1. bookVolume 124 (2014): Issue 4 (December 2014)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4829
First Published
23 Apr 2014
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

The Analysis of Opinions and Attitudes of Students of Nursing with Respect to the Observance of Patient's Rights in Poland

Published Online: 01 Mar 2015
Volume & Issue: Volume 124 (2014) - Issue 4 (December 2014)
Page range: 209 - 214
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4829
First Published
23 Apr 2014
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

1. Iwanowicz-Palus G. Znajomość praw pacjenta. Zdr Publ. 2004; 114(3):350-5.Search in Google Scholar

2. Tałaj A, Suchorzewska J. Postawy pielęgniarek i położnych wobec osób chorych i cierpiących w aspekcie obowiązujących norm prawnych i moralnych. Probl Pielęg. 2007;15(1):32-3.Search in Google Scholar

3. Olejniczak M, Michałowska M, Basińska K. Opinie studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na temat przestrzegania praw pacjenta w czasie odbywania zajęć klinicznych. Ann Acad Med Gedan. 2011;41:79-87.Search in Google Scholar

4. Ruth E, John Cena J, Whilliams G. Różnice w postawach etycznych pielęgniarek i studentów medycyny. Etyka Pielęg. 2003;10:149-64.Search in Google Scholar

5. Sobolewska K, Piątkiewicz J, Szpak A, Huzarska D, Wiedza studentów ostatniego roku studiów niektórych kierunków Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku o prawach pacjenta. Zdr Publ. 2008;118(4):406-11.Search in Google Scholar

6. Jacek A, Ożóg K. Przestrzeganie praw pacjenta przez personel medyczny. Hygeia Public Heath. 2012;47(3):264-71.Search in Google Scholar

7. Basińska K. Aspekty praktyczne nauczania etyki na uczelniach medycznych. In: J. Suchorzewska, M. Olejniczak. Humanizacja medycyny. Kraków: Impuls; 2011.p. 131-41.Search in Google Scholar

8. Olejniczak M, Basińska K, Paprocka-Lipińska A. Przestrzeganie praw pacjenta w czasie odbywania zajęć klinicznych w opinii studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ann Acad Med Gedan. 2013;43:115-23.;Search in Google Scholar

9. Derczyński W. Wiedza o prawach pacjenta. Warszawa: Komunikat CBOS; 2001.Search in Google Scholar

10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa. Załącznik Nr 4. Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Pielęgniarstwo B. Studia drugiego stopnia (Dz. U. 2012, poz. 631)Search in Google Scholar

11. Wroński K, Cywiński J, Depta A. Przestrzeganie prawa pacjenta do intymności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny. Kardiochir Torakochir Pol. 2009;6(1):77-81.Search in Google Scholar

12. Wroński K, Cywiński J, Depta A. Czy pacjenci są dobrze informowani o stanie swojego zdrowia przez lekarzy? Współcz Onkol. 2008;12(5):234-9.Search in Google Scholar

13. Gaweł G, Potok H, Ogonowska D. Opinia pielęgniarek na temat stosowania zasad etycznego postępowania w sprawowaniu opieki nad pacjentem. Probl Pielęg. 2008;16(4):364-8.Search in Google Scholar

14. Tałaj A, Suchorzewska J. Postawy pielęgniarek i położnych wobec osób chorych i cierpiących w aspekcie obowiązujących norm prawnych i moralnych. Probl Pielęg. 2007;15(1):32-8.Search in Google Scholar

15. Satterwhite WM, Satterwhite RC, Enarson CE. Medical students perceptions of unethical conduct at one medical school. ACAD Med. 1998;73(5):529.10.1097/00001888-199805000-000219609866Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo