1. bookVolume 21 (2017): Issue 1 (May 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
14 Jun 2012
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

The image of the manager-leader of the near future - an outline of the issues

Published Online: 09 Jun 2017
Page range: 111 - 119
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
14 Jun 2012
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

The study contains description characteristics and analyses (obviously abbreviated) of two approaches and two concepts of management regarding the manager-leader of the near future. The first concept refers to new tasks and skills of the manager-leader. The second concept concerns the nature of the so-called manager of tomorrow, called - although it is not yet common name in management - the manager - eco-leader. In the introduction a reference was made to the issue raised, the purpose of the study, and the justification for choosing the concepts assumed in the study. In the next section, new tasks and skills of the manager - leader of the near future are cited and analyzed. The issues surrounding the concept of eco-leader were also discussed.

Keywords

1. Hoening R. (2006), Umiejętność kierowania ludźmi coraz cenniejsza, „Zarządzanie na świecie” No. 7.Search in Google Scholar

2. Kaczmarek B. (2015), Współcześni menedżerowie i przedsiębiorstwa-zarys problematyki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, No. 852.Search in Google Scholar

3. Kołodkiewicz M. (2012), Nadchodzi Eko-Przywódca, „Personel Plus” No. 1.Search in Google Scholar

4. Kuc B.R. (2016), Paradoksy przywództwa: Od szamana do skowmana, Wyd. Ementor, Warszawa.Search in Google Scholar

5. Kuc B.R. (2014), Zarządzanie przywódcze. Pokora koronuje sukces, PTM Warszawa.Search in Google Scholar

6. Kuc B.R. (2011), Trudna droga do przywództwa wyższej generacji, Master of Business Administration No. 3.Search in Google Scholar

7. Matusiak M. (2013), Przepis na przywódcę XXI wieku (coaching + CRS), E-magazyn Edukacji Akademii Regionalnej No. 46.Search in Google Scholar

8. Mintzberg H. (2010), The Manager’s Job, „Harvard Business Review”, No. 2.Search in Google Scholar

9. Ogger G. (2004), Zera w garniturach, Wyd. WPSB Kraków.Search in Google Scholar

10. Penc J. (2010), Nowe zarządzanie w nowej gospodarce, SIG International Training Center, Warszawa.Search in Google Scholar

11. Prahalad C.K. (1998), Rola menedżerów nowej ery na konkurencyjnym rynku [in:] Hesselbein F., Goldsmith M., Bechard R. (eds.), Organizacja przyszłości, Businessman Bock, Warszawa.Search in Google Scholar

12. Stoff W.D. (2009), Nowe role menedżera, „Zarządzanie na świecie”, No. 3.Search in Google Scholar

13. Tomlinson R. (2010), Nowe myślenie elity menedżerskiej w Europie, „Zarządzanie na świecie” No. 5.Search in Google Scholar

Plan your remote conference with Sciendo