1. bookVolume 26 (2018): Issue 4 (December 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Evaluation of Some Parameters of Hard Surfacing Treatment of the Functional Surfaces of Forestry Tools

Published Online: 16 Nov 2018
Volume & Issue: Volume 26 (2018) - Issue 4 (December 2018)
Page range: 222 - 226
Received: 01 Jun 2018
Accepted: 01 Sep 2018
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

[1] M. Griglak. Zlepšovanie abrazívnych vlastností funkčných častí mulčovacích nástrojov pomocou návarov: Bakalárska práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene. Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky. 2018. 55s.Search in Google Scholar

[2] R. Hnilica, M. Kotus, M. Jankovský, M. Hnilicová, M. Dado. Qualitative classification of mulchers. In. Agronomy Research 15(5), 1890-1896, 2017.Search in Google Scholar

[3] D. Kalincová, M. Ťavodová, M. Hnilicová. „Opotrebenie nástrojov drvičov nežiadúcich nárastov - možnosti zvyšovania ich životnosti“, In Kvalita, technológie, diagnostika v technických systémoch 2016. ISBN 978-80-552-1506-8. s. 124-130.Search in Google Scholar

[4] J. Kovač, R. Tolnai „Zlepšenie mechanických vlastností povrchových vrstiev ocelí 14 220 a 15 203 nasýtených bórom“, in Acta technologica agriculturae, vol. 9, no. 1, pp. 1-3. ISSN 1335-2555.Search in Google Scholar

[5] J. Kováč, J. Krilek J. Jobbagy, J. Dvořák. Technika a mechanizácia v lesníctve. Vysokoškolská učebnica. Technická univerzita vo Zvolene. 2017. ISBN 978-80- 228-2021-8. s. 266.Search in Google Scholar

[6] K. Krauze, Ł. Bołoz, T. Wydro. Parametric factors for the tangential-rotary picks quality assessment, Archives of Mining Sciences, vol. 60, no. 1, 2015, DOI: 10.1515/amsc-2015-0018, pp 265-281.10.1515/amsc-2015-0018,pp265-281Open DOISearch in Google Scholar

[7] K. Krauze, Ł. Bołoz, T. Wydro, K. Mucha. Durability testing of tangential-rotary picks made of different materials, „Mining - Informatics, Automation and Electrical Engineering” nr 1, 2017, pp. 26-34.10.7494/miag.2017.1.529.26Search in Google Scholar

[8] V. Ľuptáčiková. „Možnosti zvyšovania životnosti a trvanlivosti komponentov a nástrojov používaných v lesníckych a drevárskych technológiách“, in Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov: zborník abstraktov. Zvolen, 2017, s. 16-17. ISBN 978-80-228- 2995-3.Search in Google Scholar

[9] M. Müller, P. Novák, R. Chotěborský, P. Hrabě. „Reduction of ploughshare wear by means of carbide overlay“ in: Manufacturing technology, Vol. 18., No., 1 2018, ISSN 1213-2489.10.21062/ujep/56.2018/a/1213-2489/MT/18/1/72Search in Google Scholar

[10] N. Náprstková, J.Cais, D.Stančeková, P.Kraus. Analysis of the composition of selected interts using electron microscopy. In: Manufacturing technology, Vol. 16, No. 5, 2016, ISSN 1213-2489.10.21062/ujep/x.2016/a/1213-2489/MT/16/5/1063Search in Google Scholar

[11] STN 01 5050:1968 Opotrebenie materiálu. NázvoslovieSearch in Google Scholar

[12] E. Sujová, H. Čierna, R. Hnilica. „Methodology proposal for identifying life-cycle costs (LCC) of mulchers of undesirable growth“, in MM SCIENCE JOURNAL, 2016, No. OCTOBER, pp.1166-1170, ISSN 1803-1269, DOI : 10.17973/MMSJ.2016_10_20169310.17973/MMSJ.2016_10_201693Search in Google Scholar

[13] M. Ťavodová, D. Kalincová, M. Kotus „Možnosti zvyšovania odolnosti voči opotrebeniu funkčných plôch mulčovacieho nástroja“, in CD Zborník prednášok z 45. medzinárodnej konferencie ZVÁRANIE 2017: 08.-10. november 2017: Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry, Slovenská republika. ISBN 978- 80-89296-21-7. 2017. pp. 116-123.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD