1. bookVolume 124 (2014): Issue 4 (December 2014)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4829
First Published
23 Apr 2014
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Drug Closure of a Patent Ductus Arteriosus in an Extremely Low Birth Weight Premature Newborn. A Case Report

Published Online: 01 Mar 2015
Volume & Issue: Volume 124 (2014) - Issue 4 (December 2014)
Page range: 215 - 219
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4829
First Published
23 Apr 2014
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

1. Barcikowska M. Otępienie. Choroba Alzheimera. In: A. Szczeklik (ed). Choroby wewnętrzne: stan wiedzy na rok 2010. Kraków: Medycyna Praktyczna; 2010. p. 1951-5.Search in Google Scholar

2. Antoniak D. Podstawowe informacje na temat choroby Alzheimera. In: T. Parnowski (ed). Choroba Alzheimera. Warszawa: PZWL; 2010. p. 16-22.Search in Google Scholar

3. Barcikowska M. Choroba Alzheimera. In: M. Barcikowska, B. Bień, L. Bidzan, et al. Rozpoznawanie i leczenie otępień. Lublin: Czelej; 2006. p. 34-51.Search in Google Scholar

4. Biuletyn Śląskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, Dzielmy się miłością”. 2006;1(1):2, 10.Search in Google Scholar

5. Molly W, Caldwell P. Chory na Alzheimera, poradnik dla rodzin i opiekunów. Warszawa: Muza SA; 2004.p. 39-91.Search in Google Scholar

6. Bilikiewicz A. Zaburzenia psychiczne na tle organicznym. In: A. Bilikiewicz (ed) Psychiatria, podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: PZWL; 2006. p. 176-89.Search in Google Scholar

7. Adamczyk K. Opieka pielęgniarska w wybranych stanach neurologicznych. Lublin: Czelej; 2000.p. 78-81.Search in Google Scholar

8. Gabryelewicz T. Zaburzenia zachowania oraz zaburzenia psychotyczne i afektywne w otępieniu. Pol Przegl Neurol. 2007;3:90-6.Search in Google Scholar

9. Konkluzje Rady na temat strategii z dziedziny zdrowia publicznego mających na celu zwalczanie chorób zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego związanych ze starzeniem się, zwłaszcza choroby Alzheimera (16516/08).Search in Google Scholar

10. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej choroby Alzheimera i pozostałych demencji (2010/2084 (INI)). Dz.U. Unii Europejskiej (2012/C 136 E/07).Search in Google Scholar

11. Cele Alzheimer Europe. [http://www.alzheimer-europe.org/Alzheimer- Europe/Our-work/Aims]Search in Google Scholar

12. Kim jesteśmy. [http://www.alzheimer-europe.org/Alzheimer-Europe/ Who-we-are]Search in Google Scholar

13. National Dementia Strategies. Alzheimer Europe; 2012.Search in Google Scholar

14. Krajowy Plan Demencji dla Finlandii. [http://www.alzheimer-europe.org/ Policy-in-Practice2/National-Dementia-Plans/Finland?#fragment-1]Search in Google Scholar

15. Cele Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V. [http://www.deutsche-alzheimer. de/ueber-uns.html#c1305]Search in Google Scholar

16. Wprowadzenie Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft. [http://www. deutsche-alzheimer.de/ueber-uns/der-verein.html]Search in Google Scholar

17. Misja Niemieckiego Towarzystwa Alzhiemerowskiego. [http://www. deutsche-alzheimer.de/ueber-uns/der-verein/leitbild.html]Search in Google Scholar

18. Statut der Deutschen Alzheimer Gesellschaft. Stand 3.12.2009. p. 1/7, 2/7Search in Google Scholar

19. Walka Association France Alzheimer. [http://www.francealzheimer.org/ qui-sommes-nous/notre-combat/201]Search in Google Scholar

20. Prezentacja Stowarzyszenia Association France Alzheimer. [http:// www.francealzheimer.org/qui-sommes-nous/pr%C3%A9sentation-de-lassociation/ 200]Search in Google Scholar

21. Zasobyiwydatki Association France Alzheimer. [http://www.francealzheimer. org/qui-sommes-nous/ressources-et-d%C3%A9penses/203]Search in Google Scholar

22. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. [http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=718]Search in Google Scholar

23. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. [http:// pastylka.pl/choroby/alzheimer/artykuly/297, polskie-stowarzyszeniepomocy- osobom-z-choroba-alzheimera]Search in Google Scholar

24. Cele Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. [http://www.alzheimerpolska. pl/index.php?mid=96]Search in Google Scholar

25. Koalicja Alzheimerowska. [http://www.alzheimerpolska.pl/index. php?mid=94]Search in Google Scholar

26. Narodowy Plan Alzheimerowski. [http://www.alzheimerpolska.pl/index. php?mid=97]Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo