1. bookVolume 124 (2014): Issue 4 (December 2014)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4829
First Published
23 Apr 2014
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

The Attitude of the Students of the Academy of Physical Education to Smoking Habits

Published Online: 01 Mar 2015
Volume & Issue: Volume 124 (2014) - Issue 4 (December 2014)
Page range: 203 - 205
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4829
First Published
23 Apr 2014
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

1. Zatoński W. Rzuć palenie razem z nami. Warszawa: Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie;1999.Search in Google Scholar

2. Światowa Organizacja Zdrowia: Międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych: rewizja dziesiąta ICD-10. Tom I. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne, Vesalius”; 1999.Search in Google Scholar

3. Zygulska AL, Kowalczyk A. Palenie tytoniu jako problem medyczny i prawny. Wybrane zagadnienia. Zdr Publ.2008;118(3):341-7.Search in Google Scholar

4. Klimberg A, Żarnowska I. Możliwości wyjścia z uzależnienia od nikotyny na przykładzie chorych z nowotworem płuc. Prob Hig Epidemiol. 2006;87:270.Search in Google Scholar

5. Tonstad S, Johnston JA. Cardiovascular risks associated with smoking: a review for clinicians. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2006;13:507-14.10.1097/01.hjr.0000214609.06738.62Search in Google Scholar

6. Zatoński W, Jankowski P, Banasiak W, et al. Wspólne stanowisko dotyczące rozpoznawania i leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Uzupełnienie, Konsensusu dotyczącego rozpoznawania i leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu”. Kardiol Pol. 2011;69(1):96-100.Search in Google Scholar

7. Kołłątaj W, Kołłątaj B, Karwat ID, Piecewicz-Szczęsna H. Postawy studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wobec palenia tytoniu. Probl Hig Epidemiol. 2010;91:495-500.Search in Google Scholar

8. HĘdzelek M, Wnuk M, Marcinkowski JT. Jakość życia studentów eksperymentujących z narkotykami. Probl Hig Epidemiol 2009;90:415- 23.Search in Google Scholar

9. Gostin LO. Global regulatory strategies for tobacco control. JAMA. 2007;298:2057-9.10.1001/jama.298.17.2057Search in Google Scholar

10. Kanicka M, Krupicka A, Krysińska M, et al. Wiedza i postawy studentów kierunku Zdrowie Publiczne Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dotycząca nikotynizmu. Probl Hig Epidemiol. 2010;91:164-8.Search in Google Scholar

11. Boudreaux ED, Francis JL, Carmack Taylor CL, et al. Changing multiple health behaviors: Smoking and exercise. Prev Med. 2003;36:471-8.10.1016/S0091-7435(02)00048-8Search in Google Scholar

12. Kowalska A, Rzeęnicki A, Stelmach W. Rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród młodzieży akademickiej pierwszych lat studiów. Przegl Lek. 2009;66(10):694.Search in Google Scholar

13. Siemińska A, Jansen JM, Uherek M, et al. Postawy wobec palenia tytoniu studentów pierwszego roku medycyny. Pneumonol Alergol Pol. 2006;74(4):377-82.10.5603/ARM.28019Search in Google Scholar

14. Wojtal M, Kurpas D, Sochocka L, et al. Analiza problemu palenia tytoniu wśród studentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Przegl Lek. 2007;64(10):795.Search in Google Scholar

15. Skop-Lewandowska A, Szot W, Kolarzyk E. Ocena uzależnienia od nikotyny wśród studentów kierunków medycznych. Probl Hig Epidemiol. 2007;88:437-40.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo