1. bookVolume 124 (2014): Issue 4 (December 2014)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4829
First Published
23 Apr 2014
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

The Attitude of Students of Academy of Physical Education to Alcohol Consumption

Published Online: 01 Mar 2015
Volume & Issue: Volume 124 (2014) - Issue 4 (December 2014)
Page range: 206 - 208
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4829
First Published
23 Apr 2014
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

1. Grzybowski A. Alkoholizm - stale aktualny problem zdrowotny społeczeństwa Polskiego. Aktywność samorządu w zakresie profilaktyki alkoholowej. Now Lek. 2005:74(2);44-50.Search in Google Scholar

2. Quigley L, Marlatt G. Picie alkoholu wśród ludzi dorosłych w młodym wieku. Alkohol, a zdrowie. 2000;25:112-25.Search in Google Scholar

3. Mierzecki A, Wisniewska M, Erber H, et al. Porównanie modelu picia alkoholu przyjętego przez studentów I roku medycyny w Szczecinie i Greifswaldzie. Zdr Publ. 2006;116(4):568-71.Search in Google Scholar

4. Tishchenko E, Marcinkowski JT, Surmach M. Features of the alcohol initiation and the subsequent attitude to it of the future doctors. Hygeia Public Health. 2010;45(1):62-6.Search in Google Scholar

5. Gullette DL, Lyons MA. Sensation seeking, self-esteem, and unprotected sex in college students. J Assoc Nurses AIDS Care. 2006;17:23-31.10.1016/j.jana.2006.07.00116979512Search in Google Scholar

6. Landry DJ, Darroch JE, Singh S, et al. Factors associated with the content of sex education in U.S. public secondary schools. Perspect Sex Reprod Heath. 2003;35:261-9.10.1363/3526103Search in Google Scholar

7. Woynarowska B, Mazur J. Zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce: wyniki badań HBSC 2002. Zdr Pub. 2004;114:159-67.Search in Google Scholar

8. Klimberg A, Marcinkowski JT, Przybylski J. Konsumpcja alkoholu i innych środków psychoaktywnych wśród studentów poszczególnych kierunków uniwersyteckich studiów medycznych. Cześć III. Przyczyny i okoliczności konsumpcji napojów alkoholowych oraz ich następstwa. Probl Hig Epidemiol. 2009;90:47-54.Search in Google Scholar

9. Klimberg A, Marcinkowski JT, Przybylski J. Konsumpcja alkoholu i innych środków psychoaktywnych wśród studentów poszczególnych kierunków uniwersyteckich studiów medycznych. Cześć II. Obecna konsumpcja napojów alkoholowych. Probl Hig Epidemiol. 2008;89:526-30Search in Google Scholar

10. Kułak A, Shpakov A, Kułak P. Wstępna analiza problemu nikotynizmu, alkoholizmu i narkomanii w populacji studentów Preliminary analysis of the problem of nicotine, alcohol and drug addictions in the student population. Probl Hig Epidemiol. 2011;92(1):137-45Search in Google Scholar

11. Borkowski K. Fazy używania nielegalnych substancji psychoaktywnych a picie alkoholu wśród młodzieży i młodych dorosłych. Alkohol Narkom. 2008;21(4):341-62.Search in Google Scholar

12. Gerstenkorn A, Suwała M. Problem medyczno-społeczny spożywania alkoholu w grupie przyszłych lekarzy. Wiad Lek. 2003;LVI:9-10, 402-6.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo