1. bookVolume 124 (2014): Issue 4 (December 2014)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4829
First Published
23 Apr 2014
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Potential of the Adolescents, Suffering from Inflammatory Bowel Disease, for Overcoming Difficulties and Achieving the Intended Goals

Published Online: 01 Mar 2015
Volume & Issue: Volume 124 (2014) - Issue 4 (December 2014)
Page range: 178 - 182
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4829
First Published
23 Apr 2014
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

1. Harwas-Napierała, B, Trempała J. Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2004.Search in Google Scholar

2. Pilecka W. Zmagania siê dziecka z przewlekłą chorobą somatyczną - od radzenia sobie do transcendencji. In: B. Antoszewska (ed). Dziecko przewlekle chore - problem medyczne, psychologiczne i pedagogiczne. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit; 2011.Search in Google Scholar

3. Skrzypek M. Perspektywa chorego w socjologii choroby przewlekłej. Lublin: Wydawnictwo KUL; 2011.Search in Google Scholar

4. Laszlo P. Recent trends in the epidemiology of inflammatory bowel diseases: Up or down? World J Gastroenterol. 2006;12(38):6102-8.10.3748/wjg.v12.i38.6102408810117036379Search in Google Scholar

5. Rejestr choroby Leśniowskiego-Crohna. [www.chorobacrohna.pl] (25.02.2013)Search in Google Scholar

6. Bickston SJ, Bloomfeld RS. Nieswoiste zapalenia jelit. In: G. Rydzewska (ed.) Wrocław: ELSEVIER Urban & Partner; 2013.Search in Google Scholar

7. Kuhl J. Who controls whom “when I control myself”? Psychol Inq. 1996;7(1):61-8.10.1207/s15327965pli0701_12Search in Google Scholar

8. Kuhl J, Kazen M, Koole SL. Putting self-regulation theory into practice. Int Rev. 2006;55:408-18.Search in Google Scholar

9. Gromulska L, Piotrowicz M, Canciara D. Własna Skuteczność w modelach zachowań zdrowotnych oraz w edukacji zdrowotnej. Przegl Epidemiol. 2009;63:427-32.Search in Google Scholar

10. Sansone C, Harackiewicz JM. “I don't feel like it”. The function of interest in self -regulation. In: L. L. Martin, A. Tesser (ed). Interactions among goals, affect, and self-regulation. New Jersey: Lawrence Erlbaum; 1996. p. 175-202.Search in Google Scholar

11. Kadzikowska-Wrzosek R. Wytrwałość i skuteczność działania: wpływ kontekstu sytuacyjnego i siły woli. Rocz Psychol. 2011;XIV(2):159-86.Search in Google Scholar

12. Juczyński Z. Poczucie własnej skuteczności jako wyznacznik zachowań zdrowotnych. Prom Zdr. Nauki Społ Med. 1998;14:54-63.Search in Google Scholar

13. Juczyński Z. Narzêdzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP; 2011.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo