1. bookVolume 61 (2017): Issue 1 (March 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1804-1213
First Published
03 Apr 2012
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Determination corrosion rate of welded joints realised by MAG technology

Published Online: 23 Feb 2017
Volume & Issue: Volume 61 (2017) - Issue 1 (March 2017)
Page range: 19 - 24
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1804-1213
First Published
03 Apr 2012
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

1. Baláž I., Agócs Z. Kovové konštrukcie I. Príručka pre navrhovanie prvkov oceľových konštrukcií. I. časť. Vydavateľstvo STU:Bratislava, 1994.Search in Google Scholar

2. Ali I.A., Farzam M., Golozar M.A., Danaee I. The effect of repeated repair welding on mechanical and corrosion properties of stainless steel 316L, Materials & Design2014, 54, 331–341.10.1016/j.matdes.2013.08.052Search in Google Scholar

3. Jariyaboon M. et al. The effect of welding parameters on the corrosion behaviour of friction stir welded AA2024–T351, Corrosion Science2007, 49, 2, 877–909.10.1016/j.corsci.2006.05.038Search in Google Scholar

4. Sánchez-Tovar R., Montañés M.T., García-Antón J. Effect of different micro-plasma arc welding (MPAW) processes on the corrosion of AISI 316L SS tubes in LiBr and H3PO4 solutions under flowing conditions, Corrosion Science2010, 52, 4, 1508–1519.10.1016/j.corsci.2009.12.023Search in Google Scholar

5. Viňáš J., Kaščák Ľ., Draganovská D. Evaluation of corrosion resistance of MIG brazed steel sheets, Acta Metallurgica Slovaca2012, 18, 4, 162-171.Search in Google Scholar

6. Viňáš J., Kaščák Ľ., Ábel M., Draganovská D., Gatial M. Corrosion resistance of MIG soldered hot-dip galvanized sheets, Lebanese Science Journal2010, 11, 2, 75-85.Search in Google Scholar

7. Hadzima B., Liptáková T. Základy elektrochemickej korózie kovov. 1st. ed. Žilina: Edis, 2008, 112 p.Search in Google Scholar

8. Országh P., Országh V. Zváranie MIG/MAG ocelí a neželezných kovov, Polygrafia SAV:Bratislava, 2000.Search in Google Scholar

9. Ondrejček P. Zváranie ocelí v ochrane plynov taviacou sa elektródou. Eterna Press:Bratislava, 2003. 202 s. ISBN 80-968359-5-5.Search in Google Scholar

10. Hrivňák I.: Teória zvariteľnosti kovov a zliatin. Veda. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied:Bratislava 1989.Search in Google Scholar

11. Hrivňák, I. Zváranie a zvariteľnosť materiálov. Citadella: Bratislava, 2013. 486 s. ISBN 978-80-89628-18-6.Search in Google Scholar

12. Marônek M., Bárta J. Multimediálny sprievodca technológiou zvárania. Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta vTrnave, 2007. 343 s. ISBN 978-80-8096-066-7Search in Google Scholar

13. Viňáš J. Voľba prídavných materiálov pre zváranie v ochranných atmosférach plynov, Transfer inovácií2003, 6, 79-83.Search in Google Scholar

14. Kálna K. Voľba prídavných materiálov na výrobu zváraných konštrukcií, Zváranie-Svařování1995, 44, 12, 275.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo