1. bookVolume 124 (2014): Issue 4 (December 2014)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4829
First Published
23 Apr 2014
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

An Evaluation of the Knowledge of Patiens of the Need to Follow Suitable Lifestyles After Hart Surgery

Published Online: 01 Mar 2015
Volume & Issue: Volume 124 (2014) - Issue 4 (December 2014)
Page range: 187 - 190
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4829
First Published
23 Apr 2014
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

1. Łaciński M, Dytfeld D, Sarnowski W. Kardiochirurgia-historia i teraęniejszość. Poznań: Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego; 2002.Search in Google Scholar

2. Kałka D, Sobieszczańska M, Pilecki W, Adamus J. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w strategii prewencji wtórnej choroby sercowonaczyniowej. PoL Merkuriusz Lek. 2009;XXVII(157):31.Search in Google Scholar

3. Porêba R, Gać P, Zawadzki M, et al. Styl życia i czynniki ryzyka chorób układu krążenia wśród studentów uczelni Wrocławia. Pol Arch Med Wew. 2008;3:118.Search in Google Scholar

4. Ołtarzewska AM, Sawicka-Powierza J, Rogowska-Szatkowska D, et al. Wiedza pacjentów ze środowiska wiejskiego na temat czynników ryzyka i profilaktyki chorób układu krążenia. Pol Merkuriusz Lek. 2010;XXVIII(165):203.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo