:31-5.Search in Google Scholar

25. Goudarzian AH, Bagheri Nesami M, Zamani F, et al. Relationship between Depression and Self-care in Iranian Patients with Cancer. Asian Pac J Cancer Prev. 2017;18(1):101-6.Search in Google Scholar

Plan your remote conference with Sciendo