1. bookVolume 124 (2014): Issue 4 (December 2014)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4829
First Published
23 Apr 2014
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

The Nutritional Knowledge of Pregnant Women

Published Online: 01 Mar 2015
Volume & Issue: Volume 124 (2014) - Issue 4 (December 2014)
Page range: 191 - 194
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4829
First Published
23 Apr 2014
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

1. Słomko Z, Hasik J, Blumska-Hepner K, et al. Żywienie kobiet ciêżarnych. In: J. Hasik, J. Gawêcki (ed). Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2000. p.48-94.Search in Google Scholar

2. Krzyszycha R, Bień AM, Grudzińska M. Dieta kobiety ciêżarnej. In: A. Bień (ed). Opieka nad kobietą ciêżarną. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2009. p. 213 -40.Search in Google Scholar

3. Ropacka-Lesiak M. Odżywianie kobiety ciêżarnej. In: G. H. Brêborowicz (ed). Położnictwo i ginekologia. Repetytorium. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2010. p.15-24.Search in Google Scholar

4. Szostak-Wêgierek D. Znaczenie prawidłowego żywienia kobiety przed oraz w czasie ciąży. Med Wieku Rozw. 2000:4:77-8.Search in Google Scholar

5. Szostak-Wêgierek D, Cichocka A. Żywienie kobiet w ciąży. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2005.Search in Google Scholar

6. Majda A. Opieka pielêgniarska nad człowiekiem zagrożonym chorobą. In: B.Ślusarska, D. Zarzycka, K. Zahradniczek (ed). Podstawy pielêgniarstwa. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2004. p. 661-708.Search in Google Scholar

7. Jarosz M, Bułhak-Jachymczyk B. Normy żywienia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2008.Search in Google Scholar

8. Banaszak-Żak B. Styl życia kobiety w okresie ciąży. Zdr Publ. 2005:115(2):179-83.Search in Google Scholar

9. Szczepaniak B, Górecka D, Florczyk E. Preferencje i czêstotliwość spożycia owoców wśród dziewcząt oraz kobiet w ciąży. Acta Sci Pol Technol Aliment. 2004:3(1):175-85.Search in Google Scholar

10. Ostachowska-Gąsior A. Podaż białka w diecie kobiet ciêżarnych o prawidłowym i nieprawidłowym stanie odżywiania przed ciążą, a masa noworodków. Probl Hig Epidemiol. 2008:89(4):537-42.Search in Google Scholar

11. Krychowska M. Alkoholowy zespół płodowy - rola położnej. Poł Nauka Prakt. 2008: 4:61-3.Search in Google Scholar

12. Kozłowska-Wojciechowska M, Makarewicz-Wujec M. Wiedza i zachowania żywieniowe kobiet ciêżarnych. Rocznik PZH. 2002:53(2):167-76.Search in Google Scholar

13. Bojar I, Humeniuk E, Miotła P, et al. Zachowania żywieniowe kobiet ciêżarnych. Probl Hig Epidemiol. 2007:88(1):74-7.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo