1. bookVolume 125 (2015): Issue 3 (September 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4829
First Published
23 Apr 2014
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Social support for pregnant women

Published Online: 30 Dec 2015
Volume & Issue: Volume 125 (2015) - Issue 3 (September 2015)
Page range: 169 - 172
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4829
First Published
23 Apr 2014
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

This paper is a review of the literature concerning the importance of social support during pregnancy. Being pregnant is a special event in every woman’s life, since it is associated with physical and mental changes. In addition to being a physiological event, pregnancy creates a burden for the body and induces stress. Pregnant women tend to suffer from fear of the unknown, especially regarding: baby, themselves, course of delivery, the need for a new role – of a mother, economic, professional, emotional situations and relationship with partner. The diagnosis of high-risk pregnancy and the need for hospitalization increase the incidence of negative emotions and experiences such as: permanent anxiety about the child’s life, anger, sadness, doubts about the diagnosis, fear of pregnancy complications, frustration and dissatisfaction with the implementation of the functions of maternal concerns during the stay in the hospital. Anxiety and fear that appear during pregnancy affect the attitude of women in pregnancy and after childbirth.

Various authors frequently use the term “pregnancy-specific stress”. There is a relationship between concerns, stress in the mother during pregnancy and lifestyle, duration of pregnancy, and the possible complications during intrauterine and neonatal life. Social support significantly influences the quality of coping with stress in pregnant women. If a pregnant woman receives strong social support from her network, the negative emotions and concerns would be reduced. Receiving support also boosts the chances of successful pregnancy completion. The people from the immediate social network of a pregnant woman, like their partner, spouse, family, friends, midwife, doctor, are the most vital source of support.

Keywords

1. Kempiak J. Zmiany ustrojowe w przebiegu ciąży. In: G. H. Bręborowicz (ed). Położnictwo i Ginekologia tom I. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2007. p. 41-52.Search in Google Scholar

2. Byrd-Craven J, Massey AR. Lean on me: Effects of social support on low socioeconomic – status pregnant women. Nurs Health Sci. 2013;15:374-78.10.1111/nhs.1204323656532Search in Google Scholar

3. Parcells DA. Women’s mental health nursing: depression, anxiety and stress during pregnancy. J Psychiatr Ment Hlt. 2010;17:813-20.10.1111/j.1365-2850.2010.01588.x21040227Search in Google Scholar

4. Chrzan-Dętkoś M. Psychodynamiczne rozumienie macierzyństwa – implikacje dla pracy klinicznej. Psychoter. 2010;1(152):5-14.Search in Google Scholar

5. Machaj-Szczerek A, Stankowska I. Przekonania dotyczące macierzyństwa – badania własne. Pielęg Pol. 2013;3(49):176-86.Search in Google Scholar

6. Bielawska-Batorowicz E. Psychologiczne aspekty prokreacji. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”; 2006. p. 111-51.Search in Google Scholar

7. Bień AM, Grudzińska M. Przebieg ciąży fizjologicznej. In: A. M. Bień (ed). Opieka nad kobieta ciężarną. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2009. p. 45-54.Search in Google Scholar

8. Libera A. Problemy psychologiczne okresu ciąży. In: M. Makara-Studzińska, G. Iwanowicz-Palus (ed). Psychologia w położnictwie i ginekologii. Warszawa: Wydawnictwo lekarskie PZWL; 2009. p. 154-97.Search in Google Scholar

9. Heszen I, Sęk H. Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2009. p. 309-17.Search in Google Scholar

10. Gebuza G, Kaźmierczak M, Gierszewska M, et al. Lęk przed porodem w III trymestrze ciąży i jego powiązania ze stanem noworodka. Med Ogólna Nauk Zdr. 2015;21(1):39-44.10.5604/20834543.1142357Search in Google Scholar

11. Fraś M, Gniadek A, Poznańska-Skrzypiec J, Kadłubowska M. Styl życia kobiet w ciąży. Hygeia Pub Health. 2012;47(4):412-7.Search in Google Scholar

12. Makara-Studzińska M, Morylowska-Topolska J, Sygit K, et al. Sociodemografiphical and psychosocial determinants of anxiety symptoms in a population of pregnant women in the regions of central and eastern Poland. Ann Agric Environ Med. 2013;20(1):195-202.Search in Google Scholar

13. Glynn LM, Schetter CD, Hobel CJ, Sandman CA. Pattern of perceived stress and anxiety in pregnancy predicts preterm birth. APA. 2008;27:43-51.10.1037/0278-6133.27.1.4318230013Search in Google Scholar

14. Kuryś K. Urodzenie pierwszego dziecka jako wydarzenie krytyczne w życiu kobiet i mężczyzn. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls; 2010. p. 65-83.Search in Google Scholar

15. Wojaczek M. Kształtowanie się zmian i percepcja poczętego dziecka w poszczególnych etapach ciąży. Piel Zdr Publ. 2012;2(1):73-7.Search in Google Scholar

16. Ilska M, Przybyła-Basista H. Measurement of women’s prenatal attitudes towards maternity and pregnancy and analysis of their predictors. Health Psychology Report. 2014;2(3):176-88.10.5114/hpr.2014.45300Search in Google Scholar

17. Bączek G, Cebulska V, Koźlak V, et al. Poziom lęku przedporodowego w czasie ciąży. Probl Hig Epidemiol. 2011;92(4):774-7.Search in Google Scholar

18. Tałataj A, Fischer B, Kupcewicz E. Potrzeby i oczekiwania hospitalizowanych ciężarnych z patologii ciąży. Probl Piel. 2012;20(2):228-32.Search in Google Scholar

19. Semczuk M, Steuden S, Szymona K. Ocena nasilenia i struktury stresu u rodziców w przypadkach ciąży wysokiego ryzyka. Ginekol Pol. 2004;75(6):417-24.Search in Google Scholar

20. Sockol LE, Epperson CN, Barber JP. The relationship between maternal attitudes and symptoms of depression and anxiety among pregnant and postpartum first-time mothers. Arch Women Ment Hlth. 2014;17(3):199-212.10.1007/s00737-014-0424-9410458924643422Search in Google Scholar

21. Lobel M, Cannella DL, Graham JE, et al. Pregnancy-Specific Stress, Prenatal Health Behaviors, and Birth Outcomes. Health Psychol. 2008;27(5):604-15.10.1037/a001324218823187Search in Google Scholar

22. Evans J, Heron J, Patel RR, Wiles N. Depressive symptoms during pregnancy and low birth weight at term: longitudinal study. Br J Psychiatry. 2007;191:84-5.10.1192/bjp.bp.105.01656817602131Search in Google Scholar

23. Muglia LJ, Katz M. The enigma of spontaneous preterm birth. N Engl J Med. 2010;362:529-35.10.1056/NEJMra090430820147718Search in Google Scholar

24. Wadhwa PD, Entringer S, Buss C, Lu MC. The contribution of maternal stress to preterm birth: issues and considerations. Clin Perinatol. 2011;38:351-84.10.1016/j.clp.2011.06.007317997621890014Search in Google Scholar

25. Voellmin A, Entringer S, Moog N, et al. Maternal positive affect over the course of pregnancy is associated with the length of gestation and reduced risk of preterm delivery. J Psychosome Res. 2013;75(4):336-40.10.1016/j.jpsychores.2013.06.031379673324119939Search in Google Scholar

26. Muller-Nix C, Forcade-Guex M, Pierrehumbert B, et al. Prematurity, maternal stress and mother – child interactions. Early Hum Dev. 2004; 9(2):145-58.10.1016/j.earlhumdev.2004.05.00215324994Search in Google Scholar

27. Van den Berg Bea RH, Mulder EJH, Mennes M, Glover V. Antenatal maternal anxiety and stress and neurobehavioral development of the fetus and child links and possible mechanisms. Neurosci Biobehav R. 2005;29:237-58.10.1016/j.neubiorev.2004.10.00715811496Search in Google Scholar

28. Sarkar P, Bergman K, O Connor T, Glover V. Maternal antenatal anxiety and amniotic fluid cortisol and testosterone possible implications for foetal programming. J Neuroendocrinol. 2008;20:489-96.10.1111/j.1365-2826.2008.01659.x18266948Search in Google Scholar

29. Beydoun H, Saftlas AF. Physical and mental health outcomes of prenatal maternal stress in human and animal studies: a review of recent evidence. Paediatr Perinat Ep. 2008;22:438-66.10.1111/j.1365-3016.2008.00951.x18782252Search in Google Scholar

30. Talge N, Neal C, Glover V. Antenatal maternal stress and long – term effects on child neurodevelopment: how and why? J Child Psychol Psychiatry. 2007;48(3-4):245-61.10.1111/j.1469-7610.2006.01714.x17355398Search in Google Scholar

31. DiPietro J, Novak M, Costigan K, et al. Maternal psychological distress during pregnancy in relation to child development at age two. Child Dev. 2006;77:573-87.10.1111/j.1467-8624.2006.00891.x16686789Search in Google Scholar

32. Rodriguez A, Bohlin B. Are maternal smoking and stress during pregnancy related to ADHD symptoms in children. J Child Psychol Psyc. 2005;46(3):246-54.10.1111/j.1469-7610.2004.00359.x15755301Search in Google Scholar

33. Strelau J, Jaworska A, Wrześniewski K. Kwestionariusz radzenie sobie w sytuacjach stresowych CISS. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP; 2005.Search in Google Scholar

34. Mariańczyk K, Libera A, Oleszczuk J. Poczucie beznadziejności a style radzenia sobie ze stresem u kobiet po porodzie przedwczesnym. Ginekol Pol. 2010;81:342-6.Search in Google Scholar

35. Wrześniewski K. Style a strategie radzenia sobie ze stresem. In: I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak (ed). Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego; 1996. p. 44-64.Search in Google Scholar

36. Żuralska R, Postożny D, Sein Anand J. Kobiety w ciąży, a strategie radzenia sobie ze stresem i style przywiązania. Prz Lek. 2013;70(8):561-4.Search in Google Scholar

37. Podolska MZ, Majkowicz M, Sipak-Szmigiel O, Ronin-Walknowska E. Style radzenia sobie w sytuacjach stresowych a Lęk – stan i Lęk – cecha u kobiet z objawami depresji okołoporodowej. Ginekol Pol. 2009;80:201-6.Search in Google Scholar

38. Heszen I. Od czego zależy zachowanie wobec stresu? Właściwości podmiotu, jako wyznaczniki procesu radzenia sobie. In: I. Heszen. Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2014. p. 95-136.Search in Google Scholar

39. Rutkowska A, Rolińska A, Kwaśniewski W, et al. Style radzenia sobie ze stresem u kobiet w ciąży prawidłowej i wysokiego ryzyka. Curr Prob Psychiatry. 2010;11(4):328-33.Search in Google Scholar

40. Sęk H. Rola wsparcia społecznego w sytuacjach stresu życiowego. O dopasowaniu wsparcia do wydarzeń stresowych. In: H. Sęk, R. Cieślak (ed). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2006. p. 18-9, 49-67.Search in Google Scholar

41. Blau P. Wymiana społeczna. In: P. Sztompka, M. Kuci (ed). Socjologia. Kraków: Znak; 2005. p. 103-11.Search in Google Scholar

42. Koss J, Rudnik A, Bidzan M. Doświadczanie stresu a uzyskiwane wsparcie społeczne przez kobiety w ciąży wysokiego ryzyka. Doniesienia wstępne. Family Forum. Probl Współcz Rodz. 2014;4:183-202.Search in Google Scholar

43. Kornas-Biela D. Wokół początku życia ludzkiego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax; 2004.Search in Google Scholar

44. Bielenik Ł, Bidzan M, Salwach D, Zdolska-Wawrzkiewicz A. Wsparcie od partnera a radzenie sobie z problemami prokreacyjnymi. In: L. Golińska, E. Bielawska-Batorowicz (ed). Rodzina i praca w warunkach kryzysu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytet Łódzki; 2011. p. 177-86.Search in Google Scholar

45. Bielawska-Batorowicz E. Psychologia prokreacyjna – stan obecny i perspektywy. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. 2002;6:15-28.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo