1. bookVolume 124 (2014): Issue 4 (December 2014)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4829
First Published
23 Apr 2014
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

The Influence of Nursing Care on Pregnancy and Labour

Published Online: 01 Mar 2015
Volume & Issue: Volume 124 (2014) - Issue 4 (December 2014)
Page range: 195 - 198
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4829
First Published
23 Apr 2014
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

1. Armstrong M. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna; 2001.Search in Google Scholar

2. Wrońska I. Determinanty rozwoju pielêgniarstwa. In: B. Ślusarska, D. Zarzycka, K. Zahradniczek (ed). Podstawy Pielêgniarstwa. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2004. p. 36-45.Search in Google Scholar

3. Poznańska S. Pielêgniarka w opiece nad zdrowiem. In: K. Zahradniczek (ed). Pielêgniarstwo. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2006. p. 39-56.Search in Google Scholar

4. Widomska-Czekajska T, Górajek-JóĘwik J. Encyklopedia dla pielêgniarek i położnych. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2010.Search in Google Scholar

5. Ciechaniewicz W. Pielêgniarstwo świczenia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2007.Search in Google Scholar

6. Widomska-Czekajska T, Górajek-JóĘwik J. Przewodnik Encyklopedyczny dla Pielêgniarek. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1996.Search in Google Scholar

7. Ustawa z dn. 15 lipca 2011 r. o zawodach pielêgniarki i położnej, Dz. U. nr 174, poz. 1039 z póĘn. zm.Search in Google Scholar

8. Kodeks Etyki Zawodowej pielêgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polski z dn. 9 grudnia 2003 r., przyjêty uchwałą nr 9 na IV Krajowym Zjeędzie Pielêgniarek i Położnych.Search in Google Scholar

9. Łepecka-Klusek G. Pielêgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2003.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo